100 ปี ธนบัตรไทย พ.ศ.2445 - 2545
100 ปี ธนบัตรไทย พ.ศ.2445 - 2545
100 ปี ธนบัตรไทย พ.ศ.2445 - 2545
100 ปี ธนบัตรไทย พ.ศ.2445 - 2545
100 ปี ธนบัตรไทย พ.ศ.2445 - 2545

100 ปี ธนบัตรไทย พ.ศ.2445 - 2545

ผู้แต่ง: ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักพิมพ์/จัดจำหน่าย : โรงพิมพ์กรุงเทพปีที่พิมพ์: 2546จำนวนหน้า :447 หน้า ขนาดหนังสือ กว้างXยาว (ซ.ม.): 22x30สภาพ: สภาพดีเยี่ยม

  • ราคา 2,000.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

รายละเอียดเนื้อหาโดยย่อ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดพิมพ์ขึ้นในโอกาส

ครบรอบ 100 ปี แห่งการออกธนบัตรใช้ในปี 2445-
2545 เนื้อหาภายในเล่มท่านจะได้เห็นวิวัฒนาการ
ในการออกธนบัตรใช้ในประเทศสยาม ซึ่งธนาบัตร
ในรุ่นแรก ๆ ได้จัดพิมพ์ในต่างประเทศทั้งหมด และ
เพิ่งจะมีการจัดพิมพ์ธนบัตรอย่างจริงจังในช่วงสง
ครามโลกครั้งที่ 2 ธนบัตรในสยามมีความเปลี่ยนแปลง
ลวดลาย ภาพประธาน ทั้งด้านหน้าและด้านหลังมาตลอด
เวลา ซึ่งธนาบัตรแต่ละฉบับภาพที่ปรากฏจะแสดงเอก
ลักษณะของชาติไทย ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ตลอดจนทัศนคติ
ความเชื่อ ศิลปะของชาติเป็นสำคัญ

100 ปี ธนบัตรไทย พ.ศ.2445 - 2545
100 ปี ธนบัตรไทย พ.ศ.2445 - 2545
2,000.00.-