บทความเรื่องเชื้อราไตรโคเดอร์มา

บทความเรื่องเชื้อราไตรโคเดอร์มา

เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum) เป็นเชื้อราชั้นสูงเส้นใยมีผนังกั้นเจริญได้ดีในดิน เศษซากพืช ซากของสิ่งมีชีวิตต่างๆ และวัสดุอินทรีย์ตามธรรมชาติ สร้างเส้นใยสีขาวและผลิตส่วนขยาย

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ชมรมส่งเสริมเกษตรชีวภาพ

         ชมรมส่งเสริมเกษตรชีวภาพ ผู้นำด้านการเกษตรชีวภาพ อันดับ 1 ภายใต้เว็บไซต์ http://www.kokomax.com ซึ่งเป็นเว็บภาคการเกษตรอันดับ 1 ในตอนนี้ เราจะพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นที่พึงพอใจต่อสมาชิกและลูกค้าทุกๆท่าน ด้วยยึดมั่นความซี่อสัตย์เป็นลำดับแรก   **ภาคกลาง   ร้านนันทมนต์การเกษตร (บางใหญ่) ตลาดบิ๊กการ์เด้นท์ ต.บ้านม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โทร.062-464-9895   ร้านกฤษณะการเกษตร (อู่ทอง สุพรรณบุรี) ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โทร.086-160-5816   ร้านเกษตรโบว์แดง เฮงเจริญ อ.บ่อพลาย จ.กาญจนบุรี โทร.095-956-1784   คุณณิชาดา  แซ่เหลียง  (องครักษ์  คลอง 17) หมู่บ้านทหารผ่านศึก  ต.คลองใหญ่  อ.องครักษ์  จ.นครนายก  โทร.081-684-0166 , 089-494-2005   ร้านคำแหงการเกษตร  (อ.เมือง จ.กำแพงเพชร) ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  โทร.055-854-631   คุณอัชนันท์ ประสมแก้ว อ.บางเลน จ.นครปฐม โทร.089-919-8571   คุณภัทรดา  อุดมเวทย์  (บ้านแพ้ว) 95  หมู่.7  ต.หลักสอง  อ.บ้านแพ้ว  จ.สมุทรสาคร  โทร.090-293-6424   สหกรณ์ชาวนาวังทรายพูน  ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน  จ.พิจิตร  โทร.089-009-6827   คุณสุวิไลย์ ใยบัว (ทับคล้อ) บ้านสวนพอเพียง หมู่.10 บ้านวังหินเพิง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โทร.087-841-8404   ร้านทรัพย์ธนาการเกษตร 80/5 ต.หัวโป อ.บางแพ จ.ราชบุรี โทร.091-176-5199   คุณชำนาญ (บึงนาราง) หมู่.5 ต.แหลมวัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร โทร.090-687-4835   คุณธนกฤต สายแก้วธนากุล ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210. โทร.081-971-0848   คุณฐิติมา พันแก้ว 20 หมู่.1 ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ โทร.081-674-8748   **ภาคตะวันออก ร้านอิสระการเกษตร หมู่.6 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000. โทร. 081-941-3425   คุณอานนท์ คูหะมณี หมู่.1 ซ.เทศบาล 14 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทร.089-936-7599   ร้านกำแพงเกษตร หมู่.1 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180. โทร. 089-929-8262   คุณสุพัฒตรา หมู่.2 จ.ปฐวี อ.มะทม จ.จันทบุรี 22150. โทร.081-865-5179   **ภาคอีสาน คุณฐิวรรณณี กันหามาลา  ม.5 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา. โทร. 081-315-0000 , 081-348-4444   เคเคออคิดส์ (KK ORCHIDS) หมู่.14 ซ.มิตรภาพ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000. โทร.043-239-124 , 081-661-9419 , 089-417-7755   ร้านโชคเจริญทรัพย์ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. 086-064-4114   คุณลือชัย มาลัย ม.2 บ้านหนองแพง ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ. โทร.089-948-4518   ร้านกิจรุ่งเรืองการเกษตร (อุบลราชธานี) ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230. โทร 083-967-8881   ร้านสินเจริญ (คุณกฤษฎา การะน้อย) อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 โทร. 084-650-8489   ร้านวิลัยการเกษตร (มหาสารคาม) หมู่.8 ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โทร. 084-793-8992   ร้านบุญอำไพการเกษตร เยื้อง ธกส. อำเภอสังขละ จ.สุรินทร์ โทร. 089-662-6442 ,044-571-515   บริษัท ช้างไทย อะโกร จำกัด ม.1 ต.ท่าขอนยาง อ.กัณฑรวิชัย จ.มหาสารคาม. โทร.043-777-755   ร้านมั่งมีการเกษตร หมู่.3 ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โทร.083-283-8889   ร้านดาวแดงการเกษตร หมู่.3 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย โทร042-451-983   ร้านแซเซ้งการเกษตร (ขุขันธ์ ศรีสะเกษ) 483-485 หมู่.6 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ  โทร.086-253-1593   ร้านขุมเงินทรัพย์การเกษตร จ.ยโสธร 109 หมู่.7 ต.ขุมเงิน อ.เมือง จ.ยโสธร โทร.084-831-2891   **ภาคเหนือ ร้านโนการเกษตร ต.วลึก อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย โทร.084-574-5434   ร้านป.รุ่งเรืองการเกษตร 201 หมู่.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.มือง จ.เพชรบูรณ์ โทร.081-015-4174   ร้านศรีธนาการเกษตร สาขา 1 ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โทร. 087-2126507   ร้านศรีธนาการเกษตร สาขา 2 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทร.087-2126507   ร้านศรีธนาการเกษตร สาขา 3 สี่แยกพ่อขุนผาเมือง อ.หล่มสัก โทร.087-2126507   ร้านออมเงินการเกษตร (สะเมิง เชียงใหม่) 183 หมู่.10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โทร.081-885-3307   เซน ไฮโดรโปนิกส์ ฟาร์ม ถ.กำแพงดิน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.086-184-7751   สันป่าตองการเกษตร สามแยกสันป่าตองเยื้อง ธกส. อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-355-659   บุรินทร์การเกษตร (หางดง) 40/5 หมู่.2 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทร.081-950-2720   ร้านบ้านกาดเกษตรรุ่งเรือง (แม่วาง) ตลาดบ้านกาด ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โทร.053-489-279   ร้านกรวรรณการเกษตร (บ้านร่องกาด) บ้านร่องกาด ประตูป่า ซอย 7 อ.เมือง จ.ลำพูน  โทร.085-870-3347   คุณปรีชา จีนมัชยา 112 บ้านป่าป๋วย หมู่.10 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน โทร.084-612-8139   ร้านน้ำฝนการเกษตร (อ.ร้องกวาง จ.แพร่) 171 หมู่.9 ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทร.089-950-3771   ร้านบ้านเกษตร ม.11 บ้านใหม่ดินแดน ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน. โทร.081-706-3692 ,061-294-3424   ร้านมิตรเกษตร (น่าน) ตลาดท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน โทร.080-128-2013   ร้านมงคลกิจเกษตร ต.เปรือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน โทร.081-961-9127   คุณภารกิจ สิงห์แก้ว ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน  โทร.084-472-3392   ร้านพอเพียงการเกษตร (ท่าวังผา จ.น่าน) บ้านวังม่วง ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว (ติดอำเภอท่าวังผา) จ.น่าน โทร.081-386-4415     **ภาคใต้ คุณธรรมนูญ อรุณ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทร.089-196-2283 ,077-576-217   หจก.รุ่งเรืองการเกษตร ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง โทร.089-731-4434 ,086-560-6301     ศูนย์บริการชมรมส่งเสริมเกษตรชีวภาพกรุงเทพฯ ศูนย์บริการชมรมส่งเสริมเกษตรชีวภาพ เพชรบูรณ์  (4 สาขา) ศูนย์บริการชมรมส่งเสริมเกษตรชีวภาพหนองคาย  ศูนย์บริการชมรมส่งเสริมเกษตรชีวภาพเชียงใหม่   ศูนย์บริการชมรมส่งเสริมเกษตรชีวภาพ Call Center 061-405-8899

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

 

เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum) เป็นเชื้อราชั้นสูงเส้นใยมีผนังกั้นเจริญได้ดีในดิน เศษซากพืช ซากของสิ่งมีชีวิตต่างๆ และวัสดุอินทรีย์ตามธรรมชาติ สร้างเส้นใยสีขาวและผลิตส่วนขยายพันธุ์ที่เรียกว่า "โคนิเดีย" หรือ "สปอร์" เมื่อนำมาเพาะเลี้ยงจะเห็นเส้นใยสีขาวและ สปอร์สีเขียว บางชนิดอาจเป็นสีขาวหรือเหลือง เชื้อราไตรโคเดอร์มาจัดเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ (Antagonis fungicide) ที่สามารถใช้ควบคุมโรคพืชในดินหลายชนิดโดยวิธีการเบียดเบียนหรือ เป็นปรสิต แข่งขันหรือแย่งใช้อาหารที่เชื้อโรคต้องการ นอกจากนี้เชื้อราไตรโคเดอร์มายังสามารถช่วยละลายแร่ธาตุในดินให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและชักนำให้ต้นพืชมีความต้านทานต่อเชื้อโรคพืชทั้งเชื้อราและแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช สำหรับกลไกของเชื้อไตรโคเดอร์มาในการต่อสู้กับเชื้อสาเหตุโรคพืชมีดังนี้


- การแข่งขันกับเชื้อโรคพืช ด้วยเหตุที่เชื้อราไตรโคเดอร์มาเจริญสร้างเส้นใยได้รวดเร็ว สามารถสร้างสปอร์ได้ในปริมาณสูงมาก โดยอาศัยอาหารจากเศษวัสดุอินทรีย์ต่าง ๆ จึงช่วยให้เชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถแข่งขันกับเชื้อโรคพืชหรือจุลินทรีย์ที่อยู่บริเวณเดียวกัน นอกจากนี้เชื้อไตรโคเดอร์มายังรบกวนกิจกรรมต่าง ๆ ของเชื้อโรคทำให้ความรุนแรงลดลง
- การเป็นปรสิตต่อเชื้อโรคพืช เชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถสร้างเส้นใยพันรัดแล้วแทง ส่วนของเส้นใยเข้าสู่ภายในเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคพืช ทำให้เส้นใยเชื้อโรคพืชตาย และไตรโคเดอร์มายังทำลายโครงสร้างที่เชื้อโรคพืชสร้างขึ้นเพื่อขยายพันธุ์หรืออยู่ข้ามฤดูปลูก
- การสร้างสารยับยั้งหรือทำลายเชื้อโรคพืช เชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถสร้างสารปฏิชีวนะ สารพิษและน้ำย่อย(เอ็นไซม์) เพื่อหยุดยั้งหรือทำลายเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคพืชได้
- การชักนำให้พืชมีความต้านทานโรค เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันระบบรากพืชจากการเข้าทำลายของเชื้อราสาเหตุโรคพืช ทำให้ระบบรากพืชสมบูรณ์แข็งแรง ช่วยให้เมล็ดงอกและเจริญเติบโตได้ดี ชักนำให้พืชผลิตสารประเภทเอนไซม์หรือโปรตีน เช่น เพนทิลไพโรน กรดฮาร์เซียนิค กระตุ้นให้เกิดความต้านทานโรคขึ้นภายในพืช


ประโยชน์ของการใช้ไตรโคเดอร์มา
ควบคุม ทำลายหรือยับยั้งเชื้อราในดินสาเหตุโรคพืชทั้งราชั้นสูงและราชั้นต่ำ เช่น
1. ทำลายเชื้อราพิเทียม (Pythium spp.) สาเหตุโรคเน่าระดับดิน กล้ายุบ กล้าเน่า โคนเน่า โรคยอดเน่าในพืชไร่ มะเขือเทศ พืชผักชนิดต่างๆ
2. ทำลายเชื้อราไฟทอฟเทอร่า (Phytopthora spp.) สาเหตุโรคราที่ทำให้ผลร่วง ดอกร่วง
ใน ลำใย ลิ้นจี่ โรคดอกรวงในทุเรียน โรครากเน่า-โคนเน่า ใน พริก ทุเรียน ส้ม มะนาว พริกไท แตงโม แตงกวา แตงร้าน มะเขือเทศและโรคเน่าเข้าไส้ในกล้วย ฯลฯ
3. ทำลายเชื้อราสเคอโรเทียม (Sclerotium spp.) สาเหตุโรค โคนเน่า โรคกล้าไหม้ ราเม็ดผักกาด โรคเxxx่ยวในพืชผักชนิดต่าง ๆ มะเขือเทศ พืชไร่ สตรอเบอรี่ มันฝรั่ง
4. ทำลายเชื้อราไรซอกโทเนีย (Rhizoctonia spp.) สาเหตุโรคเน่าคอดิน กล้ายุบ กล้าเน่า ทำให้ทุเรียนเป็นโรคใบติด
5. ทำลายเชื้อราคอลเลทโททริกัม (Colletotrichum spp.) สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในมะม่วง องุ่น ฝรั่ง พุทรา ชมพู่ มะละกอ พริก หอมหัวใหญ่ หอมแบ่ง หอมแดง กระเทียม มันฝรั่ง
6. ทำลายเชื้อราอัลเทอนาเรีย (Alternaria spp.) สาเหตุโรคโรคใบจุดเน่าในพืชตระกูลกระหล่ำ เช่น ผักคะน้า ผักกาดขาว กระหล่ำดอก กระหล่ำปลี บรอคโครี่ สตรอเบอรี่ มันฝรั่ง พริก
7. ทำลายเชื้อรา ฟิวชาเรียม (Fusarium spp.) สาเหตุโรคใบไหม้ในไม้ผล พืชไร่ พืชผักชนิดต่างๆ ตลอดจนไม้ดอก ไม้ประดับวิธีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
- การใช้หว่าน/โรย/ผสมดิน
อัตรา เชื้อสด:รำละเอียด:ปุ๋ยคอก (1:4:100)
วิธีการ
• เตรียมเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดที่เลี้ยงบนปลายข้าวหรือข้าวฟ่าง 1 กิโลกรัม รำข้าวละเอียด 4 กิโลกรัม และปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 100 กิโลกรัม หรือเตรียมปริมาณมากกว่านี้โดยใช้xxxส่วน 1:4:100 โดยน้ำหนัก
• นำเชื้อไตรโคเดอร์มา คลุกเคล้ากับรำข้าวละเอียดให้เข้ากันอย่างทั่วถึง จากนั้นนำส่วนผสมที่ได้ไปผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ คลุกให้เข้ากันอย่างทั่วถึง อาจพรมน้ำให้พอชื้นเพื่อลดการฟุ้งกระจาย
• ส่วนผสมที่ได้สามารถนำไปใช้หว่านหรือโรยลงบนแปลงปลูกพืช โคนต้นพืช หรือผสมกับดินในหลุมปลูก
 

ข้อแนะนำและข้อควรระวังในการใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา
1. ความเป็นกรดเป็นด่างของดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไตรโคเดอร์มา อยู่ระหว่าง 5.5-6.5 คือเป็นกรดอ่อนๆ ซึ่งเป็นช่วงความเป็นกรดเป็นด่างที่พืชปลูกส่วนใหญ่เจริญเติบโตได้ดีเช่นกัน
2. ควรรดน้ำให้สภาพดินมีความชุ่มชื้น(อย่าให้แฉะ) ในช่วง 7 วันหลังหว่านเชื้อราเพื่อให้เชื้อเจริญเติบโต
3. ควรใส่เชื้อราไตรโคเดอร์มา ก่อนหรือหลังการหว่านปุ๋ยเคมี 3-5 วัน
4. เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราชั้นสูง สารเคมีที่ควบคุมได้เฉพาะราชั้นต่ำ เช่น เมตาแลกซิล, ฟอสอิธิล-อลูมิเนียม (อาลีเอท), กรอฟอสโฟลิค (โฟลีอาร์ฟอส) แมนโคเซบ ฯลฯ ไม่เป็นอันตรายต่อเชื้อไตรโคเดอร์มา แต่สารเคมีกลุ่ม เบนซิมิดาโซล (benzimidazole) ได้แก่ เบนโนมิล (benomyl) และคาร์เบนดาซิม (carbendazim) ซึ่งเป็นกลุ่มสารเคมีชนิดดูดซึมและใช้ในการป้องกันและกำจัดเชื้อราชั้นสูงจะมีผลต่อการเจริญของเชื้อไตรโคเดอร์มา แต่หากมีความจำเป็นที่จะต้องฉีดพ่นสารเคมีกลุ่มเบนซิมิดาโซลลงในดิน ควรจะทิ้งช่วงประมาณ 1 สัปดาห์เป็นอย่างต่ำ จึงสามารถใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาได้
5. เชื้อสดไตรโคเดอร์มาที่เลี้ยงขยายจนเต็มที่สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ 1 เดือน
6. เชื้อสดไตรโคเดอร์มากรองเอาน้ำสปอร์ใส่ขวดไว้นั้นถ้ายังไม่ได้ใช้ ควรเก็บไว้ในตู้เย็นไม่เกิน 7 วัน

บทความเรื่องเชื้อราไตรโคเดอร์มา
บทความเรื่องเชื้อราไตรโคเดอร์มา
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า