โคมไฟจากกะลามะพร้าว

โคมไฟจากกะลามะพร้าว

โคมไฟจากกะลามะพร้าว ลายดอกไม้ ผ่านกรรมวิธีที่ประนีตสวยงาม มีการฉลุเป็นลวดลาย เป็นโคมไฟสำหรับตั้งโต๊ะ

  • ราคา 3,250.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
Thailamp DD.com

บริษัท Thailamp DD ให้บริการสำหรับผู้ที่สนใจในโคมไฟจากวัสดุธรรมชาติ  โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเลือกซื้อและเลือกชมสินค้าของเราได้ วิสัยทัศน์             เป็นบริษัทที่มีความเป็นเลิศ ในการสร้างสรรค์โคมไฟจากวัสดุธรรมชาติ    พันธกิจ (MISSION) 1.นำเสนอโคมไฟจากวัสดุธรรมชาติเพื่อผู้บริโภค 2.ส่งเสริมความนิยมในความนิยมในโคมไฟจากวัสดุธรรมชาติ 3.มุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า  เป้าหมายทางธุรกิจ 1.สร้างยอดขายให้กับทางบริษัทให้ได้ 1 ล้านบาทในปีแรก และเพิ่มการเติบโตของยอดขายอย่างน้อยร้อยละ5 ต่อปี 2. ต้องเพิ่มสัดส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขายให้เป็นร้อยละ 10

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

โคมไฟจากกะลามะพร้าว ลายดอกไม้ ผ่านกรรมวิธีที่ประนีตสวยงาม มีการฉลุเป็นลวดลาย เป็นโคมไฟสำหรับตั้งโต๊ะ

โคมไฟจากกะลามะพร้าว
โคมไฟจากกะลามะพร้าว
3,250.00.-