ตำราว่าความ คำฟ้อง คำร้อง ในคดีแพ่ง

ตำราว่าความ คำฟ้อง คำร้อง ในคดีแพ่ง

ผู้แต่ง : หม่อมหลวงสุพร อิศรเสนาlt;brgt;<br>
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 5 : มกราคม 2552lt;brgt;<br>
จำนวนหน้า: 466 หน้าlt;brgt;<br>
ISBN: 9789744473813lt;brgt;

  • ราคา 333.00.- 370.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ผู้แต่ง : หม่อมหลวงสุพร อิศรเสนา
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่  5 : มกราคม 2552
จำนวนหน้า: 466 หน้า
ISBN: 9789744473813

สารบัญ

บทที่ 1 ข้อความเบื้องต้น
  คำคู่ความ
  คู่ความ
  อำนาจฟ้อง 
บทที่ 2 การร่างคำฟ้อง
  หนังสือมอบอำนาจ
  เกี่ยวกับเอกสาร
  หลักในเรื่องการเขียนคำฟ้อง
  คำฟ้อง 
บทที่ 3 คู่ความ
  บุคคลผู้ทำการแทนคู่ความ
  การฟ้องคดีแพ่งและการต่อสู้คดี
บทที่ 4 การเสนอคดีต่อศาล
  การดำเนินคดีที่ไม่มีข้อพิพาท
  ความหมายของคำขอ  คำแถลง
  คำร้องสองฝ่าย
  การเสนอคำร้อง  คำฟ้องต่อศาล
บทที่ 5 การมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทน
  การมอบอำนาจให้ฟ้องคดีแพ่ง
  แบบตัวอย่างใบมอบอำนาจ
  ใบมอบฉันทะ  ฟังการนัดชี้สองสถาน
  ใบมอบฉันทะ  ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี
  ใบมอบฉันทะ  ขอรับเงินค่าธรรมเนียมศาลคืน
บทที่ 6 แนวทางในการเขียนฟ้อง
บทที่ 7 การบรรยายคำฟ้อง
  การคืนเงินค่าธรรมเนียมศาล
  คำพิพากษาฎีกาที่สำคัญ  ๆ
แบบตัวอย่างการเขียนคำแถลง  คำบอกกล่าว  คำขอต่าง  ๆ
ความหมายของคำร้อง  คำขอ  คำแถลง  และคำบอกกล่าว 
ความหมายของไม่มีข้อพิพาท
วิธีปฏิบัติในศาลเกี่ยวกับการยื่นคำร้อง  คำขอ  และคำแถลง
แบบรายงานคดีศาล
คำร้อง  ขอแก้คำฟ้อง
คำแถลง   ขอยืนยันที่อยู่จำเลย
คำร้อง  ขอแก้คำฟ้อง
คำแถลง   ขอระบุพยานเพิ่มเติม
คำแถลง   ขอเวลาสืบหาที่อยู่จำเลย
คำร้อง  ขอออกหมายเรียกพยานเอกสาร
คำแถลง   ขอประกาศหนังสือพิมพ์
คำร้อง  ขอออกหมายเรียกพยานบุคคล
คำบอกกล่าว  ขอถอนฟ้อง
คำแถลง   ไม่คัดค้าน  การวางหลักทรัพย์
คำแถลง    ขอให้ศาลออกหมาย  แจ้งคำบังคับ
คำแถลง    ขอตัดพยานโจทก์
คำแถลง    ขอตัดคำพิพากษาศาลฎีกา
คำร้อง  ขอถอนตัวจากการเป็นทนายซึ่งศาลขอแรงไว้
คำแถลง    ขอเลื่อนคดีไม่อาจมาศาลในวันนัด  
แบบตัวอย่างการเขียนคำร้อง
คำร้อง  ขอให้ศาลชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้น
คำร้อง  ขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายเบื้องต้น
คำร้อง  ขอให้ศาลเดินเผชิญสืบ
คำร้อง  ขอให้ศาลออกหมายบังคับจับตำเลย
คำร้อง  ขอถอนฟ้องในคดีอาญา
คำร้อง  ขออนุญาตทำนิติกรรมขายที่ดินแทนผู้เยาว์
คำร้อง  ขอให้ศาลสั่งว่าเป็นผู้ไม่อยู่
คำร้อง  ขอให้ศาลสั่งว่าเป็นคนสาบสูญ
คำร้อง  ขอเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์
คำร้อง  ขอถอนฟ้อง
คำร้อง  ขอให้ศาลตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
คำร้อง  ขอให้คุ้มครองสิทธิ
คำร้อง  ขอทุเลาการบังคับคดี
คำร้อง  ขอเป็นผู้จัดการมรดก (ไม่มีพินัยกรรม)
คำร้อง  ขอเฉลี่ยทรัพย์
คำร้อง  ขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา
คำร้อง  ขอถอนตัวจากการเป็นทนายความ
คำขอ  ให้ศาลตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จำเลย
คำร้อง  ขอรับมรดกความ
คำร้อง  ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม
คำขอ  ให้ศาลออกหมายเรียกพยานบุคคล
คำร้อง  ขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานเอกสาร
คำร้อง  ขอสืบพยานในกรณีฉุกเฉิน
คำร้อง  ขอให้ศาลส่งเอกสารไปกองพิสูจน์หลักฐานกรมตำรวจ
คำร้อง  ขอประกันตัวหรือคำแถลงการณ์ขอปิดคดี
คำร้อง  ขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นอุทธรณ์
คำร้อง  ขอให้ศาลมีคำสั่งว่า  เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ
แบบตัวอย่างการเขียนคำฟ้องในคดีแพ่ง
คำฟ้อง  กู้ยืม
คำฟ้อง  ขับไล่   ละเมิด  และเรียกค่าเสียหาย
คำฟ้อง  ขับไล่
คำฟ้อง  ตั๋วเงิน  ให้ชำระหนี้เงินตามเช็ค
คำฟ้อง  ผิดสัญญา  เรียกค่าเสียหาย
คำฟ้อง  ผิดสัญญา  รับสภาพหนี้
คำฟ้อง  ผิดสัญญา    ให้ชำระหนี้ค่านายหน้า
คำแถลง เสนอประเด็นข้อพิพาทเรื่องนายหน้า
คำฟ้อง  ผิดสัญญาซื้อขาย
คำฟ้อง  ละเมิด  เรียกค่าเสียหาย
คำร้อง  ขอให้ศาลสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราว
คำฟ้อง  ตั๋วเงิน  ให้ชำระหนี้เงินตามสัญญากู้
คำฟ้อง  ตั๋วเงิน 
คำฟ้อง  ละเมิด  เรียกค่าเสียหาย
คำฟ้อง  หย่า
คำฟ้อง  ผิดสัญญา  รับสภาพหนี้  ให้ชำระค่าจ้างว่าความ
คำฟ้อง  จ้างทำของ   ให้ชำระค่าจ้างโฆษณา
คำฟ้อง  เรื่องทางจำเป็น  ขอให้เปิดทางเดิน
คำฟ้อง  เรื่องที่ดิน  บุกรุก  ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
คำฟ้อง  กู้ยืม   ผิดสัญญาขายตั๋วลดเช็ค  ค้ำประกัน  และจำนอง
คำฟ้อง  เรียกมรดก  ขอแบ่ง
คำฟ้อง  ผิดสัญญาเช่าซื้อ  ให้ชำระค่าเช่าที่ค้าง  ให้ส่งมอบรถยนต์คืน
คำฟ้อง  ละเมิด  เรียกค่าเสียหาย
คำฟ้อง  จ้างทำของ  
คำฟ้อง  ผิดสัญญาซื้อขาย  และให้ชำระหนี้ค่าเสียหาย
คำให้การจำเลยและฟ้องแย้งโจทก์
คำร้อง  ขัดทรัพย์
คำร้อง  ขอไต่สวนฉุกเฉิน
คำร้องสอด
คำร้อง  ขอให้พิจารณาคดีใหม่
คำฟ้องคดีในศาลแรงงาน
คำฟ้อง  ฝ่าฝืนสัญญาจ้างแรงงาน
คำฟ้อง  สัญญาจ้างแรงงาน  ให้ชำระค่าจ้าง
คำฟ้อง  ละเมิดสัญญาจ้างแรงงาน
คำฟ้อง  ผิดสัญญาจ้างแรงงาน   ให้ชำระหนี้ค่าชดเชย 
  ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า  ค่านายหน้า
คำฟ้อง  สัญญาจ้าง  กฎหมายคุ้มครองแรงงาน  
คำร้อง  ขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราว  ก่อนมีการพิพากษา
คำร้อง  ขอตั้งผู้อนุบาล
คำร้อง  ขอตั้งผู้พิทักษ์
คำฟ้อง  ละเมิด  ให้รื้อถอนป้ายโฆษณา
คำฟ้อง  เรียกของหมั้นและสินสอดคืน
คำฟ้อง  ผิดคำมั่นสัญญา  เรียกทรัพย์คืน
คำฟ้อง  ผิดสัญญาประกันชีวิต
คำฟ้อง  มรดก
คำฟ้อง  เพิกถอนพินัยกรรม
คำฟ้อง  ละเมิด  ขาดไร้อุปการะ  เรียกค่าเสียหาย
คำฟ้อง  ผิดสัญญาประนีประนอมยอมความ
คำฟ้อง  ผิดสัญญาค้ำประกัน
คำฟ้อง  เรียกค่าจ้างว่าความ
คำฟ้อง  เรื่องละเมิดเครื่องหมายการค้า
คำฟ้อง  ขับไล่  รบกวนสิทธิครอบครอง
คำฟ้อง  ผิดสัญญาจำนอง
คำฟ้อง  ให้ชำระค่าจ้างเขียนแบบที่ค้างชำระ
คำฟ้อง  ขอให้เพิกถอนและห้ามใช้นามสกุล
คำฟ้อง  ฝากทรัพย์  เรียกโฉนดที่ดินคืน
คำฟ้อง  ผิดสัญญา  ให้รับผิดชำระหนี้ค่าซื้อสินค้าเชื่อ
คำฟ้อง  ละเมิด  ให้ชดใช้ค่าเสียหายสุนัขกัด
คำฟ้อง  กู้ยืม  ขอให้ศาลสั่งแสดงว่ากำหนดเวลาตามสัญญากู้ไม่เป็นประโยชน์แก่จำเลย
คำฟ้อง  จ้างทำของและให้ชำระหนี้ค่าจ้างตกแต่งซ่อมร้านค้า
เพิกถอนการฉ้อฉล
คำแถลง ขอคืนหมายเรียก  และสำเนาคำฟ้อง
คำร้อง  ขอให้ศาลเรียกทายาทเข้ามารับมรดกความ
คำร้อง  ขอรวมสำนวน
คำร้อง  ขออนาถา
คำแถลงการณ์ปิดคดีเรื่องตั้งผู้จัดการมรดก
คำแถลงการณ์ปิดคดีเรื่องขับไล่
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางศาล  ระหว่าง  ราชอาณาจักรไทย  และ 
 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
คำแถลง การดำเนินกระบวนพิจารณาในต่างประเทศ
คำร้อง  ขอให้ส่งไปสืบพยาน  ณ  ศาลต่างประเทศ
คำร้อง  ขอโอนคดี
วิธีการจัดเรียงสำนวน
คำฟ้อง  ผิด  พ.ร.ก.  การกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนและขอให้ล้มละลาย
แบบพิมพ์ศาลตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค  พ.ศ. 2551

 

 

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ตำราว่าความ คำฟ้อง คำร้อง ในคดีแพ่ง
ตำราว่าความ คำฟ้อง คำร้อง ในคดีแพ่ง
333.00.- 370.00.-