เพื่อดู เพื่อรู้ เพื่อเป็น

เพื่อดู เพื่อรู้ เพื่อเป็น

พุทธบริษัททั้งหลาย ทั้งบรรชิตและคฤหัสถ์ต้องพิจารณาด้วยดีว่าถ้าเราไม่แก้ไขใครจะแก้ไข เพราะพวกเราทำลายเอง พวกเราต้องแก้เอง ทำดีกว่าไม่ทำเพราะทำก็คงได้ผลบ้าง ถ้าไม่ทำก็จะไม่ได้อะไรเลย

  • ราคา 45.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
พุทโธโลยี

ผลิตหนังสือธรรมะคุณภาพ ร่วมจรรโลงพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างสรรค์สังคม

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งจำเป็นแก่ชีวิตเราที่สุด ถ้าเราห่างไป ก็คงไม่มีอะไรทำให้เรายึดมั่นใจในตัวเราเองแบบไทย ๆ ได้ศรัทธา เป็นกำลังในการสร้างความสำเร็จที่ชอบที่ประเสริฐ เป็นพระพุทธพจน์ที่ควรแก่การศึกษาโดยแท้

 

เพื่อดู เพื่อรู้ เพื่อเป็น
เพื่อดู เพื่อรู้ เพื่อเป็น
45.00.-