กระเป๋าพวงกุญแจจากกะลามะพร้าว

กระเป๋าพวงกุญแจจากกะลามะพร้าว

กระเป๋าพวงกุญแจจากกะลามะพร้าว(OTOP)

  • ราคา 20.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ผลิตภัณฑ์จากะลามะพร้าว และงานไม้

ในอดีตกะลามะพร้าวถูกนำมาทำเครื่องใช้หลายชนิดที่ยังพอมีให้ เห็นเป็นของเก่าอยู่บ้างคือ จอกตักน้ำ หรือกะโหลกตักน้ำ หรือ ทะนาน ที่ใช้สำหรับตักข้าวสาร และยังมีอีกหลายชนิดที่แล้วแต่จะเรียกชื่อกัน นับเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนที่มีวิถีชีวิตแบบ ไทย ๆ ใช้ของไทยที่ผลิตขึ้นเองจากวัสดุในท้องถิ่นสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เริ่มเลือนหายเมื่อความเจริญทางด้านเทค โนโลยีต่าง ๆ เข้ามาแทนที่จึงหันไปใช้พวกโลหะหรือพลาสติกแทน        แต่ปัจจุบันยังมีคนบางกลุ่มที่เห็นประโยชน์ของกะลามะพร้าว และพยายามฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างคุณค่าให้เกิดกับกะลามะพร้าว ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น และเชิญชวนให้คนทั่วไปหันกลับมาเห็นคุณค่าของภูมิ ปัญญาเหล่านี้      นายพีรพล โสวัตร ประธานกลุ่มแปรรูปกะลามะพร้าว ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา สังกัดสหกรณ์การเกษตรพนมสารคาม จำกัด เปิดเผยว่า การสร้างผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวเริ่มต้นจาก อ.บุญเสริม บุญเจริญผล เป็นคนในพื้นที่นี้และอยากช่วยชาวบ้านให้มีอาชีพ      ท่านเห็นว่าพื้นที่นี้มีมะพร้าวเป็นทรัพยากรเลยคิดว่าน่าจะเอามาทำประโยชน์ จึงส่งให้ไปเรียนรู้จากกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพื้นบ้านระยะ สั้น หลังจากนั้นจึงนำความรู้มาถ่ายทอดและทำสินค้า เริ่มแรกทำเป็นเครื่องใช้ พวกแก้วน้ำ ชามใส่ ข้าว ถ้วย หิ้วไปขายหน้ารามฯ หน้าจตุจักร แต่ไม่ประสบผลสำเร็จก็ปรับปรุงมาเรื่อย ๆ จากเครื่องใช้เป็นเครื่องประดับ เครื่องตกแต่งลองตลาดไปเรื่อย ๆ จากการไปขายของทำให้รู้ว่าเราต้องผลิตตัวไหน       เริ่มแรกเราไปตระเวนหามะพร้าวที่เขาทิ้งพวกมะพร้าวที่เพาะไม่ขึ้น มะพร้าวหล่น มะพร้าวที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ขอเขามา สมาชิกแต่ละคนจะเลือกมะพร้าวตามขนาดที่ต้องการ แล้วปอกเปลือกเพื่อคัดแยกขนาดว่าลูกไหนจะไปทำอะไร ทำนก ทำกา ทำแก้วกาแฟ คัดเสร็จนำมาเลื่อยหรือผ่าเอาเนื้อในออกซึ่งเอาออกยากมากและการแคะเนื้อออก ต้องใช้ความชำนาญพิเศษ       เสร็จแล้วเอามาเจียด้วยกระดาษทรายหยาบและกระดาษทรายละเอียดจนถึงสำเร็จรูป แล้วมาตก แต่งขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์บางตัว เช่น ทัพพี ตะหลิว มีไม้ตาลเป็นส่วนประกอบก็หาได้ในพื้นที่ ส่วนผักตบที่นำมาตกแต่งสายไฟไปซื้อจากอีกกลุ่มที่อยู่ต่างจังหวัดแต่ซื้อ ครั้งละจำนวนมากจะได้ราคาถูก เก็บได้เป็นปี ส่วนเครื่องมือในการทำมีมอเตอร์ สว่าน เลื่อย ตั้งกลุ่มเสร็จแล้วจึงซื้อ แต่ช่วงที่ ทำนำร่องก็มีการซื้อเครื่องมาก่อนบ้าง ซึ่งเครื่องมือบางอย่างต้องมาดัดแปลงแก้ไขเพราะกะลาเป็นวัตถุดิบที่มีความ กลมไม่เหมือนไม้ เครื่องมือส่วนใหญ่ที่เขาทำขึ้นเหมาะกับการทำไม้ ฉะนั้นเราจึงต้องนำมาดัดแปลงเพื่อให้ใช้งานได้ซึ่งลงทุนไม่มาก  กลุ่มเยาวชนผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว และงานไม้ 80 หมู่ 5 บ้านแล้ง ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 ติดต่อ : นายพีรพล โสวัตร โทร : 087 5773586, 085 4808784, 038 976451 โทรสาร : 038 976451  

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 118709

รหัสโอทอป (OPC): 24060017

ผลิตภัณฑ์ (Product)   กระเป๋าพวงกุญแจจากกะลามะพร้าว


รายละเอียดผลิตภัณฑ์
กระเป๋าพวงกุญแจจากกะลามะพร้าว(OTOP)ราคาขายปลีก 20 บาท


วัตถุดิบที่ใช้
กะลามะพร้าว


สถานที่จำหน่าย
กลุ่มเยาวชนผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว และงานไม้
80 หมู่ 5 บ้านแล้ง ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
ติดต่อ : นายพีรพล โสวัตร
โทร : 087 5773586, 085 4808784, 038 976451
โทรสาร : 038 976451
 

กระเป๋าพวงกุญแจจากกะลามะพร้าว
กระเป๋าพวงกุญแจจากกะลามะพร้าว
20.00.-