ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป

ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป

โปรแกรมตรวจรักษาโรคทั่วไป เพียงคุณกำหนดอาการเรื่มต้นที่คุณเป็น โปรแกรมจะซักถามอาการคุณ จนสามารถวินิจฉัยโรค และวิธีรักษาให้กับคุณได้เสมือนหนึ่งคุณอยู่กับหมอจริงๆ

  • ราคา 250.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บุ๊กสนุก

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

cheekyเนื้อหาภายใน ได้ตรวจอย่างระเอียด ทั้งในด้านคำศัพท์ ตัวสะกดเพื่อให้เป็น CD-ROM ที่เชื่อถือได้โดยแพทย์และเภสัชกร เนื้อหาประกอบไปด้วย 3ส่วนหลักๆคือ

ส่วนที่ 1

จะเป็นส่วนของการวินิจฉัยโรค เป็นการซักถามอาการ โดยเริ่มจากอาการเด่นๆที่เป็นได้แก่ ปวดท้อง ไข้ น้ำมูก ท้องเสีย ชัก เป็นต้น จนนำไปสู่การสรุปผลว่าน่าจะเป็นโรคอะไรได้บ้าง ซึ่งจะมีแผนภูมิโรคทั้งหมด 68แผนภูมิ

ส่วนที่ 2

เป็นส่วนของข้อมูลโรคและการรักษา โดยจะอธิบายตั้งแต่ลักษณะทั่วไปของโรค อาการของโรค อาการแทรกซ้อน สาเหตุของการเกิดโรค ระดับความรุนแรงของโรค การรักษา ข้อแนะนำในการปฎิบัติ การป้องกัน และยาที่จำเเป็นต้องใช้ในการรักษา

ส่วนที่ 3

จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับยา โดบได้จัดยาเป็นกลุ่มๆตามอาการและประเภทของโรค โดยข้อมูลยานี้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้น และเป็นยาที่ไม่อันตราย สมมารถหาซื้อมาเองได้ โดยอาจปรึกษาเภสัชกรก่อนใช้ยา โดยจะมีรายระเอียดการใช้ยา ขนาดและวิธีใช้.

ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป
ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป
250.00.-