70 ปี ราชบัณฑิตวิชาชาญ
70 ปี ราชบัณฑิตวิชาชาญ
70 ปี ราชบัณฑิตวิชาชาญ
70 ปี ราชบัณฑิตวิชาชาญ
70 ปี ราชบัณฑิตวิชาชาญ

70 ปี ราชบัณฑิตวิชาชาญ

จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในโอกาสคล้ายวันสถาปนา ราชบัณฑิตสถานครบ ๗๐ ปี

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
คุณแม่(wah-wah) ร้านหนังสือของคนวัยมันส์ , รับซื้อและจำหน่าย หนังสือเก่า,หนังสือโบราณ,หนังสือหายาก,ตำรากฎหมายเก่า,ตำราอาหารโบราณ,หนังสืองานศพ,หนังสืออนุสรณ์บุคคลต่างๆ ...

ร้านหนังสือ คุณแม่ (wah-wah) ร้านหนังสือของคนวัยมันส์ จำหน่าย-รับซื้อ หนังสือเก่า 

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

 
70ปี ราชบัณฑิตวิชาสาร
 
ประเภทปก แข็ง
กระดาษ ถนอมสายตา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2547
ราชบัณฑิตยสาถาน จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในโอกาสคล้ายวันสถาปนา ราชบัณฑิตยสถานครบ 70 ปี 31 มีนาคม พ.ศ.2547
หนา 812 หน้า
ขนาด 165x240x55 มม.
สภาพหนังสือ:พอใช้ , ตัวเล่มสภาพค่อนข้างดี
 
รายละเอียดเพิ่มเติม:
70ปี ราชบัณฑิตวิชาสาร เป็นการรวมบทความของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกในปัจจุบันทั้ง 3 สำนักคือ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง สำนักวิทยาศาสตร์ และ สำนักศิลปกรรม รวม 37 เรื่อง อาทิ
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
-หลักนิติธรรมไทย โดย ประยูร กาญจนดุล
-ปัญหาฝิ่นในเมืองไทยก่อนสนธิสัญญาเบาว์ริง โดย วุฒิชัย มูลศิลป์
-การเปรียบเทียบการปกครองประเทศกับการบริหารบริษัท โดย อมร รักษาสัตย์
-การจัดระเบียบสังคมแนวพุทธ โดย อดิศักดิ์ ทองบุญ
สำนักวิทยาศาสตร์
-งานธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อในประเทศไทย โดย ยงยุทธ วัชรดุลย์
การลดการสูญเสียวัตถุดิบในสายการผลิตของผลิตภัณฑ์แผงวงจรรวม (ไอซี) โดย ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ และคณะ
-ความมั่นคงทางชีวภาพ โดย วิสุทธิ์ ใบไม้
สำนักศิลปกรรม
-หนังสือวชิรญาณ โดย กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
-โครงสร้างนวนิยายของไม้เมืองเดิม โดย จินตนา ดำรงค์เลิศ
-ความสำคัญของ สลาเหิน และ ไก่แก้ว ในเรื่องลิลิตพระลอ โดย ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
-ความเป็นมาของผู้ปกครอง:จากตำนานไทย-ไทถึงไตรภูมิพระร่วง โดย ประคอง นิมมานเหมินท์
-วรรณศิลป์ โดย ปํญญา บริสุทธิ์
-รามเกียรติ์:รามายณะของไทย ที่มา สาระ และคุณค่า โดย ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์
-การประสานกลวิธีทางวรรณศิลป์และทัศนศิลป์ในเรื่องสั้นของ วินทร์ เลียววาริณ โดย รื่นฤทัย สัจจพันธุื ฯลฯ
 
***ขอขอบคุณข้อมูลจากร้านsiambook.net

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

70 ปี ราชบัณฑิตวิชาชาญ
70 ปี ราชบัณฑิตวิชาชาญ
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า