พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ / อาจารย์ทศพล จังพานิชย์กุล
พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ / อาจารย์ทศพล จังพานิชย์กุล
พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ / อาจารย์ทศพล จังพานิชย์กุล
พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ / อาจารย์ทศพล จังพานิชย์กุล
พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ / อาจารย์ทศพล จังพานิชย์กุล

พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ / อาจารย์ทศพล จังพานิชย์กุล

ปูชนียธาตุอันเป็นที่สุดแห่งการสักการบูชา

 • ราคา 1,100.00.- 0.00.-

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
 • facebook
 • twitter
 • google
ร้านตุ้มหนังสือเก่า

ซื้อ-ขาย-จัดหาหนังสือเก่าและหายากทุกประเภท

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

* ภาคความเป็นมา รวมพุทธประวัติ  ความหัศ-
  จรรย์แห่งพระพุทธศาสนา  ความเป็นมาของ
  พระบรมสารีริกธาตุ พระสาวกธาตุสมัยพุทธกาล
  พระอรหันตธาตุ พระธาตุอริยสงฆ์ และประวัติ
  ความเป็นมาของพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ
  อริยสงฆ์ในเมืองไทย
* ภาคสักการบูชา รวมเรื่องราวเกี่ยวกับการ
  ปฏิบัติบูชาต่อพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต-
  ธาตุ ที่ถูกต้องตามแบบปฏิบัติของโบรราณ 
  คำกล่าวและวิธีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
  และพระอรหันตธาตุแบบต่างๆ รวมถึงพระธาตุ
  เจดีย์ประจำปีเกิดตามแบบฉบับความเชื่อของไทย
  โบราณ
* ภาคปฏิหาริย์ รวมความเชื่อและปฏิหาริย์ต่างๆ
  เช่น ปาฏิหาริย์เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุใน
  ประเทศไทย บันทึกปาฏิหาริย์ของพระบรมสารี-

  ริกธาตุ ประสบการณ์มหัศจรรย์เหนือเจดีย์พุทธ
  คยา อัฐิพระอาจารย์มั่นกลายเป็นพระธาตุ, พระ
  ธาตุหลวงปู่แหวน สุจิณโณ เรื่องปาฏิหาริย์พระ
  ธาตุของครูบาชัยยะวงศาพัฒนา พระธาตุปาฏิ-
  หาริย์และพระธาตุเทพนิมิต
* พระอรหันตธาตุ คือธาตุส่วนต่าง ๆของพระอริ-
  ยสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เมื่อสิ้นอายุขัยแล้ว
  กระดูกส่วนต่าง ๆ ได้แปรสภาพเป็นอัฐิธาตุ นอก
  จากนี้ยังมีพระอริยสงฆ์บางท่าน ถึงแม้จะยังมีชีวิต
  อยู่แต่เส้นเกศาหรือเล็บของท่านที่เก็บไว้ในพระอบ
  ได้แปรเปลี่ยนเป็นพระธาตุอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง
* ปกแข็ง(มีกล่องใส่) หนา 398 หน้า
* กระดาษดี ภาพสีประกอบตลอดเล่ม
* พิมพ์เมื่อปี พ.ศ.2552 (ครั้งแรกเมื่อ 2548)
* ขนาดกว้าง 21 ซม. ยาว 29.5 ซม. 
* สภาพใหม่เอี่ยมครับ

 

พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ / อาจารย์ทศพล จังพานิชย์กุล
พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ / อาจารย์ทศพล จังพานิชย์กุล
1,100.00.- 0.00.-
ติดต่อร้านค้า