สรุปย่อหลักกฎหมาย 2554-2555 วิ.อาญา พยานคดีแพ่งคดีอาญา สิทธิมนุษยชน การว่าความ ถามพยาน จัดทำเอกสาร

สรุปย่อหลักกฎหมาย 2554-2555 วิ.อาญา พยานคดีแพ่งคดีอาญา สิทธิมนุษยชน การว่าความ ถามพยาน จัดทำเอกสาร

สรุปย่อหลักกฎหมาย (พ.ศ.2554-2555)วิ.อาญา พยาน คดีแพ่งและอาญา สิทธิมนุษยชน การว่าความและการถามพยาน การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

สรุปย่อหลักกฎหมาย ป.วิ.อ. (พ.ศ.2554)

ผู้แต่ง: ดร.จิตฤดี วีระเวสส์
จัดพิมพ์โดย: สำนักพิมพ์อภิโชติ
พิมพ์ที่: -
ปีที่พิมพ์: ธ.ค. 2553
จำนวนหน้า: 421 หน้า
ISBN: 9789745828612

รายละเอียด:
ภาค 1
ผู้เสียหาย (มาตรา 2(4))
คำร้องทุกข์ (มาตรา 2(7))
อำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย (มาตรา 3)
ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย (มาตรา 4-6 )
การตั้งผู้แทนเฉพาะคดี (มาตรา 6)
การดำเนินคดีอาญานิติบุคคล (มาตรา 7)
สิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา (มาตรา 7/1)
สิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในชั้นพิจารณาคดีของศาล (มาตรา 8)
การใช้ล่ามแปล (มาตรา 13)
การดำเนินคดีผู้วิกลจริต (มาตรา 14)
การนำ ป.วิ.พ. มาใช้บังคับ (มาตรา 15)
อำนาจสืบสวน (มาตรา 17)
อำนาจสอบสวน (มาตรา 18)
ความผิดเกิดขึ้นหลายท้องที่ (มาตรา 19)
อำนาจสอบสวนความผิดเกิดนอกราชอาณาจักร (มาตรา 20)
ผู้ชี้ขาดการให้เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ (มาตรา 21)
เขตอำนาจศาล (มาตรา 22,24)
การโอนคดี (มาตรา 23,26)
ผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญา (มาตรา 28)
ผู้เสียหายฟ้องคดีแล้วตายลง (มาตรา 29)
โจทก์ร่วม (มาตรา 30-31)
การรวมพิจารณา (มาตรา 33)
ถอนฟ้อง (มาตรา 35)
ผลของการถอนฟ้อง (มาตรา 36)
คดีอาญาเลิกกัน (มาตรา 37-38)
สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ (มาตรา 39)
การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา (มาตรา 40)
การเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหาย (มาตรา 43-44)
สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหาย (มาตรา 44/1-44/2)
การฟังข้อเท็จจริงคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา (มาตรา 46)
คำพิพากษาส่วนแพ่ง (มาตรา 47)
อำนาจศาลในการสั่งคืนของกลาง (มาตรา 49)
อายุความคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา (มาตรา 50-51)
หมายเรียก (มาตรา 52-53)
การส่งหมายเรียก (มาตรา 55)
การส่งหมายเรียกพยานของศาล (มาตรา 55/1)
ผู้มีอำนาจออกหมายอาญา (มาตรา 57-58)
ผู้มีอำนาจขอให้ศาลออกหมายอาญา (มาตรา 59-59/1)
หมายต้องทำเป็นหนังสือ (มาตรา 60)
เหตุที่จะออกหมายจับ (มาตรา 66)
การจัดการตามหมายจับ (มาตรา 77)
การจับโดยไม่ต้องมีหมายจับของศาล (มาตรา 78)
การจับโดยราษฎร (มาตรา 79)
การจับในที่รโหฐาน (มาตรา 81)
วิธีการจับ (มาตรา 83)
หน้าที่ของผู้จับเมื่อถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวน (มาตรา 84)
อำนาจในการควบคุมหรือปล่อยกู้ผู้ถูกจับ (มาตรา 84/1)
การขอคืนทรัพย์ที่ถูกยึดระหว่างสอบสวนจากพนักงานสอบสวน (มาตรา 85/1)
อำนาจในการควบคุมตัวผู้ถูกจับ (มาตรา 86-88)
การควบคุมและขัง (มาตรา 71)
การขังหรือจำคุกในสถานที่อื่นนอกจากเรือนจำ (มาตรา 89-89/2)
เหตุที่จะออกหมายค้น (มาตรา 69)
การค้นในที่รโหฐาน (มาตรา 92)
การค้นในที่สาธารณสถาน (มาตรา 93)
วิธีการค้นในที่รโหฐาน (มาตรา 94-95)
เวลาในการค้นที่รโหฐาน (มาตรา 96)
เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจค้น (มาตรา 97)
การจับบุคคลหรือยึดสิ่งของที่ได้จากการค้น (มาตรา 98)
การค้นในที่รโหฐานต้องค้นต่อหน้าผู้ครอบครอง (มาตรา 102)
การค้นตัวบุคคลซึ่งอยู่ในที่รโหฐาน (มาตรา 100)
การค้นตัวผู้ต้องหา (มาตรา 85)
การขอปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมหรือขังโดยผิดกฎหมาย (มาตรา 90)
การปล่อยชั่วคราว (มาตรา 106)
ข้อพิจารณาการสั่งปล่อยชั่วคราว (มาตรา 108)
เหตุของการไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว (มาตรา 108/1-108/2)
การปล่อยชั่วคราวในคดีที่มีโทษจำคุกเกินสิบปี (มาตรา 109)
ประกันและหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว (มาตรา 110)
กำหนดเวลาในการปล่อยชั่วคราวโดยพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ (มาตรา 113)
กรณีหลักประกันเป็นเงินสดหรือหลักทรัพย์อื่น (มาตรา 113/1)
ผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีระหว่างประกัน (มาตรา 117)
สัญญาประกันสิ้นสุด (มาตรา 118)
กรณีผิดสัญญาประกัน (มาตรา 119)
การอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว (มาตรา 119 ทวิ)
ภาค 2
พนักงานอัยการฟ้องคดีได้เมื่อมีการสอบสวนก่อน (มาตรา 120)
การสอบสวนคดีความผิดต่อส่วนตัว (มาตรา 121)
กรณีที่พนักงานสอบสวนไม่ต้องทำการสอบสวน (มาตรา 122)
การจดบันทึกคำร้องทุกข์ที่ผู้เสียหายเป็นเด็ก (มาตรา 124/1)
การแก้หรือถอนคำร้องทุกข์ (มาตรา 126)
พนักงานสอบสวนให้เจ้าพนักงานอื่นทำการแทน (มาตรา 128)
การชันสูตรพลิกศพยังไม่เสร็จห้ามฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล (มาตรา 129)
การสอบสวน (มาตรา 130-131/1)
คำกล่าวโทษ (มาตรา 127)
อำนาจพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐาน (มาตรา 132)
การสอบปากคำผู้เสียหายหรือพยาน (มาตรา 133)
การแจ้งข้อหา (มาตรา 134)
สิทธิในการมีทนายความของผู้ต้องหา (มาตรา 134/1-134/2)
สิทธิผู้ต้องหาให้ทนายความเข้าฟังการสอบปากคำตน (มาตรา 134/3)
การแจ้งสิทธิในชั้นสอบสวนแก่ผู้ต้องหา (มาตรา 134/4)
ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนจูงใจผู้ต้องหา (มาตรา 135)
การดำเนินคดีหลังการสอบสวนเสร็จ (มาตรา 140-144)
คำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ (มาตรา 145-147)
การสอบปากคำผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กในชั้นสอบสวน (มาตรา 133 ทวิ-133 ตรี)
การสอบสวนผู้ต้องหาอายุไม่เกินสิบแปดปี (มาตรา 134/2 ประกอบมาตรา 133 ทวิ)
การชันสูตรพลิกศพ (มาตรา 148)
หน้าที่ปฏิบัติเมื่อความตายผิดธรรมชาติเกิดขึ้น (มาตรา 149)
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ (มาตรา 150)
โทษของผู้กระทำแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมที่ศพอยู่ (มาตรา 150 ทวิ)
การสั่งผ่าศพหรือส่งศพไปยังแพทย์หรือพนักงานแยกธาตุ (มาตรา 151)
หน้าที่ของแพทย์หลังชันสูตรพลิกศพ (มาตรา 152)
การขุดศพที่ฝังขึ้นตรวจ (มาตรา 153)
หน้าที่ของผู้ทำการชันสูตรพลิกศพ (มาตรา 154-156)
ภาค 3
บรรยายฟ้อง (มาตรา 158)
การบรรยายฟ้องในกรณีขอให้เพิ่มโทษ (มาตรา 159)
การตรวจคำฟ้อง (มาตรา 161)
การไต่สวนมูลฟ้อง (มาตรา 162,165)
การแก้ไขคำฟ้อง คำให้การ (มาตรา 163-164)
โจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดนัด (มาตรา 166)
คดีมีมูลให้ประทับฟ้อง (มาตรา 167)
หมายเรียกหรือหมายจับจำเลย (มาตรา 169)
คำสั่งมีมูลย่อมเด็ดขาด (มาตรา 170)
การเรียกสำนวนการสอบสวนมาในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง (มาตรา 171)
การพิจารณาคดีอาญาต้องทำโดยเปิดเผย (มาตรา 172)
การพิจารณาคดีและสืบพยานลับหลังจำเลย (มาตรา 172 ทวิ)
จำเลยที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีอ้างตนเองเป็นพยาน (มาตรา 172 ตรี)
การตั้งทนายความให้จำเลย (มาตรา 173)
การตรวจพยานหลักฐานก่อนสืบพยาน (มาตรา 173/1-173/2)
หน้าที่นำสืบในคดีอาญา (มาตรา 174)
การเรียกสำนวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการ (มาตรา 175)
คดีที่จำเลยให้การรับสารภาพ (มาตรา 176)
การพิจารณาลับ (มาตรา 177)
การอ่านคำพิพากษา (มาตรา 182)
ผู้พิพากษาที่ทำคำพิพากษา (มาตรา 183)
ผู้พิพากษามีความเห็นแย้ง (มาตรา 184)
เหตุยกฟ้อง (มาตรา 185)
ข้อสำคัญของคำพิพากษาหรือคำสั่ง (มาตรา 186)
การแก้ไขคำพิพากษา (มาตรา 190)
การขอให้ศาลอธิบายคำพิพากษาหรือคำสั่ง (มาตรา 191)
คำพิพากษาต้องไม่เกินคำขอ (มาตรา 192)
ภาค 4
อุทธรณ์ (มาตรา 193)
คดีต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง (มาตรา 193 ทวิ)
การรับรองอุทธรณ์ (มาตรา 193 ตรี)
การวินิจฉัยคดีที่อุทธรณ์แต่ข้อกฎหมาย (มาตรา 194)
ข้อกฎหมายที่อุทธรณ์ได้ (มาตรา 195)
คำสั่งระหว่างพิจารณา (มาตรา 196)
กำหนดเวลายื่นอุทธรณ์ (มาตรา 198)
อุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ (มาตรา 198 ทวิ)
การยื่นอุทธรณ์ต่อพัศดี (มาตรา 199)
การส่งสำเนาอุทธรณ์ (มาตรา 200-201)
ถอนอุทธรณ์ (มาตรา 202)
การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ (มาตรา 203-207)
กระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบ (มาตรา 208)
การพิพากษาเพิ่มเติมโทษ (มาตรา 212)
เหตุและลักษณะคดี (มาตรา 213)
ฎีกา (มาตรา 216)
คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง (มาตรา 218)
คดีห้ามคู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง (มาตรา 219)
ห้ามฎีกาในปัญหาวิธีการเพื่อความปลอดภัย (มาตรา 219 ทวิ)
คดีต้องห้ามฎีกาเกี่ยวกับโทษกักขัง (มาตรา 219 ตรี)
ห้ามคู่ความฎีกาในคดีที่ศาลล่างทั้งสองยกฟ้อง (มาตรา 220)
การรับรองฎีกา (มาตรา 221)
การวินิจฉัยคดีที่ฎีกาแต่ข้อกฎหมาย (มาตรา 222)
การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา (มาตรา 224)
การพิจารณาและคำพิพากษาในชั้นฎีกา (มาตรา 225)
ภาค 6
การบังคับคดีตามคำพิพากษา (มาตรา 245-251)
ทุเลาการบังคับโทษจำคุก (มาตรา 246)
ทุเลาการบังคับโทษการประหารชีวิต (มาตรา 247-248)
การบังคับคดีในส่วนแพ่ง (มาตรา 249)
การยึดทรัพย์สินใช้ค่าธรรมเนียมศาล (มาตรา 251)
ค่าธรรมเนียม (มาตรา 252-258)
ภาค 7
อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ (มาตรา 259-267)
 
 
สรุปย่อหลักกฎหมาย พยาน สิทธิมนุษยชน การว่าความและการถามพยาน การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
รหัสสินค้า: 000841
ปกติ 235.00 บาท  
ราคาพิเศษ 200.00 บาท
ประหยัด 35.00 บาท
รายละเอียด:
ผู้แต่ง : ดร.จิตฤดี วีระเวสส์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ : พฤศจิกายน 2554
จำนวนหน้า: 362 หน้า
ขนาด :
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ
 
พยานหลักฐาน (คดีแพ่ง)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
ประเด็นข้อพิพาท  (มาตรา  182-183 ทวิ)
ภาระการพิสูจน์  (มาตรา 84-84/1)
พยานหลักฐานที่รับฟังได้  (มาตรา 86-87)
การยื่นบัญชีระบุพยาน  (มาตรา 88)
การถามค้าน  (มาตรา 89)
การส่งสำเนาเอกสาร  (มาตรา  90)
การรับฟังพยานเอกสาร  (มาตรา  93)
การนำสืบพยานบุคคลแทนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงพยานเอกสาร  (มาตรา  94)
การรับฟังพยานบุคคล  (มาตรา  95-95/1)
พยานหูหนวกหรือเป็นใบ้  (มาตรา  96)
การอ้างคู่ความเป็นพยาน  (มาตรา  97)
พยานผู้เชี่ยวชาญ  (มาตรา  98-99, 129-130)
การสืบพยานหลักฐานไว้ก่อน  (มาตรา  101-101/2)
การให้โอกาสคู่ความอย่างเต็มที่ในการฟังการพิจารณา  (มาตรา  103-103/3)
การวินิจฉัยพยานหลักฐาน  (มาตรา  104)
การมาศาลของพยาน  (มาตรา  106-106/1, 108, 111)
พยานสาบานตนก่อนเบิกความ (มาตรา  112)
พยานต้องเบิกความด้วยวาจา  (มาตรา  113)
ห้ามพยานเบิกความต่อหน้าพยานอื่น  (มาตรา  114)
สิทธิของพยานที่ไม่ต้องเบิกความ  (มาตรา  115)
การถามและซักค้านพยาน  (มาตรา  116-118)
การพิสูจน์ต่อพยาน (มาตรา  120-120/4)
การตรวจสอบความถูกต้องของคำพยาน  (มาตรา  121)
การนำต้นฉบับเอกสารมาสืบกรณีต้นฉบับเอกสารนั้นอยู่กับคู่ความฝ่ายที่อ้างเอกสาร  (มาตรา  122)
การนำต้นฉบับเอกสารมาสืบกรณีต้นฉบับเอกสารนั้นอยู่กับคู่ความฝ่ายหนึ่งหรือ
บุคคลภายนอก  (มาตรา  123)
คู่ความฝ่ายที่อ้างเอกสารไม่นำหรือยื่นต้นฉบับเอกสารเพื่อกีดกันมิให้อีกฝ่ายหนึ่ง
อ้างเอกสารนั้น  (มาตรา  124)
การคัดค้านพยานเอกสาร  (มาตรา  125)
เอกสารมหาชน (มาตรา  127)
การตรวจพยานหลักฐานของศาล  (มาตรา  128-128/1)
พยานหลักฐาน (คดีอาญา)
พยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟัง  (มาตรา  226-226/5)
การรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญา  (มาตรา  227-227/1)
อำนาจศาลในการสืบพยานเพิ่มเติม    (มาตรา  228)
การเดินเผชิญสืบ  การยื่นบัญชีระบุพยาน  การส่งประเด็น และ
การประชุมทางจอภาพ  (มาตรา  229-230/2)
การพิจารณาในศาลต้องกระทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลย  (มาตรา  172)
ห้ามโจทย์อ้างจำเลยเป็นพยาน  (มาตรา  232)
จำเลยอ้างตนเองเป็นพยาน  (มาตรา  233)
การสืบพยานล่วงหน้าก่อนฟ้องคดี  (มาตรา  237 ทวิ)
การสืบพยานต้องกระทำโดยใช้ภาษาไทยและล่าม  (มาตรา  13)
การยื่นบัญชีระบุพยานและการตรวจพยานหลักฐาน  (มาตรา  173/1-173/2)
พยานเอกสาร  (มาตรา  238)
การสงสำเนาเอกสาร   (มาตรา  240)
พยานวัตถุ  (มาตรา  241-242)
ผู้เชี่ยวชาญ  (มาตรา  243-244/1)
สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
วัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ลักษณะสำคัญของสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
สิทธิของผู้ต้องหา
สิทธิของพยาน
สิทธิของผู้เสียหาย
สิทธิของผู้เสียหายและโจทย์ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
แนวการวิเคราะห์คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการจับการค้น
การว่าความและการถามพยาน
การว่าความในคดีอาญา
การร่างฟ้องคดีอาญา
การขอให้เพิ่มโทษจำเลย
การฟ้องรวมหรือแยกสำนวนในคดีอาญา
การแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องในคดีอาญา
การร้องขอเป็นโจทก์ร่วมในคดีอาญา
คำให้การของจำเลย
การแถลงการณ์ด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร
การเขียนอุทธรณ์และแก้ฎีกา
การว่าความในคดีแพ่ง
หลักของการฟ้องคดีแพ่ง
การทำคำให้การจำเลย
การฟ้องแย้งในคำให้การ
การแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องหรือคำให้การ
การถามพยาน
การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
การทำพินัยกรรม
 

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

สรุปย่อหลักกฎหมาย 2554-2555 วิ.อาญา พยานคดีแพ่งคดีอาญา สิทธิมนุษยชน การว่าความ ถามพยาน จัดทำเอกสาร
สรุปย่อหลักกฎหมาย 2554-2555 วิ.อาญา พยานคดีแพ่งคดีอาญา สิทธิมนุษยชน การว่าความ ถามพยาน จัดทำเอกสาร
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า