ขายที่ดินพร้อมบ้านพัก 1 หลัง

ขายที่ดินพร้อมบ้านพัก 1 หลัง

ที่ดินแม่ทา,ที่ดินถูก,ที่ดินขายด่วน,ที่ดินแม่ทาวิวสวย,ที่ดินพร้อมบ้าน,ที่ดินลำพูน

  • ราคา 350,000.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ที่ดินแม่ทาวิวสวย

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓  น.ส.๓ ก. และ น.ส.๓ ข)                     หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. และ น.ส.๓ ข) หมายความว่าหนังสือรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว                     น.ส. ๓ ออกให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินทั่ว ๆ ไป ในพื้นที่ที่ไม่มีระวาง มีลักษณะเป็นแผนที่รูปลอย ไม่มีการกำหนดตำแหน่งที่ดินแน่นอน หรือออกในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ ซึ่งรัฐมนตรียังไม่ได้ประกาศยกเลิกอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามประมวล กฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ (นายอำเภอท้องที่เป็นผู้ออก)                     น.ส. ๓ ก. ออกในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ โดยมีการกำหนดตำแหน่งที่ดินในระวางรูปถ่ายทางอากาศ (นายอำเภอท้องที่เป็นผู้ออกให้)     โฉนดที่ดิน                     โฉนดที่ดิน คือหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งออกให้ตามประมวลกฎหมายที่ดินปัจจุบัน นอกจากนี้ยังรวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ว่า "ได้ทำประโยชน์แล้ว" ซึ่งออกให้ตามกฎหมายเก่า แต่ก็ถือว่ามีกรรมสิทธิ์เช่นกัน                     ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน ถือว่ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นอย่างสมบูรณ์เช่น มีสิทธิใช้ประโยชน์จากที่ดิน มีสิทธิจำหน่าย มีสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ขายที่ดินประมาณ 1 งาน

พร้อมสาธารณูปโภคครบครัน

อยู่ในหมู่บ้านดอนชัย หมู่ 8 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน เดินทางเข้าเมืองสะดวก

ที่บ้านอยู่ในชุมชน ห่าง รพ.แม่ทา 500 เมตร

ถ.แม่ทา-ท่าจักร

ขายในราคา 3.5 แสนบาท

มีโฉนดพร้อมโอน

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ขายที่ดินพร้อมบ้านพัก 1 หลัง
ขายที่ดินพร้อมบ้านพัก 1 หลัง
350,000.00.-