ตึกแถว/อาคารพาณิชย์
ตึกแถว/อาคารพาณิชย์
ตึกแถว/อาคารพาณิชย์
ตึกแถว/อาคารพาณิชย์
ตึกแถว/อาคารพาณิชย์

ตึกแถว/อาคารพาณิชย์

ตึกแถว ,อาคารพาณิชย์ ,บ้านเดี่ยว

  • ราคา 5,200,000.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ที่ดินแม่ทาวิวสวย

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓  น.ส.๓ ก. และ น.ส.๓ ข)                     หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. และ น.ส.๓ ข) หมายความว่าหนังสือรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว                     น.ส. ๓ ออกให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินทั่ว ๆ ไป ในพื้นที่ที่ไม่มีระวาง มีลักษณะเป็นแผนที่รูปลอย ไม่มีการกำหนดตำแหน่งที่ดินแน่นอน หรือออกในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ ซึ่งรัฐมนตรียังไม่ได้ประกาศยกเลิกอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามประมวล กฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ (นายอำเภอท้องที่เป็นผู้ออก)                     น.ส. ๓ ก. ออกในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ โดยมีการกำหนดตำแหน่งที่ดินในระวางรูปถ่ายทางอากาศ (นายอำเภอท้องที่เป็นผู้ออกให้)     โฉนดที่ดิน                     โฉนดที่ดิน คือหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งออกให้ตามประมวลกฎหมายที่ดินปัจจุบัน นอกจากนี้ยังรวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ว่า "ได้ทำประโยชน์แล้ว" ซึ่งออกให้ตามกฎหมายเก่า แต่ก็ถือว่ามีกรรมสิทธิ์เช่นกัน                     ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน ถือว่ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นอย่างสมบูรณ์เช่น มีสิทธิใช้ประโยชน์จากที่ดิน มีสิทธิจำหน่าย มีสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

บ้านเดี่ยว-อาคารพาณิชย์ 2ชั้นครึ่ง

จำนวน 6 คูหา  

บ้านเดี่ยวสองห้องนอน 1 ห้องน้ำ

อีก 4 หลัง

พร้อมที่ดินว่างเปล่าอีก 3 ไร่เศษ

มีที่ว่างเพื่อทำตลาดหรือโรงเก็บของอีก 1 งานเศษๆ

ขายเหมาโครงการ 5.2 ล้านบาท

หลังที่ว่าการอำเภอแม่ทา

เข้าถนนข้าง ปณฯแม่ทา 100 เมตร

ตั้งอยู่หมู่ 3 ต.ทาสบเส้า

อ.แม่ทา จ.ลำพูน

ห่างถนนลำปาง-เชียงใหม่ 500 เมตร

ห่าง รพ.แม่ทา 500 เมตร

ห่างสถานที่ราชการ 300 เมตร

โฉนดพร้อมโอน

ตึกแถว/อาคารพาณิชย์
ตึกแถว/อาคารพาณิชย์
5,200,000.00.-