ที่ดิน A2

ที่ดิน A2

เหมาะสำหรับทำการเกษตรกรรม ปลูกยางพารา

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ทวีการเกษตร

ประวัติความเป็นมาของทวีการเกษตร ทวีการเกษตร ก่อตั้งขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2527 เิดิมตั้งอยู่เลขที่ 61 ม. 7  ต. บ้านเนิน อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์ โดยอาจารย์ทวีและอาจารย์สุนทรี  ตีทอง ประกอบกิจการทำสวนผลไม้และผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผล โดยเฉพาะมะขามหวาน ซึ่งเป็นผลไม้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมถึงเป็นสถานที่ฝึกอบรมการขยายพันธุ์ไม้ให้กับนักศึกษา ครูเกษตรกรรมจากสถาบันต่างๆ                 ต่อมา  ปี พ.ศ. 2543 ราคาผลไม้ตกต่ำ ความต้องการกิ่งพันธุ์ไม้ลดลง และแรงงานที่มีฝีมือหายาก ประกอบกับ นายเทิดศักดิ์ ตีทอง  (ลูกชายอาจารย์ทวี ตีทอง)  สำเร็จการศึกษาและได้ใบประกอบโรคศิลป์ สาขาเภสัชกรรมแผนไทย และด้วยแนวคิดและเหตุผลว่า การทำสวนผลไม้นั้นมีความจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีปรามศัตรูพืชอย่างต่อเนื่อง  เป็นเวลานานและตกค้าง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพดินและสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน ทั้งยังมีปัญหาเรื่องการตลาด ราคาผลผลิตตกต่ำ  ราคาปุ๋ยและสารเคมีที่มีราคาสูงขึ้น  อีกทั้งสภาพดิน ฟ้า อากาศ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่เป็นไปตามปกติฤดูกาล แต่ผลตอบแทนกลับน้อยลงเป็นลำดับ ประกอบกับได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรกรรมแบบพอเพียง  ตามแนวพระราชดำริของในหลวง และได้ไปดูงานเีี่กี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์หลายๆโครงการ  จึงเปลี่ยนมาทำสวนสมุนไพรในระบบเกษตรอินทรีย์และ แปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ออกจำหน่าย  โดยสมุนไพรตัวแรกที่นำมาแปรรูป คือน้ำสมุนไพรกระชายดำ  ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ "น้ำำสมุนไพรกระชายดำ" ที่ไม่มี "แอลกอฮอล์" ทำจากกระชายดำและน้ำผึ้งแท้ 100%  ได้รับการรับรองจากมาาตรฐานองค์การอาหารและยา (อย.)  ทะเบียนเลขที่ 67-2-01450-2-0001                                                               ต่อมา ปี พ.ศ. 2545  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตออกจำหน่าย   หลายชนิดมีส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้ จำเป็นต้องสั่งซื้อน้ำผึ้งจากฟาร์มผึ้งที่จังหวัดเชียงใหม่ หลายครั้งที่ผลิตแล้วเกิดวามเสียหายเพราะ คุณภาพน้ำผึ้งไม่คงที่  ปี พ.ศ. 2548 จึงไปศึกษาการเลี้ยงผึ้ง จากศูนย์ขยายพันธุ์ผึ้งจังหวัดพิษณุโลกกรมส่งเสริมการเกษตร และทดลองเลี้ยงโดยมีเป้าหมายเพียงเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การเลี้ยงผึ้งดำเนินมาถึงปัจจุบันสามารถผลิตน้ำผึ้งได้ปริมาณมากเกินความต้องการ จึงแบ่งบรรจุลงในขวดในขนาดต่างๆ ออกจำหน่ายเป็นสินค้าใหม่ ภายใต้เครื่องหมายการค้า เพชรบริบูรณ์ ได้รับการรับรองจากมาตรฐานองค์การอาหารและยา (อย.)  ทะเบียนเลขที่ 67-2-01450-2-0002                 ปัจจุบัน ทวีการเกษตรประกอบกิจการทำสวนสมุนไพร และแปรแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ออกจำหน่าย ทำฟาร์มเลี้ยงผึ้ง และยังมีโครงการอีก 2 โครงการที่กำลังศึกษาทดลอง ประเมินความเป็นไปได้ คือ การปลูกกาแฟ และผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้เก่า เป้าหมาย -เป็นผู้ผลิตอาหารเสริมและเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ ทำยาสมุนไพร วิศัยทัศน์ -มุ่งสู่การเป็นเกษตรกรที่พึ่งพาตนเองได้ สามารถนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม และใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง พันธกิจ-เพื่อลูกค้า                  ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพ และมีคุณค่า    -เพื่อพนักงาน               พัฒนาคน  พัฒนางาน  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์    -เพื่อธุรกิจ                     สร้างกำไรอย่างสมดุล    -เพื่อสังคมและชุมชน    คิดและลงมือทำ  ให้เป็นตัวอย่าง และถ่ายทอดได้    -เพื่อประเทศ                นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประกอบการ เพื่อความมั่นคงของประเทศ คติ   - เกษตรกรไทย แปรรูปได้ ขายเป็น ประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพร    เริ่มต้นเมื่อปี 2543 โดยครูสุนทรีย์ ตีทอง ได้รู้จักกับผู้สูงอายุท่านหนึ่งได้เป็นชาวเขา ท่านผู้สูงอายุท่านนี้ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินขึ้นลงเขาสูงได้อย่างสบาย จากการสอบถามทราบว่า ท่านได้รับประทานกระชายดำเป็นประจำ ดังนั้นครู สุนทรีย์ ตีทอง จึงได้ขอสูตรและกระชายดำมาทดลองทำ และรับประทานเอง ปรากฏว่า รับประทานแล้วกระชุ่มกระชวย มีแรงทำงาน จึงนำไปแบ่งปันให้ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านรับประทาน ต่างพากันชื่นชอบในรสชาติและสรรพคุณที่เห็นผลจริง ได้คำแนะนำให้ผลิตออกจำหน่าย โดยช่วงแรก ผลิตออกจำหน่ายให้คนที่รู้จักภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมาปี 2545 ได้รับการคัดสรร เป็นสินค้า OTOP 4 ดาว ระดับประเทศ ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง เริ่มต้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2548 จากการศึกษาการเลี้ยงผึ้ง เพาะศูนย์ขยายพันธุ์ผึ้งกรมส่งเสริมการเกษตรจังหวัดพิษณุโลกและทดลองเลี้ยงโดยมีจุดประสงค์เพียงเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การเลี้ยงผึ้งดำเนินมาถึงปัจจุบันสามารถผลิตน้ำผึ้งได้ปริมาณมากเกินความต้องการ จึงได้จัดตั้งเป็นฟาร์มผึ้ง มีหน้าที่ผลิตน้ำผึ้ง แบ่งบรรจุลงในขวดในขนาดต่างๆ ออกจำหน่ายเป็นสินค้าใหม่ ภายใต้เครื่องหมายการค้า เพชรบริบูรณ์,  Ceetahซีต้า และเดือน 5                 การผลิตน้ำผึ้งคือ การเลี้ยงผึ้งให้แข็งแรงแล้ว นำไปปล่อยให้ดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ เมื่อดูดกินจนเต็มท้องแล้ว ผึ้งจะนำ   มาคายเก็บไว้ในรวงรัง และอบด้วยการกระพือปีก จนได้น้ำผึ้งคุณภาพดี  เราก็จะขอแบ่ง บางส่วน มาจากผึ้งรวบรวมแล้วกรองและบรรจุลงขวดตามลำดับ การเลี้ยงผึ้งเป็นการเลี้ยงสัตว์ชนิดหนึ่ง ที่มีรายละเอียดในการจัดการมาก และลงทุนสูงในระยะเริ่มต้น แต่ทางกลับกันในระยะ 3 ปีผ่านไปก็เริ่มคืนทุนและคืนทุนทั้งหมดไม่เกิน 6 ปี สำหรับ                 การเลี้ยงผึ้งแบ่งเป็น 2 ระยะ                 1.ระยะขยายพันธุ์ คือการเพิ่มจำนวนผึ้งให้มากตามเป้าหมายที่วางไว้ ระยะนี้ผึ้งต้องการเกสรดอกไม้สำหรับเลี้ยงตัวอ่อน  พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ปลูกพืชเศรษฐกิจ หลายชนิด เช่น ข้าวโพด งา รวมถึงมีพ.ท.อุทยานแห่งชาติ ที่มีดอกหญ้า ดอกไม้ป่า อุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับขยายพันธุ์ผึ้ง                   2.ระยะเก็บน้ำผึ้ง คือ ช่วงเวลาที่สำคัญ ของการเลี้ยงผึ้ง เป็นช่วงเวลาการเก็บผลผลิต เป้นช่วงเวลาที่ดอกไม้บาน ผึ้งงานจะดูดกินน้ำหวาน จากดอกไม้ ไปเก็บไว้ที่กระ่เพาะอาหารแล้วย่อยเกิดการปฏิกิริยาทางเคมี เปลี่ยนเป็นน้ำผึ้ง นำมาเก็บไว้ในรองรัง และกระฟือปีก ให้ความร้อน เป็นตัวบมน้ำผึ้งให้ความชื้นลดลง จากนั้น ใช้เครื่องสกัดน้ำผึ้ง เก็บน้ำผึ้ง แล้วนำกรองและบรรจุใส่ถัง แล้วนำมาบรรจุใส่ขวดตามลำดับ กำลังผลิตน้ำผึ้ง ปี พ.ศ. 2549 - 300 ก.ก. ปี พ.ศ. 2550 - 800 ก.ก.    ปี พ.ศ. 2551 :  1,300 ก.ก.                                                            ปี พ.ศ. 2552 :  6,300 ก.ก.  ปี พ.ศ. 2553 :  9,500ก.ก.   *คาดหมาย   ปี พ.ศ. 2554 :  15,000  ก.ก. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาดอง   สมุนไพรดองสุรา หรือ เรียกกันว่า ยาดองเหล้า มีอยู่คู่สังคมชนมาก ในภาคเกษตรกรรมมาานาน ชาวนาชาวไร่กลับจากงาน ตั้งวงดื่มยาดอง ล้อมสนทนา พูดคุย ถามไถ่ สาระทุกข์ สุข สร้างความผูกพัน สามัคคีในชุมชนนั้น   ส่วนตัวอย่างสมุนไพรและวิธีการดอง   มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สั่งสมมาเป็นเวลานานผ่าน การทดลองมาหลายช่วงอายุคนและหาได้ในป่า ชุมชนนั้น โดยดื่มเป็นยาบำรุงร่างกาย แก้กษัย ดิ่มก่อนอาหาร พอทำให้กินข้าวอร่อย   ปัจจุบัน สภาพสังคม วัฒนธรรมเปลี่ยนไป หลายคนมองว่าคนกินยาดอง เป็นคนโบราณไม่ทันสมัย เป็นขี้เมา ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นยาดอง เพราะปัจจุบันรับประทาน ก็ควรเป็นในลักษณะการรับประทานยา มีขนาดยาที่ดื่มโดยประมาณ ถ้าผู้ใดรับประทานจนมึนเมา นั้นไปน่าเรียกยาดอง   สมุนไพรยาดองต่างจากเหล้า ฝรั่ง เหล้าโรง ทั้งหมด รับประทาน เป็นยาได้ ไม่มีสรรพคุณ ที่มีประโยชน์ แถบทำให้ลืมรากเหง้า วัฒธรรมที่ดีงาม ของสังคม ชนบท ดั่งเดิมอีกด้วย   ตามตำรายาไทยแผนโบราณ การดองเหล้า เป็นการสกัดสมุนไพรให้ได้ตัวมา ที่ดีวิธีหนึ่ง   การดอง-ยาดอง สามารถที่จะใช้เหล้า ชนิดไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นเหล้าขาว   สถานที่ผลิต เครื่องผลิตน้ำกระชาย เครื่องล้างขวด หม้อความดันสำหรับต้มน้ำกระชาย ตู้อบลมร้อน สำหรับอบสมุนไพรผลิตน้ำผี้ง ขั้นตอนการบรรจุน่ำผึ้งแท้ โรงเก็บกล่องผี้ง เตรียมส่งจำหน่ายทั้วประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรมาถ่ายทำรายการ  "เกษตรศาสตร์นำไทย   สมุนไพรบนที่สูง"  ถ่ายทอดทางช่อง 11

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ลุงเจริญ ขายที่ดิน 60 ไร่ เป็นโฉนดทั้ง 60 ไร่

สภาพพื้นที่

 - เป็นที่ราบและเนินเตี้ยๆ 

 - สภาพดินเหมาะสมการเพาะปลูก ดินร่อน อุดมสมบูรณ์

 - ปัจจุบันปลูกข้าวโพด

 - ติดถนนลาดยาง

 - ติดทางน้ำ

 - อยู่ใกล้ชุมชน

การใช้ปประโยชน์

  - เหมาะสมสำหรับทำการเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ หรือ ปลูกไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา,มะขามหวานเป็นต้น

พิเศษ !! ขายไร่ละ 200,000 บาท 

สนใจติดต่อ คุณไก่ 081-5327448

ที่ดิน A2
ที่ดิน A2
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า