ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548

พร้อมด้วยตัวอย่างข้อสอบ<br><br>
ผู้แต่ง : คณะวิชาการ The Justice Group<br><br>
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ : พฤษภาคม 2555<br><br>
จำนวนหน้า: 306 หน้า

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ผู้แต่ง : คณะวิชาการ The Justice Group
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ : พฤษภาคม 2555
จำนวนหน้า: 306 หน้า
ISBN: 978616
ขนาด : A5
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 1-8
หมวดที่ 1 ชนิดของหนังสือ ข้อ 9-11
ส่วนที่ 1 หนังสือภายนอก ข้อ 11
ส่วนที่ 2 หนังสือภายใน ข้อ 12
ส่วนที่ 3 หนังสือประทับตรา ข้อ 13-14
ส่วนที่ 4 หนังสือสั่งการ ข้อ 15-18
ส่วนที่ 5 หนังสือประชาสัมพันธ์ ข้อ 19-22
ส่วนที่ 6 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ข้อ 23-27
ส่วนที่ 7 บทเบ็ดเตล็ด ข้อ 28-34
หมวดที่ 2 การรับและส่งหนังสือ
ส่วนที่ 1 การรับหนังสือ ข้อ 35-40
ส่วนที่ 2 การส่งหนังสือ ข้อ 41-49
ส่วนที่ 3 บทเบ็ดเตล็ด ข้อ 50-51
หมวดที่ 3 การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ
ส่วนที่ 1 การเก็บรักษา ข้อ 52-61
ส่วนที่ 2 การยืม ข้อ 62-65
ส่วนที่ 3 การทำลาย ข้อ 66-70
หมวดที่ 4 มาตรฐานตรา แบบพิมพ์และซอง ข้อ 71-89
บทเฉพาะกาล ข้อ 90
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 1-10
แบบหนังสือที่ใช้ในงานสารบรรณ
ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 การกำหนดเลขหนังสือที่ออก
ภาคผนวก 2 คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง
ภาคผนวก 3 การลงชื่อและตำแหน่ง
ภาคผนวก 4 หนังสือราชการภาษาอังกฤษ
ภาคผนวก 5 การกำหนดเลขหนังสือที่ออกและการออกหนังสือราชการของส่วนราชการที่ประจำในต่างประเทศ
ตัวอย่างข้อสอบ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
พรก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
จรรยาบรรณตำรวจ
 

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า