ภาษาเขมรในภาษาไทย / กตัญญู ชูชื่น
ภาษาเขมรในภาษาไทย / กตัญญู ชูชื่น
ภาษาเขมรในภาษาไทย / กตัญญู ชูชื่น
ภาษาเขมรในภาษาไทย / กตัญญู ชูชื่น
ภาษาเขมรในภาษาไทย / กตัญญู ชูชื่น

ภาษาเขมรในภาษาไทย / กตัญญู ชูชื่น

ภาษาเขมรเป็นภาษาที่เกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อภาษาของชาติต่างๆ ในแถบเอเชียอาคเนย์มาช้านานแล้ว เพราะในดินแดนแถบนี้ ชนชาติขอม (เขมร – กัมพูชา)

  • ราคา 170.00.-

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
lungkitti.com หนังสือเก่า

lungkitti.com หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

 

ภาษาเขมรเป็นภาษาที่เกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อภาษาของชาติต่างๆ ในแถบเอเชียอาคเนย์มาช้านานแล้ว เพราะในดินแดนแถบนี้ ชนชาติขอม (เขมร – กัมพูชา) เคยมีอาณาจักรอันรุ่งเรือง เจริญทั้งด้านอารยธรรมและวัฒนธรรมมาประมาณ 700 ปีเป็นอย่างน้อย
  คำภาษาเขมรมีปะปนอยู่ในภาษาไทยของเราเป็นอันมาก อาจเป็นไปได้ว่าบางทีมีจำนวนมากกว่าภาษาจีนเสียด้วยซ้ำ ทั้งๆที่เราได้เคยติดต่อสัมพันธ์กับจีนมานานกว่าเขมร แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังน้อยกว่าคำในภาษาบาลี-สันสกฤต ซึ่งเป็นภาษาทางพุทธศาสนาและลัทธิพราหมณ์ อันเกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยมาหลายร้อยปีแล้ว
โดย: กตัญญู ชูชื่น
หมวด:หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกอ่อน/ 81 หน้า 
สำนักพิมพ์: ไทยวัฒนาพานิช
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2525
ขนาด: กว้าง 17.5 ซ.ม. ยาว 24 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ / มีลายเซ็นของเจ้าของเดิม / ลายเซ็นผู้เขียน
ภาษาเขมรในภาษาไทย / กตัญญู ชูชื่น
ภาษาเขมรในภาษาไทย / กตัญญู ชูชื่น
170.00.-
ติดต่อร้านค้า