ราชินิกูลรัชกาลที่ ๕
ราชินิกูลรัชกาลที่ ๕

ราชินิกูลรัชกาลที่ ๕

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

  • ราคา 500.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
collectionbook2011.com

จำหน่ายซื้อหนังสือเก่า  สิ่งของสะสมต่าง ๆ  เช่น แสตมป์  ธนบัตร เหรียญกษาปณ์

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชเพลิงพระศพ  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ   เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   เป็นการพิมพ์ครั้งที่ ๔  โดยใช้ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๓ (พ.ศ.๒๔๗๖) เป็นต้นฉบับในการพิมพ์ครั้งนี้      โดยมหาวิทยาลัยได้เชิญพระประวัติ พระกรณียกิจ ที่ทรงเกี่ยวข้องกับ มธ.  ลงพิมพ์ไว้ในตอนแรก

ราชินิกูลรัชกาลที่ ๕
ราชินิกูลรัชกาลที่ ๕
500.00.-