หลัก-ฎีกา อาญา (ใช้สอบ) เล่ม 2 (พ.ศ.2555)

หลัก-ฎีกา อาญา (ใช้สอบ) เล่ม 2 (พ.ศ.2555)

ผู้แต่ง : The Justice Group
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ : มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า: 488 หน้า

  • ราคา 252.00.- 280.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ผู้แต่ง : The Justice Group

ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ : มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า: 488 หน้า
ISBN: 9786167657011
ขนาด : (มาตราฐาน) 18.5x26
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
กฎหมายอาญา  ภาค  2  ความผิด
 ปลอมเงินตรา   มาตรา  240
 แปลงเงินตรา   มาตรา  241
 ทำให้เหรียญกระษาปณ์มีน้ำหนักลดลง  มาตรา  242
 นำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งเงินตราปลอมหรือเงินตราแปลง  มาตรา  243
 มีไว้เพื่อนำออกหรือใช้ซึ่งเงินตราปลอมหรือเงินตราแปลง  มาตรา  244
 รู้ว่าเป็นเงินตราปลอมหรือแปลงภายหลังได้มา  มาตรา  245
 ทำหรือมีเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมหรือแปลง  มาตรา  246
 การกระทำเกี่ยวกับเงินตราหรือพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ  มาตรา  247
 ผู้กระทำผิดกระทำผิดเกี่ยวกับเงินตราหลายมาตรา  มาตรา  248
 เลียนเงินตรา   มาตรา  249
 ปลอมเอกสาร  มาตรา  264
 ปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ  มาตรา  265
 ปลอมเอกสารสำคัญ  มาตรา  266
 แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ  มาตรา  267
 ใช้เอกสารปลอม  มาตรา  268
 ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์  มาตรา  269/1
 ทำเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์  มาตรา  269/2
 ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่น   มาตรา  269/5
 เหตุฉกรรจ์  มาตรา  269/1-269/6 ,  มาตรา  269/7
 ทำหนังสือเดินทางปลอม  มาตรา  269/8
 ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอม  มาตรา  269/9
 นำเข้าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  ซึ่งหนังสือเดินทางปลอม  มาตรา  269/10
 ใช้หนังสือเดินทางของผู้อื่นโดยมิชอบ  มาตรา  269/11
 ทำปลอมดวงตรา  รอยตราฯ  อันใช้ในการตรวจลงตราสำหรับการเดินทาง
   ระหว่างประเทศ   มาตรา  269/12
 ใช้ดวงตรา  รอยตรา  หรือแผ่นปะดวงตราที่ทำปลอมขึ้น  มาตรา  269/13
 นำเข้าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  ซึ่งดวงตรา  รอยตรา  หรือแผ่นปะ
   ตรวจลงตราปลอม  มาตรา  269/14
 ใช้ดวงตรา  รอยตราฯ  โดยมิชอบ  มาตรา  269/15
 ข่มขืนกระทำชำเรา   มาตรา  276
 กระทำชำเราเด็ก   มาตรา  277
 ผลที่ทำให้ผู้กระทำความผิดตามมาตรา  276, 277  วรรคแรก  ต้องรับโทษหนักขึ้น
   มาตรา  277  ทวิ
 กระทำอนาจาร  มาตรา  278
 กระทำอนาจารเด็ก  มาตรา  279
 กรณีในความผิดอันยอมความได้  มาตรา  281
 เป็นธุระจัดหา  พาไปเพื่อการอนาจาร  มาตรา  282
 เป็นธุระจัดหา  พาไป  เพื่อการอนาจารโดยหลอกลวง  ขู่เข็ญ  มาตรา  283
 พาไปเพื่อการอนาจาร  มาตรา  284
 เหตุที่ทำให้ต้องรับโทษหนักขึ้น   มาตรา  285
 ฆ่าผู้อื่น   มาตรา  288
 ฆ่าผู้อื่นโดยมีเหตุฉกรรจ์   มาตรา  289
 ทำร้ายผู้อื่น  มาตรา  295
 ทำร้ายร่างกายอันมีลักษณะในมาตรา  289  มาตรา  296
 ทำร้ายร่างกายสาหัส  มาตรา  297
 ทำร้ายร่างกายสาหัสอันมีลักษณะในมาตรา  289  มาตรา  298
 ทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย  มาตรา  290
  ชุลมุนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย  มาตรา  294
 ชุลมุนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส  มาตรา  299
 ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย  มาตรา  291
 ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส  มาตรา  300
 ปฏิบัติการทารุณแก่บุคคลซึ่งต้องพึงตนในการดำรงชีพ  มาตรา  292
 ยุยงให้เด็กอายุยังไม่เกิน  16  ปี  ฆ่าตนเอง  มาตรา  293
 ทำให้ตนเองแท้งลูก  มาตรา  301
 ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นยินยอม  มาตรา  302
 ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นไม่ยินยอม  มาตรา  303
 เหตุยกเว้นโทษฐานทำให้แท้งลูก  มาตรา  304
 เหตุยกเว้นความผิดฐานทำให้แท้งลูก  มาตรา  305
 ความผิดต่อเสรีภาพ  มาตรา  309
 หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น  มาตรา  310
 ค่าไถ่  มาตรา  313
 คนกลางเรียกรับค่าไถ่  มาตรา  315
 เหตุลดโทษผู้กระทำผิด  มาตรา  316
 พรากผู้เยาว์  มาตรา  317
 พรากผู้เยาว์โดยผู้เยาว์ไม่เต็มใจ  มาตรา  318
 พรากผู้เยาว์โดยผู้เยาว์เต็มใจ  มาตรา  319
 หมิ่นประมาท  มาตรา  326
 เหตุยกเว้นความผิดฐานหมิ่นประมาท  มาตรา  329
 เหตุยกเว้นความผิด  มาตรา  331
 เหตุยกเว้นโทษ  ความผิดฐานหมิ่นประมาท  มาตรา  330
 ลักทรัพย์  มาตรา  334
 ลักทรัพย์เหตุฉกรรจ์  มาตรา   335
 วิ่งราวทรัพย์  มาตรา  336
 กรรโชกทรัพย์  มาตรา  337
 รีดเอาทรัพย์  มาตรา  338
 ชิงทรัพย์  มาตรา  339
 ปล้นทรัพย์  มาตรา  340
 เหตุเพิ่มโทษผู้กระทำผิด  มาตรา  339-340  ทวิ  มาตรา  340  ตรี
 ฉ้อโกง  มาตรา  341
 ฉ้อโกงโดยการปลอมตน  มาตรา  342
 ฉ้อโกงประชาชน  มาตรา  343
 โกงเจ้าหนี้  มาตรา  349   
 โกงเจ้าหนี้ที่ได้ให้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาล  มาตรา  350
 ยักยอกทรัพย์  มาตรา  352
 ยักยอกโดยผู้รับมอบอำนนาจให้จัดการ  มาตรา  353
 ยักยอกโดยผู้มีอาชีพอันเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน  มาตรา  354
 รับของโจร  มาตรา  357
 ทำให้เสียทรัพย์  มาตรา  358
 ทำให้เสียทรัพย์ซึ่งให้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์  มาตรา   360
 บุกกรุก  มาตรา  362-364
กฎหมายอาญา  ภาค  3  ลหุโทษ
 มาตรา  367-398

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

หลัก-ฎีกา อาญา (ใช้สอบ) เล่ม 2 (พ.ศ.2555)
หลัก-ฎีกา อาญา (ใช้สอบ) เล่ม 2 (พ.ศ.2555)
252.00.- 280.00.-