พระบรมฉายาทิศลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9 กรอบโลหะ
พระบรมฉายาทิศลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9 กรอบโลหะ
พระบรมฉายาทิศลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9 กรอบโลหะ
พระบรมฉายาทิศลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9 กรอบโลหะ

พระบรมฉายาทิศลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9 กรอบโลหะ

พระบรมฉายาทิศลักษณ์ ในหลวง กรอบโลหะ

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
www.amulet-world.com ให้บูชาพระพุทธรูปปางต่างๆ เทวรูปบูชาเทพไทย จีน ฮินดู

ให้บูชาพระพุทธรูปปางต่างๆ พระพุทธรูปหายาก พระสิวลี พระสังกัจจาย เทวรูปบูชา เทพไทย ฮินดู จีน เช่น พระแม่กวนอิม เทพเจ้ากวนอู พระพิฆเนศ ฯ อีกทั้งของเก่า ของสะสมหายากอีกมากมาย   ร้านอาทิตย์ทรงกลด เปิดขึ้นเนื่องมาจากเจ้าของเวป นับถือในพุทธศาสนา และมีความศรัทธา ชื่นชอบในพุทธศิลป์ของพระบูชามานานแล้ว จึงได้สะสมพระบูชา เรื่อยมา อีกทั้งมีคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจ เนื่องจากท่านก็มีความศรัทธาและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเช่นกัน ดังนั้นพระส่วนหนึ่งจึงเป็นพระที่คุณพ่อบูชาเก็บไว้ให้ลูกๆ คนละหลายๆองค์ และเจ้าของเว็ปเก็บบูชาไว้เองด้วย ดังนั้นเจ้าของเวปจึงมีความคิดว่าถ้านำพระบูชาที่อยู่หลายองค์นั้นมาแบ่งให้คนที่มีความศรัทธาเช่นกันได้ไปกราบไว้บูชานั้นจะมีคุณค่า มากกว่าที่เก็บไว้ในห้องพระที่บ้าน เพราะการแสดงความเคารพ สิ่งสักดิ์สิทธิ์นั้น มีแต่จะทำให้ผู้นั้นมีสติ มีความสุข สงบ และนำพาความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิต และรายได้ส่วนหนึ่งนั้นเราต้องการที่จะนำไปทำบุญสร้างกุศลด้วย ที่ผ่านมาเรานำไปซื้อเครื่องอ๊อกซิเจนถวายที่ รพ.สงฆ์,เลี้ยงคนชราที่บางละมุง และวิภาวดี ,เลี้ยงเด็กพิการซ้ำซ้อน,ปล่อยโค-กระบือ  ฯลฯ  ทำแล้วเราก็มีความสุขใจด้วย พระของเราสภาพสวย ควรค่ากับการบูชา หากต้องการบูชาเรามี ให้เช่าพระบูชาหลายๆรุ่น  เช่น พระพุทธโสธร พระไพรีพินาศ พระ ภปร.  สธ.  สก. หลวงพ่อพระใส พระเสริม พระแม่กวนอิม เทพเจ้าจีน พระพิฆเณศ พระเกจิอาจารย์ พระอริยสงฆ์ พระบรมรูปหล่อจำลองพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ เช่น รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 9 วัตถุมงคลต่างๆ รวมทั้งของสะสมเกี่ยวกับศาสนา เช่นกระถางธูปและกำยาน ของเก่าที่เจ้าของสะสมเอง เช่นนาฬิกา เข็มทิศ กล้องส่องทางไกล  เป็นต้น สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้สนับสนุนเว็ปไซต์ อาทิตย์ทรงกลดเรื่อยมา ท่านคือส่วนหนึ่งที่ช่วยกันอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และและศาสนา ให้ดำรงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกุศลนี้ร่วมกับท่านทั้งหลาย ขอให้ท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม กันทั่วหน้าทุกท่านเทอญ เว็บไซต์อาทิตย์ทรงกลด โทร 081-6208286  กรุณาโทรเช็คสินค้า ก่อนโอนเงิน  

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ภาพพระบรมฉายาทิศลักษณ์ ในหลวง  กรอบเป็นโลหะ 

 

ขนาดความสูง  25  นิ้ว  กว้าง  20 นิ้ว 

 

____________________________________________________________________

 

  ( ข้อความจากสำนักราชเลขาธิการ ด้านหลังพระบรมฉายาทิศลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว )

 

 

 

ที่ รล ๐๐๐๒/๑๐๐๘๒ สำนักราชเลขาธิการ
  ๖ ตุลาคม ๒๕๒๐
เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมฉายาทิศลักษณ์
  และพระรูปปั้นแบบต่างๆประดิษฐานในกรอบชนิดต่างๆพร้อมกับประดับพระปรมาภิไธยย่อ
  กับติดครุฑพ่าห์
เรียน นายกสมาคมนายทหารนายตำรวจนอกประจำการ
อ้างถึง หนังสือที่ ๓๐/๒๕๒๐ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๐
  ตามที่ท่านขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติ เชิญ
พระบรมฉายาลักษณ์ , พระบรมฉายาทิศลักษณ์ และพระรูปปั้นแบบต่างๆ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามม
กุฏราชกุมาร กับพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานในกรอบชนิดต่างๆพร้อม
กับประดับพระปรมาภิไธยย่อ ของแต่ละพระองค์ และติดครุฑพ่าห์ไว้ด้านล่าง เพื่อจำหน่ายหาทุน
การกุศลของสมาคมนายทหารนายตำรวจนอกประจำการ ความแจ้งอยู่แล้ว นั้น
  ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วพระราชทาน
พระบรมราชานุญาต ตามที่ขอพระราชทานพระมหากรุณา
 
 
     หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์
  ราชเลขาธิการ

 

 

 


 

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

พระบรมฉายาทิศลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9 กรอบโลหะ
พระบรมฉายาทิศลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9 กรอบโลหะ
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า