กล้วยฉาบ

กล้วยฉาบ

กรอบ อร่อย หอม หวาน

  • ราคา 35.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ร้าน OTOP ยะลา

  กล้วยหิน เดิมเป็นพืชเก่าแก่คู่ 2 ฝั่งแม่น้ำปัตตานี โดยเฉพาะในเขตตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา มีกล้วยหินขึ้นหนาแน่นเป็นดง จนคนมักจะเข้าใจว่าเป็นกล้วยป่าที่ งอกขึ้นเองตามธรรมชาติ ไม่มีคุณค่าประโยชน์อันใด แท้ที่จริงแล้วกล้วยหินเป็นพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น ของอำเภอบันนังสตา เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกกล้วยหินมากผลผลิตมีไม่เพียงพอกับความต้องการ ของตลาด จนทำให้ราคาผลผลิตสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จากหวีละ 2 – 3 บาท เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน ราคาสูงขึ้นเป็นหวีละ 30-50 บาท ทั้งนี้เพราะกล้วยหินใช้เป็นอาหารคนและอาหารนก โดยเฉพาะ นกปรอทหรือนกกรงหัวจุก ซึ่งชาวไทยมุสลิมในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส นิยมเลี้ยงนกกันมาก ในส่วนการนำกล้วยหินมาทำเป็นอาหารนั้นทำได้หลากหลาย เช่น นำส่วนที่เป็นแกนของลำต้น หรือที่ เรียกกว่า “หยวกกล้วย”นำมาประกอบอาหารประเภทแกง หรือใช้เป็นผักจิ้มน้ำพริก เช่นเดียวกับหัวปลี นอกจากใช้จิ้มน้ำพริกแล้ว ยังนำมาทำเป็นยำหัวปลี ส่วนผลของกล้วยหินใช้รับประทานสดก็ได้ หรือจะต้ม หรือปิ้งก่อนก็ได้รสชาติหวานหอม กล้วยหินทอดหรือกล้วยหินยังนำมาเชื่อม ฉาบ โดยเฉพาะกล้วยหินฉาบเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปที่รู้จักกันโดยทั่วไป รสชาติกรอบอร่อยกว่ากล้วยอื่น ๆ

เข้าชมร้านค้า

กล้วยฉาบ
กล้วยฉาบ
35.00.-