ทัวร์เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

เที่ยวเกาะช้าง วัน 2 คืน : ราคาเริ่มต้นที่ 3,700 บาท

  • ราคา 3,700.00.-

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ซีเอส แอนด์ เอส อินเตอร์ ทราเวล

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 14/01983   โทร: 02-0723422, 02-6292680  มือถือ: 0877173595, 0836102077 Id Line : cssinter, noknok_2009 แฟกซ์: 02-0723422 website: www.csthailandguide.com email: cs.intertravel@gmail.com           : travelmart_tour2004@hotmail.com     สวัสดีทุกท่านค่ะ   บริษัท ซี เอส แอนด์ เอส อินเตอร์ ทราเวล จำกัด  เป็นการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่มีความคิดไม่หยุดนิ่งและมีประสบการณ์ในธุรกิจท่องเที่ยวและงานบริการเป็นอย่างดี บริษัทของเรามีความชำนาญในการเป็นตัวแทน จัดนำเที่ยว โดยมีกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศโดยเน้นประเทศในแถบเอเชีย และ ยุโรป อีกทั้งเรายังมีบริการรับจอง โรงแรมที่พัก ตั๋วเครื่องบินทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก รวมไปถึงการให้บริการจำหน่ายตั๋วรถโดยสาร ตั๋วรถไฟ ตั๋วเรือ ในหลายๆ เส้นทาง ในราคาสุดประหยัด   เนื่องจากการบริการคือหัวใจของการทำงานของบริษัทฯและพนักงานทุกคนเรารับประกันว่าลูกค้าของเราทุกคนจะได้รับสินค้าและการบริการที่ดีที่สุดในราคาที่ทุกคนพึงพอใจ ตามความหมายของตัวย่อชื่อบริษัทฯ ว่า CHEAP SIMPLE & SMILES (ราคาถูก สะดวกงายดาย และมีแต่รอยยิ้ม)    

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

นำเที่ยวเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

ดำน้ำชมะปะการังหมู่เกาะรัง - เกาะโล้น - เกาะยักษ์ - เกาะหวาย

รวมรถจากกรุงเทพฯ.......เดินทางได้ทุกวัน

รายละเอียด : 

วันแรก กรุงเทพ - ตราด - เกาะช้าง
08.45น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายบริเวณหัวลำโพง (หน้าร้าน KFC) เจ้าหน้าที่รอรับ
09.00น. ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ 2 ชั้น ออกจากกรุงเทพฯ เดินทางสู่ เกาะช้าง เจ้าหน้าที่เช็คเอกสาร (อาหารกลางวันอิสระ..ระหว่างการเดินทาง)
14.30น. งท่าเรือเฟอรี่ ขึ้นเรือเฟอรเพื่อข้ามสู่เกาะช้าง
15.00น. ถึงเกาะช้าง รถตู้รอรับท่านเข้าที่พัก
เย็น พักผ่อนกับบรรยากาศของกลิ่นอายทะเล  อิสระกับอาหารเย็น และตามอัธยาศัย
วันที่สอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรัง – เกาะโล้น – เกาะยักษ์ - เกาะหวาย
07.00น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า...พร้อมบริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (1) 
08.30น.  รถรับท่านสู่ท่าเรือบางเบ้าลงเรือดำน้ำดูปะการัง สู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรัง ชมปะการังหลากสีและ ฝูงปลาที่จะคอยมาทักทายและหยอกล้อผสานกับการพลิ้วไหวของแนวปะการังอ่อน ท่าน จะพบปลาหลากชนิด อาทิปลานกแก้ว,ปลาลายเสือ,ปลาผีเสื้อ,และขวัญใจของทุกๆท่านก็คือปลาการ์ตูนหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของปลามีโมนั่นเอง เที่ยวดำน้ำกันต่อที่ เกาะโล้น, เกาะยักษ์ มีปะการังสมบูรณ์ที่สุดมากชนิดที่สุดในเกาะช้าง
เที่ยง บริการอาหารกลางวันบนเรือแบบบุฟเฟต์ พร้อมผลไม้ และเครื่องดื่ม (2) ดำน้ำต่อที่ เกาะหวาย ดูปะการังอ่อนและ แวะพักบนชายหาดสวย จนได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับระหว่างทางบริการอาหารว่าง กลับถึงรีสอร์ทที่พักเวลา 17.00 น. 
ค่ำ  อิสระกับอาหารค่ำตามอัธยาศัย และพักผ่อนกับราตรียามค่ำคืนบนเกาะช้าง
วันที่สาม  เกาะช้าง – กรุงเทพฯ 
08.00น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพร้อมบริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (3) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
09.00น. รถรับท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอรี่ เพื่อเดินทางข้ามสู่จังหวัดตราด
12.00น. รถบัสออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ อาหารกลางวันอิสระ..
17.00น. เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิ์ภาพ (รถส่งท่าน ณ จุดเดิมที่ขึ้นรถ)

อัตราค่าบริการต่อท่าน : เดินทางอย่างต่ำ 2 ท่าน (ตั้งแต่วันนี้้ -  31 ต.ค.  2559)

ยกเว้น ปีใหม่ และ สงกรานต์  กรุณาสอบถาม

ชื่อโรงแรมที่พัก

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2 ท่าน

เด็ก อายุ 4-11 ปี

พักกับผู้ปกครอง 2 ท่าน

พักเดี่ยว

เพิ่ม / ท่าน

พักต่อ

เพิ่ม / ห้อง / ท่าน

V.J. Hotel Health Spa
(โรงแรมติดหาดคลองพร้าว)
3,700.- 3,200.- 1,600.- 1,600.-
โรงแรม Ramayana
4 ดาว (ไม่ติดหาด)
4,100.- 3,600.- 1,600.- 1,600.-
โรงแรม AWA
4 ดาว+ (ติดหาดไก่แบ้)
5,200.- 4,700.- 2,700.- 2,700.-
The Dewa Koh Chang
4 ดาว+ (ติดหาดคลองพร้าว)
5,200.- 4,700.- 2,700.- 2,700.-
เด็กต่ำกว่า 3 ขวบฟรี.. ไม่มีที่นั่งบนรถบัส
*** เทศกาลวันหยุด  วันนักขัตฤกษ์   เพิ่ม 400 บาทต่อท่าน ***
*** เดินทางได้ทุกวัน อย่างต่ำ 2 ท่าน  กรณีเดินทางท่านเดียวราคาเป็น 2 เท่า ***
 ยกเว้น ปีใหม่งดออกเดินทาง
*** กรุณาจองล่วงหน้า 3 วัน เนื่องจากเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ จะไม่คุ้มครองหากจองต่ำกว่ากำหนดการเดินทาง ***

โปรแกรมนำเที่ยวรวม :-

1. รถบัสปรับอากาศ รวมเรือเฟอร์รี่ (ไป-กลับ) กรุงเทพฯ – เกาะช้าง – กรุงเทพฯ
2. อาหาร 3 มื้อ (อาหารเช้า 2 มื้อที่โรงแรม และอาหารเที่ยงบนเรือ 1 มื้อ)
3. ที่พักบนเกาะช้าง 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)  ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
4. โปรแกรมนำเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ,  เสื้อชูชีพ และหน้ากากดำน้ำ  (Snorkel) แต่ไม่รวมค่าปรับหากอุปกรณ์สูญหาย
6. ประกันการเดินทาง ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

หมายเหตุ :-

1. อัตรานี้ไม่รวม : ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น โทรศัพท์ ซักรีด และมินิบาร์ในห้องพัก / ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ / ค่าภาษีทุกประเภท
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และราคาได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

งื่อนไขการจอง และชำระเงิน :-

1. การจอง : การสำรองที่นั่งสามารถจองตรงกับบริษัทฯ โดยทางโทรศัพท์, แฟ็กซ์ หรือทางอีเมล์
CS & S Inter Travel Co., Ltd. “81 New Joe Guest House, Trok Mayom, Chakkrapongse Rd., Pranakorn, Bangkok 10200
Tel: +66-2-6292680, +66-2-2826638  Fax : +66-26292681
E-mail : travelmart_tour2004@hotmail.com
ทุก ๆ การสำรองที่นั่งกรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนรับบริการ อย่างน้อย 3 – 5 วันทำการ และทางเจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันการจองผ่านทางอีเมล์ และลูกค้าจะต้องทำการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
2.  สำหรับการเดินทางในวันหยุดเทศกาล / วันหยุด (Long holiday) / Peak Season (กรุณาตรวจสอบราคากับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการสำรองที่นั่ง)
3. อัตราค่าบริการสำหรับลูกค้าเดินทางอย่างต่ำผู้ใหญ่ 2 ท่านขึ้นไป
4. อัตราค่าบริการของเด็ก : กรุณาตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที่
5.  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม
 
บริษัท ซีเอส แอนด์ เอส อินเตอร์ ทราเวล จำกัด
 
ที่อยู่ 81 นิวโจเกสเฮ้าส, ตรอกมะยม ถนนจักรพงษ์, พระนคร, กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์

02-6292680, 02-2826638

081-4017729 (นก), 087-7173595 (เวลาทำการ)

หมายเลขแฟ็กซ์ 02-6292681
ID Line noknok_2009
Email address travelmart_tour2004@hotmail.com, cs_sintertravel@yahoo.co.th
Website www.csthailandguide.com
เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.30 - 17.30 น. 


สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

ทัวร์เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน
3,700.00.-
ติดต่อร้านค้า