เครื่องกวนสารเคมี, Magnetic Stirrer MINIP-25 Mini Stirring Magnetic (Cute Stir)

เครื่องกวนสารเคมี, Magnetic Stirrer MINIP-25 Mini Stirring Magnetic (Cute Stir)

Magnetic Stirrer เครื่องกวนสาร เครื่องผสมสาร เครื่องคนสาร MINIP-25 Mini Stirring Magnetic (Cute Stir)

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
SCILUTION

เป็นเวลากว่า 15 ปี ที่บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 เป็นบริษัท ฯ ที่นำเข้าสินค้า ผลิตสินค้าในประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือทางด้าน วิทยาศาสตร์ ที่ได้มีการพัฒนาการผลิตสินค้าในประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า      บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด รับออกแบบ ปรึกษาแก้ไขปัญหาในการใช้เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ บริการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือ ในห้องแลป เครื่องมือวัดวิทยาศาสตร์ ทุกชนิด เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าด้วยหลักการทาง วิทยาศาสตร์   บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด มีนโยบายในการจำหน่าย นำเสนอสินค้าที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ โดยเน้นสินค้าผลิตในประเทศไทย ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า เพื่อแแก้ไข ปัญหาในการควบคุมคุณภาพ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้าน วิทยาศาสตร์ ในอนาคต หากท่านต้องการควบคุมคุณภาพสินค้า เพื่อการแข่งขัน บริษัทฯยินดีให้คำปรึกษา ออกแบบเครื่องมือวัดทางด้าน วิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสมให้ท่านได้ใช้งานในราคาย่อมเยาว์ บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด ดำเนินงานธุรกิจ โดยเน้นรูปแบบที่เอื้ออำนวยกับลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งมีการดำเนินการให้ลูกค้าเป็นแบบ Design by Customer หรือแบบให้บริการตามความต้องการของลูกค้าที่จะสั่งผลิตตามแบบ จัดระบบการตั้งห้องปฎิบัติการ ให้กับลูกค้าภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งภาคเอกชน ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า ด้วยบุคลากรที่มีความรอบรู้ชำนาญการและประสบการณ์อันยาวนาน บริษัท ฯ มุ่งเน้นจัดหาเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินงานในธุรกิจกลุ่มต่างๆ ที่มีการนำเสนอสินค้าที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า ให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน บริษัท ฯ ดำเนินธุรกิจโดยเน้นความเป็นผู้นำและชำนาญการในการจัดหาเครื่องมือที่เป็นระบบ ซึ่งรูปแบบที่นำเสนอต่อลูกค้าเป็นลักษณะหลากหลายดังนี้ - นำเสนอระบบแบบเสร็จสมบูรณ์ (Turnkey System) - ให้การดูแลระบบแบบครบวงจร รวมทั้ง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบการขายพร้อมการอบรมการใช้งานให้กับบุคลากร - ระบบการให้คำปรึกษาและออกแบบในการผลิตเครื่องมือตามความต้องการ - การเป็นผู้นำทางด้าน Research and Developing เกี่ยวกับเครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์ โดยได้ผลิตเครื่องมือที่ได้จำหน่ายแล้ว ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ DiLigent “ดังนี้   Made in Thailand สินค้าเครื่องมือผลิตในประเทศไทย เครื่องทอสอบการรั่ว Leak Test  Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

PRODUCTS LISTHome > Product Show
magnetic stirrer เครื่องกวนสาร เคมี ละลาย
MINIP-25 Mini Stirring Magnetic (Cute Stir)

Product Numbers: MINIP-25

Product description: Mini stirring magnetic MINIP-25 is a mini-sized and portable magnetic stirrer with high standard reliability and durability. It has wide range of application.

 

 

INTRODUCTION
เครื่องกวนสารเคมี, Magnetic Stirrer MINIP-25 Mini Stirring Magnetic (Cute Stir)
เครื่องกวนสารเคมี, Magnetic Stirrer MINIP-25 Mini Stirring Magnetic (Cute Stir)
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า