คู่มือสอบ ทีเด็ดข้อสอบ รวมระเบียบกฎหมาย ภาค ก. การบริหารส่วนท้องถิ่น เล่ม 1

คู่มือสอบ ทีเด็ดข้อสอบ รวมระเบียบกฎหมาย ภาค ก. การบริหารส่วนท้องถิ่น เล่ม 1

ผู้แต่ง: กลุ่มพัฒนาวิชาการ<br><br>
รูปแบบ : ปกอ่อน<br>

  • ราคา 280.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

 

คู่มือสอบ ทีเด็ดข้อสอบ รวมระเบียบกฎหมาย ภาค ก. การบริหารส่วนท้องถิ่น เล่ม 1
ผู้แต่ง: กลุ่มพัฒนาวิชาการ
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ
 
* เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบัยบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 
   และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พร้อมเฉลยอธิบาย
* เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
   บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 พร้อมเฉลยอธิบาย
* เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม
* เจาะข้อสอบ พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
   ถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2552
* เจาะข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
* เจาะข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4
* เจาะข้อสอบพรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2552
* เจาะข้อสอบพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
* เจาะข้อสอบพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2551
 
 
ราคา 280 บาท
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

คู่มือสอบ ทีเด็ดข้อสอบ รวมระเบียบกฎหมาย ภาค ก. การบริหารส่วนท้องถิ่น เล่ม 1
คู่มือสอบ ทีเด็ดข้อสอบ รวมระเบียบกฎหมาย ภาค ก. การบริหารส่วนท้องถิ่น เล่ม 1
280.00.-