หลักสูตร : ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าใหม่
หลักสูตร : ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าใหม่
หลักสูตร : ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าใหม่

หลักสูตร : ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าใหม่

เนื่องด้วย พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๖ ...

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
Esafety

Esafety เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยของ 3M ทุกชนิดยินดีบริการให้คำปรึกษาฟรีจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ของ 3M เราจำหน่ายอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) สำหรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม โรงพยาบาล สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการใช้อุปกรณ์เซฟตี้ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทย เรายินดีจัดส่งสินค้าให้ท่านผ่านบริษัทขนส่งต่างๆ อาทิ ไปรษณีย์ไทยซึ่งให้บริการทั่วไทย และบริษัทขนส่งต่างๆ ทั่วประเทศ สินค้าหลักๆ ของเราได้แก่ หน้ากากกรองอากาศ อุปกรณ์ลดเสียงดัง แว่นตานิรภัย อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ และสินค้าแนะนำต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้เรายังมีบริการฝึกอบรมให้ในราคาพิเศษกับ หน่วยงานราชการ,สถานศึกษา,โรงพยาบาล,ชมรมความปลอดภัย และหน่วยงานใดๆที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม ทุกคำถามเรายินดีตอบ...โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ เชิญฝากข้อความหรือคำถามแล้วทีมงาน Esafety จะติดต่อกลับ รวมเป็น Fanpage กับเราเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆ Esafety Fanpage โทรหาเราสิครับ  "We are expertise"

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

หลักการ

เนื่องด้วย พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๑๖ กำหนดให้ นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำงาน เพื่อให้การบริหารจัดการ การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ

แวดล้อมในการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยแก่ ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการอบรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรับทราบกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรับทราบข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

เวลา

กำหนดการ

  08.00 -  08.30  น.

ลงทะเบียน

  08.30 - 09.00   น.

ทดสอบความรู้ก่อนการอบรม

  09.00- 10.30   น.

ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 10.30 - 10.45    น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 10.45 - 12.00    น.

กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 12.00 – 13.00   น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 13.00  - 14.30   น.

ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- ทางเคมี

- ทางกายภาพ

- ทางชีวภาพ

- การยศาสตร์

 14.30 – 14.45  น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 14-45 –16.00   น.

ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ

- การป้องกันอันตรายจาการทำงาน

- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

16.00 - 16.30   น.

ทดสอบความรู้หลังการอบรม

 

วิทยากร อ.ปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย

ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ในการนำหลักการของ STOP (Safety Training Observation Program) ของ DuPontมาใช้จนประสบความสำเร็จ และมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior-Based Safety)จากผู้เชี่ยวชาญในประเทศสิงคโปร์ ตลอดจนได้เรียนรู้โดยตรงกับปรมาจารย์ชาวแคนาดาผู้มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปีเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัย

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

หลักสูตร : ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าใหม่
หลักสูตร : ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าใหม่
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า