แบตเตอร์รี่โน้ตบุ๊ค Asus A53 Series
แบตเตอร์รี่โน้ตบุ๊ค Asus A53 Series
แบตเตอร์รี่โน้ตบุ๊ค Asus A53 Series
แบตเตอร์รี่โน้ตบุ๊ค Asus A53 Series

แบตเตอร์รี่โน้ตบุ๊ค Asus A53 Series

Replacement for Asus A43, A53, A54, A83, K43, K53, K54, K84, P43, P53, X43, X44, X53, X84 Series Laptop Battery

  • ราคา 2,252.50.- 2,650.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บีเคเค แบตเตอรี่

บริษัทได้นำเข้าจำหน่ายแบตเตอร์รี่โน้ตบุ๊ค OEMคุณภาพเยี่ยม IBM,  ACER, ASUS, DELL, COMPAQ, HP, TOSHIBA, etc.  

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

11.1V 4400mah  6 cells Oem battery

 

Compatible Part Number :

 

A31-K53,   A32-K53,   A41-K53 , A42-K53

 

Replacement for Asus A43, A53, A54, A83, K43, K53, K54, K84, P43, P53, X43, X44, X53, X84  Series Laptop Battery

Fit machine:
ASUS:

 

ASUS A53 Series

 

 

ASUS A53B Series

ASUS A53BY Series

ASUS A53E Series

ASUS A53F Series

ASUS A53J Series

ASUS A53JA Series

ASUS A53JB Series

ASUS A53JC Series

ASUS A53JE Series

ASUS A53JH Series

ASUS A53JQ Series

ASUS A53JR Series

ASUS A53JT Series

ASUS A53JU Series

ASUS A53S Series

ASUS A53SD Series

ASUS A53SJ Series

ASUS A53SV Series

ASUS A53T Series

ASUS A53TA Series

ASUS A53U Series

ASUS A53Z Series

 

 

 

ASUS A54 Series

 

 

ASUS A54C Series

ASUS A54H Series

ASUS A54HY Series

ASUS A54HO Series

ASUS A54HR Series

ASUS A54L Series

ASUS A54LY Series

 

 

 

ASUS A83 Series

 

 

ASUS A83B Series

ASUS A83BY Series

ASUS A83BR Series

ASUS A83E Series

ASUS A83S Series

ASUS A83SA Series

ASUS A83SD Series

ASUS A83SJ Series

ASUS A83SM Series

ASUS A83SV Series

ASUS A83T Series

ASUS A83TA Series

ASUS A83U Series

 

 

 

ASUS K43 Series

 

 

ASUS K43B Series

ASUS K43BY Series

ASUS K43E Series

ASUS K43F Series

ASUS K43J Series

ASUS K43JC Series

ASUS K43JM Series

ASUS K43JS Series

ASUS K43JY Series

ASUS K43S Series

ASUS K43SC Series

ASUS K43SD Series

ASUS K43SE Series

ASUS K43SJ Series

ASUS K43SR Series

ASUS K43SY Series

ASUS K43SV Series

ASUS K43T Series

ASUS K43TA Series

ASUS K43U Series

 

 

ASUS K53 Series

 

 

ASUS K53B Series

ASUS K53BY Series

ASUS K53E Series

ASUS K53F Series

ASUS K53J Series

ASUS K53JA Series

ASUS K53JC Series

ASUS K53JE Series

ASUS K53JF Series

ASUS K53JG Series

ASUS K53JN Series

ASUS K53JS Series

ASUS K53JT Series

ASUS K53S Series

ASUS K53SA Series

ASUS K53SC Series

ASUS K53SD Series

ASUS K53SE Series

ASUS K53SJ Series

ASUS K53SN Series

ASUS K53SV Series

ASUS K53T Series

ASUS K53TA Series

ASUS K53U Series

ASUS K53Z Series

 

 

 

ASUS K54 Series

 

 

ASUS K54C Series

ASUS K54H Series

ASUS K54HY Series

ASUS K54HO Series

ASUS K54HR Series

ASUS K54L Series

ASUS K54LY Series

 

 

 

ASUS K84 Series

 

 

ASUS K84C Series

ASUS K84H Series

ASUS K84HY Series

ASUS K84HO Series

ASUS K84HR Series

ASUS K84L Series

ASUS K84LY Series

 

 

 

ASUS P43 Series

 

 

ASUS P43E Series

ASUS P43F Series

ASUS P43J Series

ASUS P43JC Series

ASUS P43S Series

ASUS P43SJ Series

ASUS P43SL Series

 

 

 

ASUS P53 Series

 

 

ASUS P53E Series

ASUS P53F Series

ASUS P53J Series

ASUS P53JC Series

ASUS P53S Series

ASUS P53SJ Series

 

 

ASUS X43 Series

 

 

ASUS X43B Series

ASUS X43BY Series

ASUS X43E Series

ASUS X43J Series

ASUS X43JE Series

ASUS X43JF Series

ASUS X43JR Series

ASUS X43JX Series

ASUS X43S Series

ASUS X43SJ Series

ASUS X43SR Series

ASUS X43SV Series

ASUS X43T Series

ASUS X43U Series

ASUS X43V Series

 

 

ASUS X44 Series

 

 

ASUS X44C Series

ASUS X44H Series

ASUS X44HY Series

ASUS X44HO Series

ASUS X44HR Series

ASUS X44L Series

ASUS X44LY Series

 

 

 

 

ASUS X53 Series

 

 

ASUS X53B Series

ASUS X53BR Series

ASUS X53BY Series

ASUS X53E Series

ASUS X53S Series

ASUS X53SD Series

ASUS X53SJ Series

ASUS X53SK Series

ASUS X53SV Series

ASUS X53T Series

ASUS X53TA Series

ASUS X53TK Series

ASUS X53U Series

ASUS X53Z Series

 

 

 

ASUS X54 Series

 

 

ASUS X54F Series

ASUS X54H Series

ASUS X54HB Series

ASUS X54HY Series

ASUS X54HR Series

ASUS X54HY Series

ASUS X54K Series

ASUS X54L Series

ASUS X54LB Series

ASUS X54LY Series

 

 

 

 

ASUS X84 Series

 

 

ASUS X84C Series

ASUS X84H Series

ASUS X84HY Series

ASUS X84HO Series

ASUS X84HR Series

ASUS X84L Series

ASUS X84LY Series

ASUS X84S Series

ASUS X84SL Series

 

 

ASUS A43 Series 

 

ASUS A43B Series

ASUS A43BY Series

ASUS A43E Series

ASUS A43F Series

ASUS A43J Series

ASUS A43JA Series

ASUS A43JB Series

ASUS A43JC Series

ASUS A43JE Series

ASUS A43JF Series

ASUS A43JG Series

ASUS A43JH Series

ASUS A43JN Series

ASUS A43JP Series

ASUS A43JQ Series

ASUS A43JR Series

ASUS A43JU Series

ASUS A43JV Series

ASUS A43S Series

ASUS A43SJ Series

ASUS A43SV Series

ASUS A43U Series

 

 

Warranty 12 months

 

แบตเตอร์รี่โน้ตบุ๊ค Asus A53 Series
แบตเตอร์รี่โน้ตบุ๊ค Asus A53 Series
2,252.50.- 2,650.00.-