Wheater\'s Basic Pathology 5ED Y2009 ISBN 9780443068027

Wheater\'s Basic Pathology 5ED Y2009 ISBN 9780443068027

Wheater\\\\\\\\\\\\\\\'s Basic Pathology 5ED Y2009 ISBN 9780443068027

 • ราคา 1,190.00.- 1,340.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
 • facebook
 • twitter
 • google
TOP TEXTBOOK.COM ศูนย์รวมตำราแปล และ Textbook ชั้นนำจากทั่วโลก

สำนักพิมพ์ท้อป -ศูนย์รวมตำราแปล-Textbook ชั้นนำจากทั่วโลก สำนักพิมพ์ท้อป ได้ก่อตั้งเมื่อ 3 เมษายน 2545 โดยคุณสุพจน์ รัตนาพันธุ์ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำหนังสือเรียนมานานกว่า 2 ทศวรรษ ทั้งจากสำนักพิมพ์ในประเทศ และสำนักพิมพ์ต่างประเทศมากว่า 10 ปี โดยได้ตั้งเป้าหมายให้สำนักพิมพ์ท้อป เป็นแหล่งผลิต จำหน่าย และเป็นศูนย์รวมตำราแปลชั้นนำจากทั่วโลก นับจากวันก่อตั้งเป็นต้นมา สำนักพิมพ์ท้อป จึงได้มุ่งผลิตตำราวิชาการ โดยขอลิขสิทธิ์ตำราต่างประเทศที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกจากทุกสำนักพิมพ์ มาแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย โดยเฉพาะสาขาวิชา: วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม etc. วิศวกรรมศาสตร์ - ไฟฟ้า เครื่องกล โยธา อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส์ อากาศยาน คอมพิวเตอร์ เคมี คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ - คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไอที การจัดการ บริหารธุรกิจ -การจัดการ การบริหาร การตลาด การเงิน การบัญชี โลจิสติกส์ การธนาคาร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบ และศิลปะ ภาษา คู่มือสอบ  เตรียมสอบ หนังสืออ่านนอกเวลา รวมถึง Inter School/Bilingual School  หนังสืออ้างอิง  พจนานุกรม ปทานานุกรม ดิกชันนารี่ หนังสือแพทย์    ดูรายละเอียดที่ www.topmedicalbook.com หนังสือเด็ก : บันทึกความพอเพียง วิทยาศาสตร์ การทดลอง E-Books/Digital Book/E-Book Reader/Database นอกจากนี้แล้ว สำนักพิมพ์ยังได้ปูแนวทางการเขียนตำราเรียน ของอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนมานานนับ 10 กว่าปี ให้ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา มาเป็นหนังสือเรียนของคนไทย เพื่อเตรียมพัฒนาตำราเหล่านี้ให้ก้าวสู่สากลต่อไปได้ด้วย บริษัท สำนักพิมพ์ท้อป จำกัด/Top Publishing Co., Ltd. SHOWROOM & OFFICE เลขที่ 329/25 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel : 02-9186594-5, 02-5174301-2  Fax : 02-9186596 E-mail : info@toptextbook.com

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

Wheater's Basic Pathology: A Text, Atlas and Review of Histopathology  5ED Y2009 ISBN 9780443068027

 

Key Features

 • Offers discussions of basic pathological processes as well as coverage of common diseases encountered in systems pathology for a complete review.
 • Includes comprehensive updates, with relevant molecular pathology issues explained in the context of the clinical presentation, the treatment implications, and the underlying pathological processes
 • Presents nearly 650 images of the highest quality that vividly and clearly illustrate the essential features of pathology and enable you to make definitive comparisons to your own lab views.
 • Features concise text that distills basic and complex information into a coherent explanation to help you understand key points quickly and easily.
 • Provides keys to the lettering in images at the bottom of each page, saving you time in reviewing figures.
 • Serves as a companion text to Wheater’s Functional Histology, 5th Edition, offering a comparison of normal histology with the pathological changes in disease.
 • Features a short review section at the end of each chapter covering the key point of the chapter in brief form for the perfect pairing of reference and review.

 

 

TABLE OF CONTENTS:

Preface to the first edition viii

 

 

Preface to the fifth edition vii

 

Preface to the first edition viii

 

Acknowledgements ix

 

Dedication x

 

PART 1 BASIC PATHOLOGICAL PROCESSES 1

 

 

 1. Introduction 2
 2. Acute inflammation, hearing and repair 12
 3. Chronic inflammation 27
 4. Infections of histological importance 37
 5. Amyloidosis 54
 6. Disorders of growth 59
 7. Dysplasia and neoplasia 65
 8. Atherosclerosis 86
 9. Thrombosis and embolism 95
 10. Infarction 103

 

PART 2 BASIC SYSTEMS PATHOLOGY 111

 1.  
 2. Cardiovascular system 112
 3. Respiratory system 126
 4. Gastrointestinal system 140
 5. Liver and pancreaticobiliary system 164
 6. Urinary system 177
 7. Lymphoid and haematopoietic systems 197
 8. Female reproductive system 216
 9. Breast 236
 10. Male reproductive system 246
 11. Endocrine system 254
 12. Skin 266
 13. Bone and soft tissues 281
 14. Nervous system 298

 

Appendix 1 -- Notes on commonly used staining methods 316

 

Appendix 2 -- Glossary of Pathological Terms 318

 

Index 323

Wheater\'s Basic Pathology 5ED Y2009 ISBN 9780443068027
Wheater\'s Basic Pathology 5ED Y2009 ISBN 9780443068027
1,190.00.- 1,340.00.-