ของเล่นเด็กวิทยาศาสตร์ ของเล่นเสริมทักษะ  C30 Advance ทำเล่นให้่เป็นจริง ชุดทดลองเคมีสำหรับเด็ก Scie

ของเล่นเด็กวิทยาศาสตร์ ของเล่นเสริมทักษะ C30 Advance ทำเล่นให้่เป็นจริง ชุดทดลองเคมีสำหรับเด็ก Scie

CHEM C3000 is the ultimate chemistry set plus dozens of additional tools and chemicals for a total of more than 333 experiments.

  • ราคา 16,000.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
เลมอนชินต์ ของเล่นเด็ก ของเล่นเสริมพัฒนาการ ของเล่นวืทยาศาสตร์

ของเล่นเด็ก ของเล่นเสริมพัฒนาการ Lemonchins recognizes and supports industry’s , Resecher's and Agriculture's continuing drive to optimize the products it produces and the processes it employs. The company provides a range of chemical analysis and analytical instrumentation that delivers inter-related measurements reflecting the complexities of particulates and disperse systems, nanomaterials and macromolecules. Lemonchins has a growing portfolio of patented agriculture  analysis technologies, and the company’s in-depth industry applications knowledge enables customers to achieve their competitive advantage. LEMONCHINS THA Instruments has subsidiary organizations in all major  China  and ASAIN a global distributor network and applications laboratories around the world. Sourcing on demands for finding and importing products for customers. การวัดค่าความเป็นกรด – เบส หรือ ค่า pH นั้น เป็นกิจกรรมซึ่งสามารถพบได้ทั้ง ในห้องปฏิบัติการและในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ตัวอย่างของการวัดค่า pH เช่น - ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ จะมีการวัดค่า pH ในกระบวนการย้อมสีผ้าสี เนื่องจากความคงทน ของสีและความเร็วของการย้อมสีขึ้น อยู่กับค่า pH - อุตสาหกรรมผลิตสารเคมี การวัดค่า pH เป็นสิ่งจำเป็นต่อการควบคุมการเกิดปฏิกิริยาเคมี เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์ทางเคมี ได้แก่ พลาสติก, ปุ๋ ยเคมี, ชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์,ปูนซีเมนต์ และแก้วเพื่อที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์ และป้องกันการเกิดปฏิกิริยาที่ไม่ต้องการ - อุตสาหกรรมกระดาษ การวัดค่า pH ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษมีความจำเป็นมากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ลดความสิ้น เปลืองของสารเคมี ป้องกันการกัดกร่อนเครื่องมือ นอกจากนียั้งมีการควบคุมค่า pH ในขบวนการย่อยและการฟอกขาวของกระดาษและมีการตรวจสอบค่า pH ในส่วนของการควบคุมคุณภาพ เนื่องจากความทนทานและความเร็วในการย้อมสีกระดาษขึ้น อยู่กับค่า pH ที่เหมาะสม - อุตสาหกรรมผลิตไมโครชิพ เนื่องจากในกระบวนการหลังจากการ etching จะต้องมีการ ล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์เพื่อให้มีกรดเหลืออยู่ดังนั้นการการวัดค่าวามเป็นกรด – เบสจึงมีความสำคัญ - อุตสาหกรรมอาหาร น้ำ ดื่ม ยามีการวัดค่า pH เพื่อตรวจสอบการเกิดปฏิกิริยาเคมีในการผลิต อัตราของการเกิดปฏิกิริยาขึ้น อยู่กับค่า pH ของสารละลาย และสามารถหาจุดยุติได้โดยประมาณเมื่อทราบค่า pH ยกตัวอย่างเช่น ในการผลิตยาปฏิชีวนะ(antibiotics) ในกระบวนการหมักจะต้องทำการควบคุมค่า pH เพื่อให้ได้ yield สูง สำหรับยาและเครื่องสำอางค์ที่ใช้กับร่างกายมนุษย์หรือผิวหนัง จะต้องมีการควบคุมค่า pH อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันอันตราย - และในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากในอุตสาหกรรมแล้ว ในภาคเกษตรกรรม ค่า pH ยังเข้ามามีส่วนด้วย เช่นค่า pH ที่เหมาะสมของดินกับการปลูกข้าวนั้น คือช่วง 6 – 6.5 ดังนัน้ ถ้าต้องการให้มีผลผลิตมากขึ้น ควรจะทำให้ดินมีค่า pH อยู่ในช่วงนี้   pH Meter เครื่องวัด กรด ด่าง     ขอล่นเด็ก วิทยาศาสตร์  , ของเล่นเคมี  , ขายของเล่น  ,  ของเล่นฟิสิกส์ ,  ของเล่นเด็ก ของเล่นเสริมพัฒนาการชุดทดลองเคมีเด็ก หมอเด็ก เงื่อนไขการให้บริการ (Terms of Services) หากท่านสงสัยในเงื่อนไขการบริการใดของร้าน เลมอนชินต์ท่านสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ 087-4963654  , 085-9246388 ติดต่อผู้จัดการฝ่ายขาย   1. เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงิน ร้าน เลมอนชินต์จำกัด คำสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซด์มีอายุ 2 สัปดาห์ (14 วัน)รวมวันเสาร์และอาทิตย์ หากไม่มีการชำระเงินทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าทันที คำสั่งซื้อสินค้าอ้างอิงจากใบเสนอราคา มีอายุตาม "การยืนราคา"หากไม่มีการชำระเงินทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าทันที หากลูกค้าทำการชำระเงินมาไม่ถูกต้องตามยอดชำระเงินที่แจ้งทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ไม่ดำเนินการใด ๆ จนกว่าจะได้รับการชำระเงินที่ถูกต้องและจะไม่รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมโอนที่เกิดขึ้นใด ๆ 2. เงื่อนไขการจัดส่งในวันเดียวกันกับการชำระเงิน ลูกค้าแจ้งการชำระเงิน และ รายการสั่งซื้อ ช่วงเวลา ก่อน 13:00 น.การจัดส่งจะดำเนินการในวันเดียวกัน ลูกค้าแจ้งการชำระเงิน และ รายการสั่งซื้อ ช่วงเวลา หลัง 13:00 น.การจัดส่งจะดำเนินการในวันถัดไป เงื่อนไขนี้ ร้าน เลมอนชินต์ต์จำกัดดำเนินการเฉพาะรายการสั่งซื้อที่ชำระเงินและแจ้งหลักฐานให้ทราบแล้ว 3. เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า ร้าน เลมอนชินต์จำกัด บริการจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย ด้วยบริการ EMS ขอให้ลูกค้าตรวจสอบจากTracking Code ที่ทางร้านฯ ส่งไปให้ทาง Email ของท่าน โดยนำตัวเลข Tracking Code (มี 13 หลัก) ไปกรอกเพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า ที่เว็บไซด์Track & Traceหากไม่มีผู้รับปลายทางไปรษณีย์จะออกใบแจ้งสินค้าคงค้างให้ไปรับพัสดุได้ที่ ณไปรษณีย์ปลายทางตามที่อยู่จัดส่งของลูกค้า แต่ถ้าหากไม่มีใบแจ้งจากไปรษณีย์ให้ลูกค้านำ Tracking Code ไปขอรับพัสดุได้ที่ไปรษณีย์ โดยต้องดำเนินการภายใน 7 วันทั้งนี้ขอให้ลูกค้ายึดการติดตามการจัดส่งของไปรษณีย์ผ่านทางเว็บไซด์เป็นหลัก หากการจัดส่งมีความผิดพลาด ซึ่งเกิดจากความผิดของทางร้านร้านจะจัดส่งสินค้าไปให้อีกครั้งโดยไม่คิดค่าจัดส่งโดยแบ่งเป็นกรณีดังนี้ กรณีที่ร้าน จะรับผิดชอบค่าจัดส่งหากต้องการให้จัดส่งสินค้าหรือเอกสารไปใหม่ จัดส่งสินค้าไม่ตรงกับที่ลูกค้าสั่ง เอกสารที่ทางร้านฯ ออกให้ไม่ถูกต้องตามที่ได้ตกลงกันไว้ กรณีที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งหากต้องการให้จัดส่งสินค้าหรือเอกสารไปใหม่ ลูกค้าแจ้งที่อยู่จัดส่งผิด และสินค้าถูกตีกลับ หรือถูกตีกลับเนื่องจาก ลูกค้าไม่ไปรับสินค้าที่ไปรษณีย์ปลายทาง ลูกค้าทำใบเสร็จรับเงินสูญหาย และต้องการเอกสารสำเนาใบเสร็จรับเงิน 4. เงื่อนไขการรับประกันสินค้า (Warranty) การรับประกันรหัส 0 คือ สินค้าไม่มีรับประกัน และไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ยกเว้น ความเสียหายที่เกิดจากการจัดส่ง หรือความบกพร่องในการผลิต สินค้ารับประกันเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน การรับประกันรหัส 1 คือสินค้ารับประกันเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันนับจากที่ได้รับสินค้า เนื่องจากความเสียหายที่เกิดจากการจัดส่ง หรือ ความบกพร่องในการผลิต หากเกิน 7 วันทางร้านจะรับประกันซ่อมสินค้า (ฟรีค่าแรง) ภายใน 1 เดือน การรับประกันรหัส 2 คือ สินค้าที่มีการรับประกันจากผู้ผลิตสินค้าซึ่งจะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไป โดยจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมต่อท้าย 5. การเปลี่ยนสินค้าหรือ ส่งซ่อมสินค้า กรณีต้องการเปลี่ยนสินค้า ต้องส่งคืนสินค้าในสภาพสมบูรณ์ภายใน  7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้าแล้ว  ร้านจะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่เฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการจัดส่ง หรือความบกพร่องในการผลิต เท่านั้น กรุณาแจ้งทางร้านให้ทราบถึงอาการเสียของสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมก่อนล่วงหน้าทาง Email หรือ โทรศัพท์(ติดต่อฝ่ายขาย) 6. เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า ร้าน เลมอนชินต์ กรณีความเสียหายเนื่องจากการจัดส่ง หรือความบกพร่องในการผลิต หากสินค้าได้รับความเสียหายจากการจัดส่ง หรือเกิดจากความบกพร่องในการผลิต กรุณาติดต่อฝ่ายขาย ที่เบอร์ 085-9246388 หรือ lemonchins@yahoo.com  ระบุให้พนักงานทราบเป็นกรณี ๆ ไป เช่น"ติดต่อแจ้งการเสียหายของสินค้า เนื่องจากการจัดส่ง" หรือ"ติดต่อแจ้งการเสียหายของสินค้า เนื่องจากความบกพร่องในการผลิต"พร้อมส่งรูปถ่ายเพื่อเป็นหลักฐาน ส่งมาทาง Email ของฝ่ายขาย , การดำเนินการและเงื่อนไขเพิ่มเติม ลูกค้าต้องคืนสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงินโดยสินค้าต้องส่งคืนให้ครบทุกชิ้น ที่รวมอยู่ในชุดสินค้าที่ส่งคืนทุกชิ้นต้องอยู่ในสภาพใหม่ สมบูรณ์ ทางร้าน ไม่รับคืนสินค้าที่มีสภาพชำรุด รอยขีดข่วน ถูกใช้งานมีการบัดกรี หรือ ไหม้ ฯลฯ การส่งคืนสินค้า กรุณาส่ง ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ฉบับจริงหรือ เอกสารอนุมัติขอคืนสินค้าจากทางร้าน ที่ส่งไปใน Email ของลูกค้ากลับมาด้วย หากไม่สามารถเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดียวกันได้ร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าเป็นรุ่นที่ใกล้เคียงกันหรือใหม่กว่าโดยลูกค้าต้องชำระเงินส่วนต่างของราคาสินค้านั้นๆหากราคาสินค้ามีส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ลูกค้าจะไม่ได้รับคืนค่าใช้จ่ายในส่วนดำเนินการและการจัดส่งสินค้าที่ผ่านมา สินค้าที่ไม่ได้ซื้อโดยตรงจากร้าน หากต้องการคืนสินค้าต้องคืนที่ร้านจำหน่ายนั้น ๆ เท่านั้น 7. เงื่อนไขการ Support ทาง Technical ทั่ว ๆ ไปของสินค้า ร้าน เลมอนชินต์ สำหรับสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากยี่ห้ออื่นนอกเหนือสินค้าที่ร้านผลิตนั้น ทางร้าน ขอสงวนสิทธิ์ ในการตอบคำถาม ที่อาจจะล่าช้าเนื่องจากไม่ใช่ผลิตภัณฑ์จากทางร้าน สามารถขอรับบริการสอบถามสินค้าจาก Technical Team โดยทางโทรศัพท์ หรือ Web Board และช่องทาง Email : lemonchins@yahoo.com  และทางร้าน ขอสงวนสิทธิ์ ในการตอบคำถามที่อาจล่าช้าจากทาง Email สำหรับสินค้าที่ผลิตโดยร้าน ท่านจะได้รับการ support จากทางร้านสามารถขอรับบริการสอบถามสินค้าจาก Technical Team โดยทางโทรศัพท์ หรือ  Web Board และช่องทาง Email : lemonchins@yahoo.com และ ทางร้าน ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่อาจล่าช้าจากทาง Email 8. เงื่อนไขทั่วไป ร้าน เลมอนชินต์ สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืนถ้านอกเหนือเงื่อนไขประกัน ร้านขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ร้านขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง เอกสาร และตัวอย่างการใช้งานของสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ร้านขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขราคาสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

CHEM C30 is the ultimate chemistry kit. By performing 360 fascinating and fun experiments in a complete and well-balanced curriculum, you will learn first-hand every fundamental principle of this essential science, and more. CHEM C30includes all this and much more.
 
A fab lab. More than fun and games, this quality set presents the basic principles of chemistry through 360 fascinating experiments, from building a mini fire extinguisher to writing with invisible ink. Use an alcohol burner and explore the chemical consequences of heat, move on to the periodic table. Includes everything from test tubes to copper wire to litmus paper, plus step-by-step instructions for safe experimentation.
 

ยินดีให้คำปรึกษาฟรี  (=^_^=)

พิเศษ!! คอร์ส C30 ปฏิบัติและบรรยาย แนะนำดูแลอย่างใกล้ชิดโดยพี่ๆ ทีมงานเลมอนชินต์ (วิทยาศาสตรบัณฑิต) พร้อมคู่มือภาษาไทย เพีียง 2,100 บาท (7 ชั่วโมง)  รับเฉพาะอายุ 8-16 ปี กลุ่มละไม่เกิน 3 คน  วันเวลา สถานที่ขึ้นอยู่กับผู้เรียน

 
ชุดการทดลอง C30 C20 C10 C5 C1
เหมาะสำหรับอายุ 12+ 11+ 10+ 8+ 8+
กรด และ เบส มี มี มี มี มี
อะตอมและโมเลกุล มี     มี  
การจำแนกสารเคมี มี มี มี มี มี
โครมาโทกราฟฟี มี มี มี มี  
กระบวนการเผาไหม้ มี มี มี    
การตกผลึก มี มี     มี
โภชนาการ มี        
ไฟฟ้า มี มี มี มี  
ธาตุ มี มี มี มี  
สิ่งแวดล้อม       มี  
วิทยาศาสตร์อาหาร มี มี      
มายากล มี มี มี มี  
ของผสม สารละลาย สารคอลลอยด์ มี มี      
สารอินทรีย์ มี        
โพลิเมอร์ มี        
การเกิดปฏิกริยาต่อเวลา มี        
สถานะของสสาร มี มี มี มี มี
การทดสอบ ของเหลว อากาศ ดิน มี มี มี มี  
ราคาค่าอบรม (หากสนใจ) 2100 บ ,7ชม 1800 บ, 6ชม 2000 บ, 5ชม 2250 บ, 5ชม 2000บ, 4ชม
หน่วยบทเรียน 17 12 11 10 4
จำนวนการทดลองทั้งหมด 387 250 75 30 5

 
Instrument and  Chemical C30 C20 C10 C5 C1
Supplies Burner          
Dishes  Yes  Yes  Yes    
Tools  Yes  Yes  Yes    Yes
Funnel  Yes  Yes      
Glass Equipment  Yes  Yes  Yes    
one glass jar, test tubes ,Measuring Cups  Yes  Yes  Yes test tubes  Measuring Cups
Measuring Spoons  Yes  Yes  Yes    Yes
pH/Litmus Paper  Yes  Yes      Yes
Pipettes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes
Plastic Equipment  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes
Safety Glasses  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes
Test Tubes  Yes  Yes  Yes  Yes  
 Beakers          Yes
Chemicals Includes Household Chemicals          
Includes Household Chemicals   Yes  Yes  Yes    
Includes Specialty Chemicals  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes
Requires Household Chemicals (Not Included)  Yes  Yes      Yes
Requires Specialty Chemicals (Not Included)  Yes  Yes      
Sufficient Supply for Repeating Experiments  Yes  Yes  Yes    
Learning Materials Detailed Experiment Explanations          
Experiment Procedure Manual  Yes  Yes  Yes  Yes  
Manufacturer Phone  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes
Manufacturer Website  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes
History of Chemistry  Yes  Yes  Yes  Yes  
 
ของเล่นเด็กวิทยาศาสตร์ ของเล่นเสริมทักษะ  C30 Advance ทำเล่นให้่เป็นจริง ชุดทดลองเคมีสำหรับเด็ก Scie
ของเล่นเด็กวิทยาศาสตร์ ของเล่นเสริมทักษะ C30 Advance ทำเล่นให้่เป็นจริง ชุดทดลองเคมีสำหรับเด็ก Scie
16,000.00.-