เชียงราย

เชียงราย

วันแรกกรุงเทพฯ – เชียงราย ถึงสนามบินเชียงรายพนักงานของบริษัทฯคอยต้อนรับ นำท่านสู่ที่พักทำธุรกิจส่วนตัวจนถึงเวลานัดหมายนำท่านเที่ยวชมตัวเมืองเชียงราย 12.00น.บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารเที่ยวชมดินแด

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
POLARIS TRAVEL จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก ทุกสายการบินทั่วโลก โทร. 02 331 6235-6, มือถือ 086 312 4569, Fax 02 740 3756, Line ID : polaristour

  บริษัท โพแลร์ริส การท่องเที่ยว จำกัด  ตั้งอยู่ที่ 2245 ปากซอย สุขุมวิท 89, ถนนสุขุมวิท ดำเนินงานโดยทีมงานผู้ชำนาญงาน เราเข้าใจถึงการทำงานเราสามารถจัดกรุปได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป สำหรับท่านที่เป็นข้าราชการเราเข้าใจท่านสามารถช่วยท่านในการออกตั๋วข้าราชการ ช่วยท่านเตรียมเอกสารในเรื่องเบิกเงินโดยที่ท่านไม่ต้องปวดหัว สำหรับห้างร้านค้า,บุคคลทั่วไปเราก็สามรถจัดกรุปตามที่ท่านต้องการได้ ด้วยบริการที่ท่านต้องประทับใจ จริงใจ ซื่อสัตย์ คื่องานบริการของเรา                                                                      Tel : 02-331-6235, 02-331-6236, 02-740-3756, Tel : 086-312-4569, 091 770 4068 Line Id : polaristour Fax : 02-740-3756 E:mail polaristourthai@gmail.com

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

วันแรก กรุงเทพฯ – เชียงราย
ถึงสนามบินเชียงรายพนักงานของบริษัทฯคอยต้อนรับ นำท่านสู่ที่พักทำธุรกิจส่วนตัวจนถึงเวลานัดหมายนำท่านเที่ยวชมตัวเมืองเชียงราย
12.00น. บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารเที่ยวชมดินแดนแห่งดอกซากุระงาม ดอนแม่สลอง
เยี่ยมเยือนหมู่บ้านจีนกองพล 93 หมู่บ้านสันติคีรี แวะเยี่ยมเยือนหมู่บ้านชาวเขวเผ่าอีก้อ และเผ่าเย้า จนถึงเวลาควรนำท่านกลับที่พัก
18.00น. บริการอาหารค่ำ หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก ค้างคืนที่เชียงราย
********************************************************************************************************
วันที่สอง เชียงราย – สามเหลี่ยมทองคำ – แม่สาย – พระตำหนักดอยตุง
08.00น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านสู่พระตำหนักดอยตุง ชมความงามของพระตำหนัก “แม่ฟ้าหลวง” เพลิดเพลินกับสวนดอกไม้ที่งดงาม นำท่านสู อ.แม่สาย เหนือสุดยอดในสยามหาซื้อของฝากของที่ระลึก
12.00น. บริการอาหารกลางวัน หลังอาหาร นำท่านสู่สามแหลี่ยมทองคำ ดินแดน
แห่งประวัติศาสตร์ นำท่านล่องเรือ
18.00น. บริการอาหารค่ำ หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก ค้างคืนที่เชียงราย
*********************************************************************************************************
วันที่สาม เชียงราย – กรุงเทพฯ
08.00น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม เพลิดเพลินกับธรรมชาติแลละดอกไม้งามที่ริมกกรีสอร์ทจนถถึงเวลานัดดหมายนำท่านเที่ยวรอบเมืองงเชียงรายนำท่านนมัสการอนุสาวรีย์อันศักดิ์สิทธิ์ของงพพ่อขุนเม็งรายผู้สร้างเมืองเชียงราย
12.00น. บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านซื้อของฝากของที่ระลึก อิสระจนถึงเวลาอันสมควรนำท่านสู่ท่าอากาศยานเชียงรายเพื่อเหินฟ่สู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*********************************************************************************************************
หมายเหตุ รายการที่แจ้งมานี้อย่างต่ำ 4 ท่าน ขึ้นไป รายการนี้อาจมีการสับเปลี่ยนรายการ วันเดินทางได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
เชียงราย
เชียงราย
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า