เชียงราย ล่อง ณ แม่น้ำในฝัน (แม่กก ) 3 วัน 2 คืน ( อย่างต่ำ 4 ท่าน )

เชียงราย ล่อง ณ แม่น้ำในฝัน (แม่กก ) 3 วัน 2 คืน ( อย่างต่ำ 4 ท่าน )

วันแรกกรุงเทพฯ – เชียงราย ถึงสนามบินเชียงรายพนักงานของบริษัทฯคอยต้อนรับ นำท่านสู่ที่พักโรงแรม จนถึงเวลานัดหมายนำท่านเที่ยวชมตัวเมือง 12.00น.บริการอาหารกลางวัน หลังอาหาร นำท่านล่องเรือแม่น้ำกกชมทัศนี

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
POLARIS TRAVEL จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก ทุกสายการบินทั่วโลก โทร. 02 331 6235-6, มือถือ 086 312 4569, Fax 02 740 3756, Line ID : polaristour

  บริษัท โพแลร์ริส การท่องเที่ยว จำกัด  ตั้งอยู่ที่ 2245 ปากซอย สุขุมวิท 89, ถนนสุขุมวิท ดำเนินงานโดยทีมงานผู้ชำนาญงาน เราเข้าใจถึงการทำงานเราสามารถจัดกรุปได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป สำหรับท่านที่เป็นข้าราชการเราเข้าใจท่านสามารถช่วยท่านในการออกตั๋วข้าราชการ ช่วยท่านเตรียมเอกสารในเรื่องเบิกเงินโดยที่ท่านไม่ต้องปวดหัว สำหรับห้างร้านค้า,บุคคลทั่วไปเราก็สามรถจัดกรุปตามที่ท่านต้องการได้ ด้วยบริการที่ท่านต้องประทับใจ จริงใจ ซื่อสัตย์ คื่องานบริการของเรา                                                                      Tel : 02-331-6235, 02-331-6236, 02-740-3756, Tel : 086-312-4569, 091 770 4068 Line Id : polaristour Fax : 02-740-3756 E:mail polaristourthai@gmail.com

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

วันแรก กรุงเทพฯ – เชียงราย
ถึงสนามบินเชียงรายพนักงานของบริษัทฯคอยต้อนรับ นำท่านสู่ที่พักโรงแรม จนถึงเวลานัดหมายนำท่านเที่ยวชมตัวเมือง
12.00น. บริการอาหารกลางวัน หลังอาหาร นำท่านล่องเรือแม่น้ำกกชมทัศนีย์ภาพที่แสนงดงามสองฝั่งริมแม่น้ำกก ถึงบ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง นำท่านชมชีวิตความเป็นอยู่ จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการนั่งช้างชมทิวทัศน์รอบหมู่บ้าน นำท่านซื้อของฝากจากผลิตภัณฑ์ชาวขา จนถึงเวลาสมควรล่องเรือกลับที่พัก
19.00น บริการอาหารค่ำ หลังอาหารนำท่านกลับที่พัก หรือท่องราตรีไนท์บาซ่าเชียงราย
*********************************************************************************************************
วันที่สอง เชียงราย – แม่สาย – สามแหลี่ยมทองคำ
07.00น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่เชียงแสน ท่ามกลางทิวทัศน์ของป่าไม้อุดมสมบูรณ์ถึงเชียงแสน นำท่านสูเมืองโบราณ นมัสการวัดพระธาตุจอมกิติ จากนั้นเดินทางตรงสู่ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ
12.00น. บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารนำเที่ยวชุดเชื่อมต่อชายแดนสามประเทศ ไทย-พม่า ลาว ที่โด่งดังในอดีตจากนั้นนำท่านสู่ อ.แม่สาย ชมโรงงานเจียรนัยหยก แลละตลาดขายส่งพลอยและสินค้าราคาถูกจากจีนแผ่นดินใหญ่ ถึงเวลาสมควรเดินทางต่อ สู่ดอยตุง ชมความงามของดอกไม้นานาพันธ์ที่ “พระตำหนักแม่ฟ้าหลวง”
18.00น. บริการอาหารค่ำ หลังอาหารนำท่านกลับที่พัก หรือท่องราตรีเชียงราย
*********************************************************************************************************
วันที่สาม เชียงราย – กรุงเทพฯ
07.00น. รุ่งอรุณท่ามกลางเมฆหมอกและธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ พร้อมบริการอาหารเช้า
08.00น. นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้า แลละเผ่าอีก้อ ชมสถานที่ ประเพณีที่นับวันยิ่งหาชมได้ยาก อาทิเช่น ลานสาวกอด,ประเพณีโล้ชิงช้า,เลือกซื้อของฝากจากชาวเขา
12.00น. บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านสู่ตลาดเชียงราย อิสระ หรือช้อปปิ้งจนถึงเวลาสมควรนะท่านเดินทางสูท่าอากาศยานเชียงราย หรือ สถานีขนส่ง
เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
*********************************************************************************************************
หมายเหตุ รายการนี้อาจมีการสับเปลี่ยนรายการ วันเดินทางได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
เชียงราย ล่อง ณ แม่น้ำในฝัน (แม่กก ) 3 วัน 2 คืน ( อย่างต่ำ 4 ท่าน )
เชียงราย ล่อง ณ แม่น้ำในฝัน (แม่กก ) 3 วัน 2 คืน ( อย่างต่ำ 4 ท่าน )
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า