เมืองสามหมอก

เมืองสามหมอก

วันแรกกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ถึงเชียงใหม่ พนักงานบริษัทคอยต้อนรับ จากนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม 12.00น.บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านนมัสการพระธาตุดอยสุเทพฯ อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 3300 ฟิต ชมทิว

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
POLARIS TRAVEL จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก ทุกสายการบินทั่วโลก โทร. 02 331 6235-6, มือถือ 086 312 4569, Fax 02 740 3756, Line ID : polaristour

  บริษัท โพแลร์ริส การท่องเที่ยว จำกัด  ตั้งอยู่ที่ 2245 ปากซอย สุขุมวิท 89, ถนนสุขุมวิท ดำเนินงานโดยทีมงานผู้ชำนาญงาน เราเข้าใจถึงการทำงานเราสามารถจัดกรุปได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป สำหรับท่านที่เป็นข้าราชการเราเข้าใจท่านสามารถช่วยท่านในการออกตั๋วข้าราชการ ช่วยท่านเตรียมเอกสารในเรื่องเบิกเงินโดยที่ท่านไม่ต้องปวดหัว สำหรับห้างร้านค้า,บุคคลทั่วไปเราก็สามรถจัดกรุปตามที่ท่านต้องการได้ ด้วยบริการที่ท่านต้องประทับใจ จริงใจ ซื่อสัตย์ คื่องานบริการของเรา                                                                      Tel : 02-331-6235, 02-331-6236, 02-740-3756, Tel : 086-312-4569, 091 770 4068 Line Id : polaristour Fax : 02-740-3756 E:mail polaristourthai@gmail.com

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

วันแรก กรุงเทพฯ – เชียงใหม่
ถึงเชียงใหม่ พนักงานบริษัทคอยต้อนรับ จากนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม
12.00น. บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านนมัสการพระธาตุดอยสุเทพฯ อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 3300 ฟิต ชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ จากนั้นนำท่านสู่
พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ (เปิดเฉพาะ ศ/ส/อ)
19.00น. บริการอาหารค่ำ แบบขันโตกดินเนอร์ พร้อมการแสดงรำพื้นเมือง
*********************************************************************************************************
วันที่สอง บ้านบ่อสร้าง – กฤษดาดอยรีสอร์ท - แม่ฮ่องสอน
07.00น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านสู่บ้านบ่อสร้างดินแดนแห่งอุตสาหกรรมพื้นบ้าน ชมการสาธิตทำร่มกระดาษสา,เครื่องเงิน,อัญมณี,ของโบราณ ถึงเวลาสมควรเดินทางต่อสู่ น้ำพุร้อนรุ่งอรุณรีสอร์ท เพลิดเพลินกับดอกไม้แสนสวย
12.00น. บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เหินฟ้าสู่แม่ฮ่องอนเที่ยวบินที่ TG …นำเที่ยววัดพระธาตุดอยกองมุ วัดจองคำ จองกลาง ชมศิลป์แบบพม่า
18.00น. บริการอาหารค่ำ หลังอาหารนำท่านท่องราตรีแม่ฮ่องสอน ค้างคืนโรงแรมที่แม่ฮ่องสอน
*********************************************************************************************************
วันที่สาม แม่ฮ่องสอน – ล่องเรือแม่น้ำปาย - กรุงเทพฯ
07.00น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านสู่ท่าเรือบ้านเดื่อ เพื่อเดินทางสู่บ้านน้ำเพียงดินเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่า”ปาดอง”หรือในนาม”กะเหรี่ยงคอยาว”จากนั้นเดินทางต่อสู่สถานีตำรวจบ้านน้ำเพียงดิน จุดเชื่อมต่อชายแดนไทย-พม่า ถึงเวลาสมควรล่องเรือกลับแม่ฮ่องสอน ระหว่างทางชมทิวทัศน์ 2 ฝั่งแม่น้ำปาย
07.00น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านกลับที่พัก จัดเก็บสัมภาระ หรือเที่ยวตลาด ช้อปปิ้งส่งท้าย จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านสู่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยวัสดิภาพ
*********************************************************************************************************
หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวม ค่าภาษีสนามบิน ***รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***
เมืองสามหมอก
เมืองสามหมอก
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า