เชียงราย

เชียงราย

วันแรกกรุงเทพฯ – เชียงราย ถึงเชียงรายพนักงานของบริษัทฯคอยต้อนรับ นำท่านสู่ที่พักโรงแรม จนถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ สู่เมืองโบราณเชียงแสน นมัสการพระธาตุจอมกิติ 12.00น.บริการ

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
POLARIS TRAVEL จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก ทุกสายการบินทั่วโลก โทร. 02 331 6235-6, มือถือ 086 312 4569, Fax 02 740 3756, Line ID : polaristour

  บริษัท โพแลร์ริส การท่องเที่ยว จำกัด  ตั้งอยู่ที่ 2245 ปากซอย สุขุมวิท 89, ถนนสุขุมวิท ดำเนินงานโดยทีมงานผู้ชำนาญงาน เราเข้าใจถึงการทำงานเราสามารถจัดกรุปได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป สำหรับท่านที่เป็นข้าราชการเราเข้าใจท่านสามารถช่วยท่านในการออกตั๋วข้าราชการ ช่วยท่านเตรียมเอกสารในเรื่องเบิกเงินโดยที่ท่านไม่ต้องปวดหัว สำหรับห้างร้านค้า,บุคคลทั่วไปเราก็สามรถจัดกรุปตามที่ท่านต้องการได้ ด้วยบริการที่ท่านต้องประทับใจ จริงใจ ซื่อสัตย์ คื่องานบริการของเรา                                                                      Tel : 02-331-6235, 02-331-6236, 02-740-3756, Tel : 086-312-4569, 091 770 4068 Line Id : polaristour Fax : 02-740-3756 E:mail polaristourthai@gmail.com

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

วันแรก กรุงเทพฯ – เชียงราย
ถึงเชียงรายพนักงานของบริษัทฯคอยต้อนรับ นำท่านสู่ที่พักโรงแรม จนถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ สู่เมืองโบราณเชียงแสน นมัสการพระธาตุจอมกิติ
12.00น. บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านเที่ยวชุดเชื่อมต่อชายแดนามประเทศ ไทย พม่า ลาว จากนั้นนำท่านสู่ อ.แม่สาย ชมโรงงานเจียรนัยหยก และตลาดขายส่งพลอยและสินค้าราคาถูกจากเมืองจีน ถึงเวลาสมควรเดินทางต่อ สู่ดอยตุง นำท่านชมสวนดอกไม้นานาพันธ์ (พระตำหนักแม่ฟ้าหลวง)
18.00น. บริการอาหารค่ำ หลังอาหารนำท่านกลับที่พัก หรือท่องราตรีเชียงราย
*********************************************************************************************************
วันที่สอง เชียงราย – ผาตั้ง - ภูชี้ฟ้า
05.30น. รุ่งอรุณท่ามกลางเมฆหมอกและธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ พร้อมบริการอาหารเช้า
06.00น. นำท่านเดินทางสู่ดอยผาหม่น (ผาตั้ง) นำท่านชมทัศนีย์ภาพบนดอยที่ล่ำลือกันว่างดงามยิ่งนัก ชมจุดยุทธศาสตร์ประตูผาบ่อง เบื้องหน้าคือเขตพรมแดนประเทศลาว ชมเทือกเขาสูงกว่า 6000 ฟิต เรียงรายเป็นทิวงดงาม
12.00น. บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิค หลังอาหารนำท่านสู่ หมู่บ้านจีนคณะชาติ ชมทะเลหมอก บนยอดดอยสูงน่าประทับใจ เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึก จนถึงเวลาสมควรกลลับตัวเมือง
18.30น. บริการอาหารค่ำ หลังอาหารนำท่านกลับที่พัก หรือท่องราตรีเชียงราย
*********************************************************************************************************
วันที่สาม เชียงราย – กรุงเทพฯ (หรือ) แวะเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
07.00น. อรุณสวัสดิอันสดใส บริการอาหารเช้า เพลิดเพลินกับสวนดอกไม้ที่ริกกรีสอร์ท จากนั้นนำเที่ยวรอบเมืองเชียงราย ช้อปปิ้งส่งท้าย 12.00น. บริการอาหารกลางวัน นำท่านสู่ท่าอากาศยานเชียงราย (หรือ) หลังอาหารแล้ว เดินทางกลับสู่เชียงใหม่ แวะเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจาน
12.00น. บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่าน นมัสการพระธาตุดอยสุเทพฯ ชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ จานนั้นนำท่านเที่ยวเมืองบ่อสร้าง ช้อปปิ้งส่งท้ายจนถึงเวลานัดหมายเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยวัสดิภาพ
เชียงราย
เชียงราย
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า