เชียงราย

เชียงราย

วันแรกกรุงเทพฯ-เชียงราย ถึงสนามบินเชียงรายพนักงานของบริษัทฯคอยต้อนรับ นำท่านเข้าสู่ที่พักทำกิจธุระส่วนตัวจนถึงเวลานัดหมาย จากนั้นเดินทางสู่อำเภอเชียงแสนชมเมืองเก่า จากนั้นนำท่านสู่ดินแดนประ

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
POLARIS TRAVEL จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก ทุกสายการบินทั่วโลก โทร. 02 331 6235-6, มือถือ 086 312 4569, Fax 02 740 3756, Line ID : polaristour

  บริษัท โพแลร์ริส การท่องเที่ยว จำกัด  ตั้งอยู่ที่ 2245 ปากซอย สุขุมวิท 89, ถนนสุขุมวิท ดำเนินงานโดยทีมงานผู้ชำนาญงาน เราเข้าใจถึงการทำงานเราสามารถจัดกรุปได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป สำหรับท่านที่เป็นข้าราชการเราเข้าใจท่านสามารถช่วยท่านในการออกตั๋วข้าราชการ ช่วยท่านเตรียมเอกสารในเรื่องเบิกเงินโดยที่ท่านไม่ต้องปวดหัว สำหรับห้างร้านค้า,บุคคลทั่วไปเราก็สามรถจัดกรุปตามที่ท่านต้องการได้ ด้วยบริการที่ท่านต้องประทับใจ จริงใจ ซื่อสัตย์ คื่องานบริการของเรา                                                                      Tel : 02-331-6235, 02-331-6236, 02-740-3756, Tel : 086-312-4569, 091 770 4068 Line Id : polaristour Fax : 02-740-3756 E:mail polaristourthai@gmail.com

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

วันแรก กรุงเทพฯ - เชียงราย
ถึงสนามบินเชียงรายพนักงานของบริษัทฯคอยต้อนรับ นำท่านเข้าสู่ที่พักทำกิจธุระส่วนตัวจนถึงเวลานัดหมาย จากนั้นเดินทางสู่อำเภอเชียงแสน ชมเมืองเก่า จากนั้นนำท่านสู่ดินแดนประวัติศาสตร์ สามเหลี่ยมทองคำ
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารสู่อำเภอแม่สาย จุดเหนือสุดยอดแดนสยาม เพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าถูกและชมตลาดค้าพลอย-หยกที่ตลาดท่าขี้เหล็ก ถึงเวลานัดหมายเดินทางต่อ นำท่านเที่ยวดอยแม่สลอง ชมดอกซากุระงาม (มกราคม-กุมภาพันธ์) บนยอดดอยเยี่ยมเยือนคนจีน คณะชาตอกองพล 93
หรือ ถ้าไม่ไปดอยแม่สลอง สามารถไปดอยตุง พระตำหนักสมเด็จย่าแทนได้
18.00 น. บริการอาหารค่ำ หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก ค้างคืนที่เชียงราย
*********************************************************************************************************
วันที่สอง เชียงราย – เชียงใหม่
07.00น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เชียงใหม่ ระหว่างทางแวะเที่ยวบ่อน้ำร้อนแม่ขะจานถึงเชียงใหม่นำท่านเที่ยวชมรอบเมืองใหม่ ,สู่บ้านบ่อสร้างสันกำแพง ชมหัตถกรรมพื้นบ้านการทำเครื่องกระดาษ เครื่องเงิน , ไม้แกะสลัก , อัญมณี ซึ่งหาชมได้ยาก
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ยอดดอยสุเทพฯ นมัสการพระธาตุดอยสุเทพฯ และชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ จากกยอดเขาสูงกว่า 3300 ฟิต , นำท่านชมพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ (ศ ส อ)
18.00น. บริการอาหารค่ำ แบบขันโตกดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นบ้านและชาวเขา
*********************************************************************************************************
วันที่สาม เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน
06.00น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางตรงสู่แฮ่องสอนโดยรถตู้ หรือ   ( ต่อเครื่องการบินไทย ) โดยรถตู้ ระหว่างทางแวะอุทยานห้วยน้ำดัง จากนั้นเดินทางต่อแวะถ้ำปลาเพลินกับการเลี้ยงปลาพลวง
12.00น. บริการอาหารกลางวัน ถึงแม่ฮ่องสอน นำท่านเที่ยวชมแม่ฮ่องสอน เที่ยววัดพระธาตุดอยกองมุ วัดจองคำ วัดจองกลาง ชมศิลปะแบบพม่า และของมีค่าซึ่งหาชมได้ยาก
18.00น. บริการอาหารค่ำ ที่แม่ฮ่องสอน หลังอาหารนำเที่ยวชมราตรีเมืองแม่ฮ่องสอน
*********************************************************************************************************
วันที่สี่ แม่ฮ่องสอน – เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
07.00น. อรุณสวัสดิ์ท่ามกลางขุนเขา และอากาศแสนบริสุทธิ์
08.00น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือบ้านเดื่อล่องเรือแม่น้ำปายสู่บ้านน้ำเพียงดิน เยี่ยมเยือนชาวเขาเผ่า “ปาดอง” หรือกระเหรี่ยงคอยาว
12.00น. บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมตลาดแม่ฮ่องสอน ช๊อปปิ้งส่งท้าย ถึงเวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับเชี่ยงใหม่เพื่อเดินทางต่อกลับสู่กรุงเทพฯ หรือเดินทางจากแม่ฮ่องสอนตรงสู่ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*********************************************************************************************************
หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน – เชียงใหม่
เชียงราย
เชียงราย
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า