พิชิตสามดอยงาม ชียงใหม่

พิชิตสามดอยงาม ชียงใหม่

วันแรกกรุงเทพ – เชียงใหม่ เดินทางสู่เชียงใหม่ โดยเครื่องบิน เที่ยวบินที่จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่คู่พัก จนถึงเวลานัดหมาย นำเที่ยวชมเมืองใหม่ 12.00น.บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านนมัสการวัดพระธาตุด

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
POLARIS TRAVEL จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก ทุกสายการบินทั่วโลก โทร. 02 331 6235-6, มือถือ 086 312 4569, Fax 02 740 3756, Line ID : polaristour

  บริษัท โพแลร์ริส การท่องเที่ยว จำกัด  ตั้งอยู่ที่ 2245 ปากซอย สุขุมวิท 89, ถนนสุขุมวิท ดำเนินงานโดยทีมงานผู้ชำนาญงาน เราเข้าใจถึงการทำงานเราสามารถจัดกรุปได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป สำหรับท่านที่เป็นข้าราชการเราเข้าใจท่านสามารถช่วยท่านในการออกตั๋วข้าราชการ ช่วยท่านเตรียมเอกสารในเรื่องเบิกเงินโดยที่ท่านไม่ต้องปวดหัว สำหรับห้างร้านค้า,บุคคลทั่วไปเราก็สามรถจัดกรุปตามที่ท่านต้องการได้ ด้วยบริการที่ท่านต้องประทับใจ จริงใจ ซื่อสัตย์ คื่องานบริการของเรา                                                                      Tel : 02-331-6235, 02-331-6236, 02-740-3756, Tel : 086-312-4569, 091 770 4068 Line Id : polaristour Fax : 02-740-3756 E:mail polaristourthai@gmail.com

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

วันแรก กรุงเทพ – เชียงใหม่
เดินทางสู่เชียงใหม่ โดยเครื่องบิน เที่ยวบินที่จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่คู่พัก จนถึงเวลานัดหมาย นำเที่ยวชมเมืองใหม่
12.00น. บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านนมัสการวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ (สูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,300 ฟิต ) ชมทิวทัศน์ทั่วเมืองทองเชียงใหม่ จากนั้นนำท่านชม
พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์( เปิดเฉพาะ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ )
19.00น. บริการอาหารค่ำแบบขันโตกดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมืองเหนือ และชาวเขา หลังอาหรพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือ ท่องราตรีเชียงใหม่ไนท์บาร์ซ่า
*********************************************************************************************************วันที่สอง ดอยอินทนนท์ - -ไร่กฤษดาดอย
07.00น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านสู่อุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์ พิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศไทย ที่ระดับ 2,565เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชมของความงามของดอกกุหลาบพันปีที่หาชมได้ยาก ชมวิจากยอดเขาสูง ณ พระสถูปนภพลภูมิสิริ ซึ่งกองทัพอากาศสร้างถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมราชินีนาถ
12.00น. บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิค จากนั้นนำท่านชมโครงการหลวง ตาพระราชดำริ ชมน้ำตกแม่กลาง หรือวชิรธารถึงเวลาสมควร เดินทางต่อนำท่านสู่ไร่กฤษดาดอยรีสอร์ท เพลิดเพลินกับสวนไม้ดอกนานนาพันธ์
18.00น. อาหารค่ำที่ภัตตาคารนางนวล หลังอาหารนำเข้าที่พัก
วันที่สาม เชียงใหม่ - เชียงราย
07.00น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่เชียงราย ท่ามกลางทิวทัศน์ของป่าไม้อุดมบูรณ์ ระหว่างทางแวะ บ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจาน คลายอิริยาบท จากนั้นเดินทางตรงสู่ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ
12.00น. บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารนำเที่ยวเชียงแสนอาณาจักรโบราณ ชมพระธาตุจอมกิติ, จากนั้นเดินทางต่อสู่สามเหลี่ยมทองคำ ชมจุดเชื่อมต่อชายแดน 3 ประเทศ
ไทย – พม่า – ลาว ที่โด่งดังในอดีต , จากนั้นนำท่านสู่ อ.แม่สาย ชมโรงงานเจียรนัยหยกและตลาดขายส่งพลอดและสินค้าราคาถูกจากจีนแผ่นดินใหญ่ ถึงเวลาสมควรเดินทางต่อสู่ดอยตุง ชมความงามของดอกไม้นานาพันธุ์ ที่พระตำหนักดอยตุง ( พระตำหนักแม่ฟ้าหลวง )
18.00น. บริการอาหารค่ำ หลังอาหารนำท่านกลับสู่ที่พัก หรือท่องราตรีเชียงราย
วันที่สี่ เชียงราย – ดอยแม่สลอง - เชียงใหม่
07.00น. รุ่งอรุณท่ามกลาง เมฆหมอก และธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ พร้อมบริการอาหารเช้าในโรงแรม
08.00น. นำท่านเที่ยวชมรอบเมืองเชียงราย จากนั้นนำท่านสู่ดอยแม่สลอง ดินแดนแห่งดอกซากุระงาม หมู่บ้านกองพลจีน 93
12.00น. บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารเดินทางกลับเชียงใหม่ ระหว่างทางแวะเยี่ยมเยือนหมู่บ้านชาวเขา
18.00น. บริการอาหารค่ำ หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
*********************************************************************************************************
วันที่ห้า เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
08.00น. บริการอาหารเช้าในโรงแรม หลังอาหารนำเที่ยวชมฟาร์มกล้วยไม้ แวะหาซื้อของฝากที่ระลึกที่ตลาดวโรรส อาทิเช่น แหนม หมูยอ น้ำพริกหนุ่ม
12.00น. บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารอิสระ พักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ หรือสถานีขนส่ง เพื่อเดินทางต่อกลับสู่กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
พิชิตสามดอยงาม ชียงใหม่
พิชิตสามดอยงาม ชียงใหม่
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า