ออกแบบและวางผังโรงงานผลิต PRECAST PRESTRESSED CONCRETE
ออกแบบและวางผังโรงงานผลิต PRECAST PRESTRESSED CONCRETE

ออกแบบและวางผังโรงงานผลิต PRECAST PRESTRESSED CONCRETE

ออกแบบและวางผังโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จรูปเสริมเหล็กอัดแรง

  • ราคา 100,000.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
Vertex Machine

เราก่อตั้งจากการร่วมกลุ่มของวิศวกรที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนากรรมวิธีในการออกแบบและสร้างเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต เราทำไม่ใช่แค่ธุรกิจ ตามความมุ่งหมายที่ว่า " เราคิด เพื่อธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ "   ติดต่อฝ่ายขาย e-mail: vertexmachine.com@gmail.com VERTEX MACHINE เราคือ ผู้ออกแบบ สร้าง ติดตั้ง ดัดแปลง เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ งานออกแบบและสร้างเครื่องจักรในอุตสาหกรรมคอนกรีต โรงงานผลิตแผ่นพื้น เสาเข็ม และคานสะพาน เช่น หัวแบ่งแผ่นพื้น หัวแบ่งเสาเข็ม เครื่องตีปอกเสาเข็ม ชุดสั่นปาดหน้าแผ่นพื้น แขนยกแผ่นพื้น และอุปกรณ์อื่น ๆ งานออกแบบและสร้างเครื่องจักรในอุตสาหกรรมน้ำตาล งานออกแบบ,สร้าง และติดตั้งเครื่องจักรในระบบบำบัดน้ำเสีย   งานออกแบบและสร้างเครื่องจักรในอุตสาหกรรมกระดาษ พร้อมทั้งรับงานสั่งทำตามแบบ งานกลึง งานกัด งานไส งานพับ งานม้วนเหล็ก และงานเชื่อมประกอบ บริษัทในกลุ่มบริษัทเวอร์เทคแมชชีนกรุ๊ปจำกัด ประกอบไปด้วย 4 บริษัท ดังนี้ บริษัท เวอร์เทคแมชชีนกรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัท ออกแบบเครื่องมือ เครื่องจักร สายการผลิตและโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต บริษัท เวอร์เทคคอนสตรัคชั่นแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัท รับเหมาก่อสร้าง บริษัท เวอร์เทคทูลส์แอนด์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เป็นบริษัท ขายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมและมุ่งเน้นงานเรื่องพลังงานทดแทน บริษัท เวอเท็คซ์ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด เป็นโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ ท่อคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง โดยเป้าหมายหลักคือเป็นโรงงานตัวอย่างของลูกค้าในกลุ่มบริษัทของเรา และเป็นศูนย์ทดสอบ พัฒนา วิจัยเครื่องมือ เครื่องจักร ระบบการผลิต สำหรับโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตอย่างครบวงจร ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015  

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

รับจ้างเหมาออกแบบและวางผังโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จรูปเสริมเหล็กอัดแรง โรงงานผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง โรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง โรงงานผลิตเสาไฟฟ้า 

ประกอบด้วย

1.รายการแบบสถาปัตย์

2.รายการแบบโครงสร้าง

3.รายการแบบไฟฟ้า

4.รายการแบบสุขาภิบาล

5.รายการคำนวณปริมาณงานก่อสร้าง

พร้อมสามัญวิศกรเซนต์รับรองแบบ

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ออกแบบและวางผังโรงงานผลิต PRECAST PRESTRESSED CONCRETE
ออกแบบและวางผังโรงงานผลิต PRECAST PRESTRESSED CONCRETE
100,000.00.-