คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช.

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช.

จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY<br><br>
รูปแบบ : ปกอ่อน

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

 

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช.
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช) 
ความเป็นมาของ สศช.
พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2521
เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของ สศช.กับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning)
การติดตามและวิจัยประเมินผลโครงการ
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผน
สาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนพัมนา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
แนวข้อสอบ การวางแผน แผน แผนงานโครงการ การบริหาร
เฉลยคำตอบแนวข้อสอบ การวางแผน แผน แผนงานโครงการ การบริหาร
ตัวอย่างข้อสอบแผน-แผนงาน-การวางแผน-การบริหาร
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
ข่าวเหตุการณืปัจจุบัน ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
สรุปบทความ ภาษาอังกฤษแปลเป็นไทย
การอ่าน-การแปรความ
Examination Tests
 
 
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช.
คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช.
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า