คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการการเงินและบัญชี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการการเงินและบัญชี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการการเงินและบัญชี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ CAMPUS ACADEMY
รูปแบบ : ปกอ่อน

  • ราคา 250.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

 

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการการเงินและบัญชี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ CAMPUS ACADEMY
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ
ประวัติสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการบัญชี
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ตัวอย่างระบบจำแนกตำแหน่งตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ 2555
ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
 
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ CAMPUS ACADEMY

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการการเงินและบัญชี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการการเงินและบัญชี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.
250.00.-