ตั๋วรถทัวร์ไปหลวงพระบาง
ตั๋วรถทัวร์ไปหลวงพระบาง
ตั๋วรถทัวร์ไปหลวงพระบาง
ตั๋วรถทัวร์ไปหลวงพระบาง
ตั๋วรถทัวร์ไปหลวงพระบาง

ตั๋วรถทัวร์ไปหลวงพระบาง

ตั๋วรถทัวร์จากกรุงเทพฯ ไปหลวงพระบาง

  • ราคา 3,500.00.-

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ซีเอส แอนด์ เอส อินเตอร์ ทราเวล

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 14/01983   โทร: 02-2826638, 02-6292680-1 มือถือ: 083-6102077,  087-7173595 Id Line : noknok_2009 แฟกซ์: 02-6292681 website: www.csthailandguide.com email: cs.intertravel@gmail.com           : cs_sintertravel@yahoo.co.th     สวัสดีทุกท่านค่ะ   บริษัท ซี เอส แอนด์ เอส อินเตอร์ ทราเวล จำกัด  เป็นการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่มีความคิดไม่หยุดนิ่งและมีประสบการณ์ในธุรกิจท่องเที่ยวและงานบริการเป็นอย่างดี บริษัทของเรามีความชำนาญในการเป็นตัวแทน จัดนำเที่ยว โดยมีกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศโดยเน้นประเทศในแถบเอเชีย และ ยุโรป อีกทั้งเรายังมีบริการรับจอง โรงแรมที่พัก ตั๋วเครื่องบินทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก รวมไปถึงการให้บริการจำหน่ายตั๋วรถโดยสาร ตั๋วรถไฟ ตั๋วเรือ ในหลายๆ เส้นทาง ในราคาสุดประหยัด   เนื่องจากการบริการคือหัวใจของการทำงานของบริษัทฯและพนักงานทุกคนเรารับประกันว่าลูกค้าของเราทุกคนจะได้รับสินค้าและการบริการที่ดีที่สุดในราคาที่ทุกคนพึงพอใจ ตามความหมายของตัวย่อชื่อบริษัทฯ ว่า CHEAP SIMPLE & SMILES (ราคาถูก สะดวกงายดาย และมีแต่รอยยิ้ม)    

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ตั๋วรถทัวร์จากกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - เชียงของ - หลวงพระบาง (เดินทางได้ทุกวัน)

รายละเอียดราคา และเวลา :

วันแรก กรุงเทพฯ  - เชียงใหม่
  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (รถออกจากสถานีขนส่งหมอชิต) เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยรถปรับอากาศ (สำหรับรถวีไอพี มีให้บริการวันละ 2 เที่ยว 20.00 น. และ 21.00 น.  สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางโดยรถปรับอากาศ ป.1 มีให้บริการวันละ 2 เที่ยวคือ 18.30 น. และ 21.40 น.)
วันที่สอง เชียงใหม่ - เชียงของ (พักค้างคืน)
  ถึงเชียงใหม่ เดินทางไปยังเกสเฮ้าส์โดยรถท้องถิ่น (ลูกค้าจ่ายเอง) เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปยังเชียงของโดยรถตู้ปรับอากาศ (มีให้บริการวันละ 2 รอบ คือ 09.00 น. และ 12.00 น. ลูกค้าจะต้องแจ้งล่วงหน้าต้องการเดินทางรอบไหน) เมื่อถึงเชียงของพักค้างคืน 1 คืนที่เชียงของเกสเฮ้าส์ (ห้องพัดลม)  กรณีที่ลูกค้าต้องการพักห้องแอร์ (ลูกค้าจ่ายเพิ่มค่าห้องแอร์เอง)  บริการอาหารเย็น (1) ณ ที่พัก 
วันที่สาม เชียงของ - ปากเบง
 

รับประทานอาหารเช้า (2) ที่เกสเฮ้าส์  จากนั้นรถรับจากเกสเฮ้าส์ และเดินทางไปยังท่าเรือเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปยังหลวงพระบาง มีเรือให้เลือก 2 ชนิดคือ

1. เลือกเดินทางโดย Slow Boat (ใช้เวลาในการเดินทาง 2 วัน) จากห้วยทราย - ปากเบงใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง บริการอาหารกล่อง (3) ระหว่างทาง พักค้างคืนที่ปากเบง 1 คืน ลูกค้าจ่ายค่าที่พักเอง (ราคาที่พักเริ่มต้น 200 - 600 บาท ขึ้นอยู่กับสภาพห้องพัก) 

2. เลือกเดินทางโดยเรือเร็ว (Speed Boat) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง จากห้วยทราย - ปากเบง บริการอาหารกล่อง (3) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เรือจะแวะที่ปากเบงประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อให้ลูกค้ารับประทานอาหารกลางวัน ลูกค้าจ่ายเอง  และจากปากเบง - หลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งจะใช้เวลาในจะถึงหลวงพระบางประมาณ 17.30 น.

วันที่สี่ ปากเบง - หลวงพระบาง (กรณีที่เดินทางโดย Slow Boat)
  ออกเดินทางจากปากเบง สู่หลวงพระบาง เรือจะออกจากปากเบงประมาณ 08.30 - 09.00 น. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง และจะถึงหลวงพระบางประมาณ 17.30 น.

อัตราค่าโดยสาร (ต่อท่าน) :-

ส้นทาง ปลายทาง ประเถทรถ เวลาออก ราคา (Slow Boat) ราคา (Speed Boat)
กรุงเทพฯ หลวงพระบาง ม4ก-32ที่นั่ง 20.00  3,800.- 4,500.-
กรุงเทพฯ หลวงพระบาง **(ด่วนถูกใจ)** ม4ก-32ที่นั่ง 21.00    3,800.-  4,500.-
กรุงเทพฯ หลวงพระบาง ม4ข-48ที่นั่ง 18.30  3,800.-  4,100.-
กรุงเทพฯ หลวงพระบาง ม4ข-48ที่นั่ง 21.40  3,800.-   4,100.-

 หมายเหตุ :-

1.

สำหรับอัตราค่าบริการข้างต้นรวม : ค่ารถโดยสารปรับอากาศวีไอพี / ปรับอากาศ ป.1 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่, รถตู้ปรับอากาศเชียงใหม่ -  เชียงของ, ห้องพัก 1 คืนที่เชียงของ (ห้องพัดลม) พร้อมอาหารเช้า, อาหารเย็น และ Lunch Box ระหว่างการเดินทางในวันรุ่งขึ้น, รถรับจากที่พักไปท่าเรือ, ค่าโดยสารเรือ Slow Boat หรือ Speed Boat 

2. ราคาข้างต้นไม่รวม : ค่าวีซ่าประเทศลาว,  ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย-ลาว ท่านละ 30 บาท,  ค่าห้องพักที่ปากเบง 1 คืน สำหรับลูกค้าที่เดินทางโดย Slow boat
3. ตามที่สินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริการ ดังนั้นทุกการชำระเงินโดยไม่มีรายละเอียดการยืนยันทั้งโดยการโทรศัพท์หรืออีเมล์จากเจ้าหน้าที่ของเราแล้ว ถือว่าการชำระเงินนั้น ๆไม่สมบูรณ์ และการจองถือว่าไม่ได้รับการยืนยันการจอง
4. างบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเวลาได้ตามความเหมาะสม โดยยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

บริษัท ซีเอส แอนด์ เอส อินเตอร์ ทราเวล จำกัด  (ใบอนุญาตเลขที่ 14/00859)
81 นิวโจเกสเฮ้าส, ตรอกมะยม  ถนนจักรพงษ์,  พระนคร, กรุงเทพฯ   10200
โทรศัพท์ : 02-629 2680, 02-2826638
มือถือ : 081-4017729 (นก), 087-7173599 (Office)
แฟ็กซ์  : 02-6292681
E-mail: travelmart_tour2004@hotmail.com, cs_sintertravel@yahoo.co.th
Website: www.csthailandguide.com
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.00 - 20.00 น./ เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.30 - 18.00 น.

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

ตั๋วรถทัวร์ไปหลวงพระบาง
ตั๋วรถทัวร์ไปหลวงพระบาง
3,500.00.-
ติดต่อร้านค้า