พระกริ่งใหญ่วัดมงกุฏ หมายเลข 144
พระกริ่งใหญ่วัดมงกุฏ หมายเลข 144
พระกริ่งใหญ่วัดมงกุฏ หมายเลข 144

พระกริ่งใหญ่วัดมงกุฏ หมายเลข 144

081-5588740

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
โพธิญาณ พระเครื่อง

สวัสดีครับ.....ทุกๆ ท่าน ทางร้านโพธิญาณมีพระเครื่องสายกัมมัฏฐาน...พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และพระเครื่องอื่นๆ ให้ท่านเลือกเก็บสะสมมากมาย รับจัดหาพระเครื่องตามความต้องการทั้งรุ่นและราคาตามที่คุณพอใจ และรับประกันพระแท้ 100% เก๊คืนเต็ม   ติดต่อที่ 080-130-1155 นิ่ม

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

พระกริ่งวัดมงกุฏ พิมพ์ใหญ่ ปี 2511ในปี พ.ศ. 2511 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอกมีอายุครบ 100 ปี แห่งการสถาปนา ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2511

ประกอบกับ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน) ทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2511

ทางคณะกรรมการจัดงานฉลองจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จัดงานฉลองศุภวาระมหามงคลวโรกาสทั้ง 2 วาระเป็นงานเดียวกันระหว่าง วันที่ 15-18 มกราคม พ.ศ. 2511

และได้จัดสร้างมงคลวัตถุเป็นที่ระลึกได้แก่ พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ และได้ถวายพระนามว่า **พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์วชิรมงกุฏ**


ป็นงานใหญ่มากๆ ในสมัยนั้น และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเททอง

---------------------------------------------


พิธีพุทธาภิเษาครั้งที่ 2 อีก 3 คืน

เมื่อการเททองหล่อพระพุทธรูปพระกริ่งวชิรมงก ฎ ซึ่งช่างขัดตกแต่งตามกรรมวิธี ต่อไปเสร็จแล้วพร้อมทั้งเหรียญพระรูปฯ จึงนิมนต์พระอาจารย์ต่าง ๆ มาทำพิธีพุทธาภิเษกในพระวิหารวัดมกฎกษัตริยารามอีก 3 ครั้งคือ เมื่อวันอังคาร ที่ 9 วันพุธ ที่ 10 และวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2511

พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และคาถาจุดเทียนชัย ในพิธีพุทธาภิเษกวชิรมงกฎและพระชัยวัฒน์ พร้อมทั้งเหรียญพระรูปฯวันอังคารที่ 9 มกราคม 2511

พระสงฆ์ที่สวดพุทธาภิเษกและนั่งปรก

1 พระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดเทพศิรินทราวาส จังหวัดพระนคร

2 พระธรรมกิตติโสภณ วัดเบญจมบพิตร จังหวัดพระนคร

3 พระธรรมวราภรณ์ วัดนรนาถสุนทริการาม จังหวัดพระนคร

4 พระธรรมจินดาภรณ์ วัดราชบพิธฯ จังหวัดพระนคร

5 พระธรรมปาโมกข์ วัดราชประดิษฐ์ฯ จังหวัดพระนคร

6 พระธรรมโสภณ วัดบวรนิเวศวิหาร จังหวัดพระนคร

7 พระราชเมธี วัดเศวตฉัตร จังหวัดธนบุรี

8 พระราชสุเมธาจารย์ วัดบางหลวง จังหวัดปทุมธานี

9 พระครูพัฒนกิจโกศล วัดชัยสิทธาวาส จังหวัดปทุมธานี
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2511

พระสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ 4 รูป และวัดอรัญญิกาวาส 4 รูป

พระอาจารย์นั่งปรก


1 พระราชมุนี วัดปทุมานาราม จังหวัดพระนคร

2 พระวรพรตปัญญาจารย์ วัดอรัญญิกาวาส จังหวัดชลบุรี

3 พระครูพิพิธวิหารการ วัดกษัตราธิวาส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4 พระครูโกวิทสมานคุณ วัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม

5 พระครูสุตาธิการี วัดใหม่หนองพระอง จังหวัดสมุทรสงคราม

6 พระครูสันทัดธรรมคุณ วัดบ้านช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7 พระอาจารย์ขอม วัดไผ่โรงวัด จังหวัดสุพรรณบุรี

8 พระอาจารย์กี่ วัดหุช้าง จังหวัดนนทบุรี

9 พระครูสมห์ อำพล วัดประสาทบุญญาวาส จัดหวัดพระนครวันพุธ ที่ 10 มกราคม 2511

พระสงฆ์วัดชนะสงคราม 4 รูป และวัดอโศกราม 4 รูป

พระอาจารย์นั่งปรก


1 พระรักขิตวันมุนี วัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี

2 พระพุทธมนต์วราจารย์ วัดสุทัศนเทพวราราม จังหวัดพระนคร

3 พระครูโศภนกัลยาณวัตร วัดกัลยาณมิตร จังหวัดธนบุรี

4 พระอาจารย์คล้าย วัดดวงดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

5 พระครูประภัศรธรรมาภรณ์ วัดพระลอย จังหวัดสุพรรณบุรี

6 พระครูวิจิตรวิริยานุโยค วัดทองพุ่มพวง จังหวัดสระบุรี

7 พระครูพินิตสมาจาร วัดนามะตูม จังหวัดชลบุรี

8 พระครูพิทักษ์วิหารกิจ วัดราชนัดดาราม จังหวัดพระนครวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2511

พระสงฆ์วัดอโศกราม 3 ชุด ๆ ละ 4 รูป สวดพุทธาภิเษก

พระอาจารย์นั่งปรก


1 พระราชวรคุณ วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ

2 พระครูพรหมวิหาร วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ

3 พระครูสันตวรญาณ(หลวงปู่สิม) วัดสันติวัน จังหวัดเชียงใหม่

4 พระอาจาย์ฝั้น วัดป่านาหัวช้าง จังหวัดสกลนคร

5 พระอาจารย์อ่อน วัดป่าหนองบัวงาม จังหวัดอุดรธานี

6 พระสุนทรธรรมภาณ์ วัดป่าชัยวัน จังหวัดขอนแก่น

7 พระสุธรรมคณาจารย์ วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา

8 พระอาจารย์มหาบัว วัดป่าบ้านตาล จังหวัดอุดรธานี

9 พระอาจารย์บุญมา วัดสิริสารวัน จังหวัดอุดรธานีพระกริ่งจะมี 3 ขนาดดังนี้

 

1.พระกริ่งพิมพ์ใหญ่  ขนาดหน้าตักกว้าง 2 เซนติเมตร
 

ปางมารวิชัย พระหัตถ์ซ้ายทรงถือหม้อน้ำมนต์ ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวคว่ำ ด้านหลังมีตรามงกุและฉัตร 5 ชั้น ใต้ฐานมีแผ่นทองปิดปั๊มอักษรว่า มกุฏฺขตฺติยารามสฺส วสฺสสต หมายความว่า ครบ 100 ปี วัดมกุฏกษัตริยาราม? และมีอักษรขอมอยู่ใต้ฉัตร 3 ชั้น (ฐานันดรศักดิ์สมเด็จพระสังฆราช) และมีเลขลำดับประจำองค์พระตอกอยู่ด้านล่าง สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานฉลองวัดมกุฏฯ ครบ 100 ปี

2.กริ่งพิมพ์กลางมีขนาดหน้าตัก 1.8 เซนติเมตร

 

เป็นปาง ประทานพร ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ เหมือนกับพระกริ่งใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุสมเด็จพระสังฆราช (จวน)ครบ 70 พรรษา

3.พระกริ่งพิมพ์เล็ก (พิมพ์พิเศษ) ขนาดหน้าตัก 1.4 เซนติเมตร

 

ปางประทานพร รายละเอียดก็เฉกเช่นกันกับพระกริ่งพิมพ์ใหญ่แต่ไม่มีหมายเลขประจำองค์พระสร้างขึ้นเพื่อสมนาคุณเป็นพิเศษ

 

และพระชัยวัฒน์อีก 1 แบบ


---------------------------------------------

องค์นี้พิมพ์ใหญ่ครับ เป็นเนื้อนวะ แต่งทั้งองค์ครับ องค์นี้หมายเลข 144

 

ก็ถือเป็นพระดีพิธีใหญ่ ครับ อาจารย์ฝั้น,หลวงตามหาบัว,หลวงปู่สิม ฯลฯ แถมยังออกก่อนพระกริ่งนวลจันทร์

---------------------------------------------


***ขอบคุณครับชมพระเพิ่มเติมได้ที่ www.phothiyana.com***

***ติดต่อสอบถามก่อนการสะสมได้ที่ นิ่ม 081-5588-740 **

***รับประกัน ความแท้ ๑๐๐% เก๊คืนเงินเต็ม บริการส่ง ems ให้รวดเร็วทันใจ***

***โอนชื่อบัญชี ณรงค์ วงศ์พิพิธ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่สีลม เลขที่บัญชี 101-7-165653 บัญชีออมทรัพย์***

***โอนชื่อบัญชี ณรงค์ วงศ์พิพิธ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม เลขที่บัญชี 001-255-4666 บัญชีออมทรัพย์**

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

พระกริ่งใหญ่วัดมงกุฏ หมายเลข 144
พระกริ่งใหญ่วัดมงกุฏ หมายเลข 144
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า