วัดเวฬุวัน (วัดเขาจีนแล) อำเภอเมืองลพบุรี

วัดเวฬุวัน (วัดเขาจีนแล) อำเภอเมืองลพบุรี

วัดเวฬุวัน (วัดเขาจีนแล) อำเภอเมืองลพบุรี

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
.

** ข้อมูลโรงแรมและที่พัก **   http://www.agoda.co.th     http://www.teepucks.com     http://www.tee-pak.com     http://www.hotelsthailand.com     http://www.atthailandhotel.com     http://th.tripadvisor.com     http://www.thailandvoyage.com/window-tour/index.html     http://www.allresortthailand.com     http://www.hotsia.com

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

 

วัดเวฬุวัน (วัดเขาจีนแล)
 
อยู่ในหุบเขาจีนแล ตำบลนิคมสร้างตนเองอยู่ห่างจากศาลากลาง
จังหวัดลพบุรีประมาณ 18 กิโลเมตร เดิมบริเวณที่ตั้งวัดนี้เป็นป่าทึบเต็มไป
ด้วยต้นไผ่พระครูอุบาลี ธรรมมาจารย์ (หลวงพ่อลี) ได้ธุดงค์มาถึงที่นี่เห็น
ภูมิประเทศเหมาะสมจึงได้ตั้งสำนักสงฆ์ขึ้น
 
วัดเขาจีนแลเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ สถานที่ร่มรื่น มีภูเขาล้อมรอบสี่ด้าน 
เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ 2 องค์ คือ พระพุทธรูปใหญ่ที่หลวงพ่อลีสร้าง 
และพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงสร้าง
ประดิษฐานอยู่บนยอดเขา มีโบสถ์รูปทรงแปลก จั่วเป็นซุ้มกุทุแบบอินเดีย 
รวมถึงหอสมุดและสำนักชี
วัดเวฬุวัน (วัดเขาจีนแล) อำเภอเมืองลพบุรี
วัดเวฬุวัน (วัดเขาจีนแล) อำเภอเมืองลพบุรี
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า