สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ทางการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 2559

สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ทางการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 2559

สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ทางการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 2559

  • ราคา 200.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ทางการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 2559
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2559
จำนวนหน้า 231 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อน การปฎิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ข่าว/ความเคลื่อนไหวในวงการศึกษา
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เจตนารมณ์/นโยบาย หน.คสช.
นโยบายสำนักวานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
นโยบาย ลดการเรียน เพิ่มเวลารู้
ประกาศแต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546
ความรู้เกี่ยวกับวงการศึกษา
แนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติราชการ
แนวข้อสอบการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม
สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว 2557)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)พ.ศ.2559
ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ชั่วคราว) พ.ศ.2557
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พ.ศ.2557
ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
อาเซ๊ยน-ASEAN
แนวข้อสอบอาเซียน-ประชาคมอาเซียน
โครงการพระราชดำริ สิ่งประดิษฐ์ของพพระเจ้าอยู่หัว
สรุป-เศรษฐกิจพอเพียง
แนวข้อสอบเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร
ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

 
ราคา 200 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

 

 

 

 

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ทางการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 2559
สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ทางการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 2559
200.00.-