แนวข้อสอบ ภาค ก. กทม. ป.ตรี ระดับ 3 ปี 56

แนวข้อสอบ ภาค ก. กทม. ป.ตรี ระดับ 3 ปี 56

ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2556 รวบรวมและจัดทำโดย : ติวเตอร์เสก

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ ภาค ก. กทม. ป.ตรี ระดับ 3 ปี 56 
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2556
รวบรวมและจัดทำโดย : ติวเตอร์เสก
รูปแบบ : ปกอ่อน 
 
สารบัญ 
 
ส่วนที่ 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์+ภาษาไทย)
คณิตศาสตร์ทั่วไป
อนุกรม
การอ่านข้อมูลจากตาราง
การวิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอ
การวิเคราะห์ปริมาณสดมภ์
การพิจารณาแผนภาพเซต
ตรรกศาสตร์
ประโยคเงื่อนไข
การเขียนประโยคให้ถูกต้อง
อุปมาอุปไมย
เงื่อนไขสัญลักษณ์
การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ
การเรียงลำดับข้อความ
การอ่านบทความยาว
การอ่านบทความสั้น
เงื่อนไขภาษา
ส่วนที่ 2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
ความรู้เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักธรรมาภิบาล
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกรุงเทพมหานคร
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารข้าราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบรรณ
 
ราคา 199 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย ติวเตอร์เสก

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

แนวข้อสอบ ภาค ก. กทม. ป.ตรี ระดับ 3 ปี 56
แนวข้อสอบ ภาค ก. กทม. ป.ตรี ระดับ 3 ปี 56
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า