คู่มือ แนวข้อสอบ ช่างสำรวจ อบต. วุฒิปวช.ปวส. 1-2 สรุป ข้อสอบ

คู่มือ แนวข้อสอบ ช่างสำรวจ อบต. วุฒิปวช.ปวส. 1-2 สรุป ข้อสอบ

รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2556

  • ราคา 250.00.-

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

คู่มือ แนวข้อสอบ ช่างสำรวจ อบต. วุฒิปวช.ปวส. 1-2 สรุป ข้อสอบ
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY 
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2556 
รูปแบบ : ปกอ่อน 
 
สารบัญ 
-ความรู้เกี่ยวกับช่างสำรวจ
-งานช่างสำรวจ บทที่ 1 การอ่านแผนที่
-งานช่างสำรวจ บทที่ 2 เส้นกริด
-งานช่างสำรวจ บทที่ 3 ทิศทาง
-การลงที่หมายแผนที่ด้วยพิกัด (Map Plotting by Coodinates)
-เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เรื่อง เครื่องมือกับการแสวงหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์
-แนวข้อสอบ ช่างสำรวจ
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 สาระสำคัญ - สรุป - ย่อ ความรู้รัฐธรรมนูญ 2550
-ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
-แนวข้อสอบ / ตัวอย่างข้อสอบ การเมือง การปกครอง ตามรัฐธรรมนูญ - พ.ศ.2550
-ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันเหตุการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
-การปกครองท้องถิ่นของไทย
-ความรู้เกี่ยวกับ ธุรการ งานสารบรรณ
-แนวข้อสอบ - ข้อสอบ ธุรการ
-แนวข้อสอบ - ข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขถึงปัจจุบัน
-ตัวอย่างข้อสอบ / แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ
 
ราคา 250 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY 

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

คู่มือ แนวข้อสอบ ช่างสำรวจ อบต. วุฒิปวช.ปวส. 1-2 สรุป ข้อสอบ
คู่มือ แนวข้อสอบ ช่างสำรวจ อบต. วุฒิปวช.ปวส. 1-2 สรุป ข้อสอบ
250.00.-
ติดต่อร้านค้า