คู่มือ แนวข้อสอบ ครู กศน. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กทม.

คู่มือ แนวข้อสอบ ครู กศน. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กทม.

รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2556

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

คู่มือ แนวข้อสอบ ครู กศน. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กทม. ชุดเก็งข้อสอบ
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2556 
รูปแบบ : ปกอ่อน 
 
สารบัญ 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงาน กศน.
ประวัติความเป็นมารของสำนักงาน กศน.
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
นโยบายต่อเนื่อง
กฏกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2546
ยุทธศาสตร์การศึดษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงาน กศน.
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ
การจัดการศึกษานอกระบบ
การศึกษาอัธยาศัย
การศึกษานอกโรงเรียนในชุมชน
เค้าโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กศน.ตำบล
การดำเนินงาน กศน.ตำบล
การจัดทำฐานข้อมูล
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัย พศ.2551
พระราชบัญญัติการศึกษาเห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไฃเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553
แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 าและแก้ไขเพิ่มเติม
เฉลยคำตอบพร้อมอธิบาย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2553
แนวข้อสอบพรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544
ระเบียบสำนักนารยกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาารของราชการ พ.ศ. 2540
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ นโยบาบ ยุทธศาสตร์ จุดเน้น กศน.
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
 
ราคา 250 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

คู่มือ แนวข้อสอบ ครู กศน. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กทม.
คู่มือ แนวข้อสอบ ครู กศน. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กทม.
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า