คู่มือ แนวข้อสอบ ครู กทม. ครูผู้ช่วย กรุงเทพ รวมภาค 2 + 3

คู่มือ แนวข้อสอบ ครู กทม. ครูผู้ช่วย กรุงเทพ รวมภาค 2 + 3

รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2556

  • ราคา 280.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

คู่มือ แนวข้อสอบ ครู กทม. ครูผู้ช่วย กรุงเทพ รวมภาค 2 + 3
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2556 
รูปแบบ : ปกอ่อน 
 
สารบัญ
ส่วนที่ 1
  ความรู้ความสามารถทั่วไปด้านภาษาไทยพร้อมเจาะข้อสอบเป็นเรื่อง ๆ
  - แนวข้อสอบชุดที่ 1
  - แนวข้อสอบชุดที่ 2
  ความสามารถทั่วไปด้านตัวเลขและความสามารถด้านเหตุผล พร้อมแนวข้อสอบ
  - คณิตศาสตร์ท้่วไป
  - การวิเคราะห์แผนภูมิเชิงตรรกศาสตร์
  - การวิเคราะห์การให้เหตูและผล
  - เงื่อนไขทางภาษา
  - เงื่อนไขสัญลักษณ์
  - การอ่านข้อมูลจากตารางและกราฟ
ส่วนที่ 2
  ภาคความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพครู
  จรรยาบรรณวิชาชีพครู
  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
  มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
  สมรรถนะวิชาชีพครู
  - แนวข้อสอบ เจตคติต่อวิชาชีพ
  - แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู
  - แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
  - แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัย
 
ราคา 280 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบัน THE BEST CENTER

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

คู่มือ แนวข้อสอบ ครู กทม. ครูผู้ช่วย กรุงเทพ รวมภาค 2 + 3
คู่มือ แนวข้อสอบ ครู กทม. ครูผู้ช่วย กรุงเทพ รวมภาค 2 + 3
280.00.-