ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60

ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60

ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60

  • ราคา 259.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2560
จำนวนหน้า 429 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประวัติสำนักงานสถิติแห่งชาติ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
วัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้างและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ความรู้พื้นฐานด้านการปฏิบัติงานสถิติ
มาตรฐานการจัดจำแนกข้อมูลสถิติ (Statistical Standard Classification)
มาตรฐานคำจำกัดความ (Standard Definition)
มาตรฐานการจัดทำรายงานสถิติ (Statistical Standard Report Presentation)
องค์ประกอบรายงานสถิติ
รายละเอียดองค์ประกอบรายงานสถิติ
รายงานสถิติส่วนหน้า (Front Matter)
รายงานสถิติส่วนเนื้อหา (Text Matter)
รายงานสถิติส่วนหลัง (Back Matter)
การบริหารจัดการสถิติ
 
ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนและการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการ
บริการ พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2531
พระราชกฤษฎีกาการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร พ.ศ. 2548
จรรยาข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการ
งานธุรการ
บทบาทของเจ้าหน้าที่ธุรการ
แผนการบริหารงานเอกสาร
การจัดทำบัญชีเอกสาร
ระบบการจัดเก็บเอกสาร
วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บเอกสาร
การจำแนกประเภทรายงาน
การบริหารงานพัสดุ
กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุ
การจัดมาตรฐานพัสดุ
การจัดหา
การบริหารพัสดุคงเหลือ
การจัดการคลังพัสดุ
การขนส่ง
การบำรุงรักษา
การจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี
การบริหารงานพัสดุและการจัดหาของส่วนราชการ
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
การร่างหนังสือราชการ
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ
ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ระเบียบฯ ว่าด้วยพนักงานราชการ
 
ส่วนที่ 4 ความรู้ด้านภาษาไทย
การใช้คำ
การใช้คำราชาศัพท์
การสรุปใจความ
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
การเขียนสะกดการันต์
ประโยค
ลักษณะภาษา
การใช้ภาษา
คำเป็นคำตาย
คำเชื่อม
การสะกดคำ
การเขียนภาษาให้ถูกต้อง
การเรียงประโยค
บทความสั้น
บทความยาว
 
ส่วนที่ 5 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุ
แนวข้อสอบ หลักการเขียนหนังสือราชการ
แนวข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ
แนวข้อสอบ ว่าด้วยพนักงานราชการ
แนวข้อสอบ งานธุรการ
 
ราคา 259 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
 

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60
259.00.-