ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY IN HOKKAIDO 6วัน 4คืน HB // ราคา 34,900 บาท //

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY IN HOKKAIDO 6วัน 4คืน HB // ราคา 34,900 บาท //

เยี่ยมชมหมู่บ้านไอนุ ภูเขาไฟโชวะ แช่น้ำแร่ที่ออนเซ็น เลือกซื้อช็อกโกแลตฝากคนรัก ชมที่ทำการรัฐบาลเก่า หอนาฬิกาโบราณ สวนโอโดริ เสริมสิริมงคลที่ศาลเจ้าฮอกไกโด ปิดท้าย ช้อปปิ้งมิตชุยเอาท์เล็ท

  • ราคา 47,900.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บริษัท กรีนแลนด์ฮอลิเดย์ จำกัด

เราให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รับจัดกรุ๊ปทัวร์ สัมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาเส้นทาง โดยผู้ชำนาญการ รับจองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม ด้วยรอยยิ้ม และบริการที่ประทับใจ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

4-9,11-16,18-23 ม.ค. ราคา 34,900 บาท
25-30 ม.ค.(ตรุษจีน),15-20,22-27 ก.พ.,1-6,8-13,15-20,22-27 มี.ค.,29มี.ค.-3เม.ย. ราคา 35,900 บาท

3-8,5-9,17-22,19-24,24-29 เม.ย. ราคา 36,900 บาท
1-6 ก.พ.(snow festival) ราคา 39,900 บาท
26 เม.ย.-1 พ.ค.(แรงงาน) ราคา 42,900 บาท
8-13 ก.พ.(snow festival),10-15 เม.ย.(สงกรานต์) ราคา 47,900 บาท
12-17 เม.ย. (สงกรานต์) ราคา 49,900 บาท

วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ
20.00 น
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ M สายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINES (HB) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยตอนรับ
23.40 น
ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINES เที่ยวบินที่ HB7904 (บริการอาหารร้อนพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง)
วันที่สอง
สนามบินชิโตเซะ – เมืองฟุราโนะ – ลานสกีฟุราโนะ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์) – โรงงานชีสฟุราโนะ - เมืองบิเอะ - สระน้ำสีน้ำเงิน - เมืองอาซาฮิคาว่า - เมนู JAPAN SET - อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น
07.55 น.
เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ ลานสกีฟุราโนะ มีชื่อเสียงมากใน Hokkaido เพราะเคยใช้ในการแข่งขัน World cup มาแล้ว และนอกจากจะเล่นสกีและสโนว์บอร์ดแล้ว ลานสกีที่นี่ยังมี Family Snow land ซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้นักท่องเที่ยวได้เล่นกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับหิมะ เช่น นั่งเรือกล้วยบนหิมะ ขี่รถสำหรับขี่บนหิมะ หรือนั่งรถลากเลื่อนสุนัข จะเปิดให้บริการในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี ภายในลานสกีมีลิฟท์บริการจำนวน 10 ตัว มีบริการให้เช่าอุปกรณ์สกี สโนว์บอร์ด ชุดสำหรับเล่นสกี และกิจกรรมอื่นๆ (ค่าบริการโดยประมาณ 1. เช่าอุปกรณ์สกี ราคา 5,500 เยน // 2. เช่าอุปกรณ์สโนว์บอร์ดราคา 5,500 เยน // 3. เช่าชุด ประกอบด้วยเสื้อ กางเกง ถุงมือ หมวกและแว่นตา ในราคา 5,500 เยน)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
นำท่านชมโรงงานชีสฟุราโนะ อยู่ห่างจากตัวเมืองฟุราโนะ มาทางใต้ประมาณ 3.5 กิโลเมตรเท่านั้น โรงงานตั้งอยู่บนเขา เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมขั้นตอนการผลิตชีสท้องถิ่นคาเมมเบิร์ท (CAMEMBERT) ผ่านทางกระจก และสามารถลิ้มรสตัวอย่างชีสในร้านค้าของโรงงานได้ ชีสที่พิเศษคือชีสสีดำ ที่ทำจากหมึกของปลาหมึก
เดินทางสู่เมืองบิเอะ เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “Small Town Of The Most Beautiful Hills” ความเล็กที่แสนน่ารักของเมืองนี้อยู่ที่ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา ระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ย์สีเหลืองทองตัดสลับกับไร่ข้าวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสด โดยมีสีฟ้าครามของท้องฟ้าตัดเป็นฉากหลัง สลับเนินเขา ชมความงามของภูเขาไดเสทซึ นับเป็นสถานที่ที่สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูป และบันทึกไว้ในความทรงจำอย่างยิ่ง โดยสถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดี และได้รับความนิยมของชาวญี่ปุ่นเพราะได้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ และโฆษณาสินค้าต่าง ๆ มากมาย
นำท่านเดินทางชม สระน้ำสีน้ำเงินหรืออาโออิเคะ สระน้ำสีน้ำเงินที่สวยงามจับตาเหมือนต้องมนต์สะกด สระนี้เกิดหลังจากการสร้างเขื่อนในต้นน้ำของแม่น้ำบิเอะ เขื่อนได้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการระเบิดของภูเขาโทคาชิ ซึ่งเกิดระเบิดขึ้น ในเดือนธันวาคม ปี 1988 การสร้างเขื่อนได้มีผลทำให้กระแสน้ำของแม่น้ำบิเอะไหลย้อน และสะสมจนกำเนินเกิดบ่อน้ำสีน้ำเงินในป่าขึ้น แร่ธาตุในน้ำซึ่งเป็นแร่อลูมิเนียมไฮดอกไซด์ ทำให้เกิดคลื่นแสงสีฟ้าเช่นเดียวกับชั้นบรรยากาศโลก สะท้อนเป็นกระจก ส่องประกายระยับตัดกับทิวไม้ที่ลอบล้อมในธรรมชาติได้งดงามจับใจ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ ตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด อยู่ทางตอนกลางของเกาะได้ชื่อว่าหนาวเย็นที่สุดในฤดูหนาว ของประเทศญี่ปุ่น
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู JAPAN SET
ที่พัก NATURAL SPA HOTEL PACO ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า
หลังอาหารเย็นให้ท่านได้สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นโดยแท้กับการแช่ออนเช็นธรรมชาติ
วันที่สาม
อุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง - น้ำตกริวเซ น้ำตกกินกะ– เมืองอาซาฮีคาว่า - หมู่บ้านราเมน – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางไปชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ อุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง เป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น พื้นที่ของ 4 เมืองบนเกาะฮอกไกโด ตั้งแต่ทางใต้ของอะซาฮิกาว่า คามิกาว่า ไล่ลงไปทางบิเอะจนถึงฟุราโน่ เป็นแนวเทือกเขาสูง ฤดูที่ดูจะตื่นตาตื่นใจของเหล่านักท่องเที่ยวมากที่สุดก็คงจะเป็นช่วง ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี หรือช่วงฤดูใบไม้ร่วงของฮอกไกโดช่วงเดือน กันยายน - พฤศจิกายน ของทุกปี ทั่วทั้งอุทยานจะเต็มไปด้วยสีสันของใบไม้ที่พากันเปลี่ยนสีอวดความสวยงามของธรรมชาติ
นำชมจุดนี้ถือเป็นอีกจุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยว คือ น้ำตกริวเซ (Ryusei) และน้ำตกกินกะ (Ginga) น้ำตกทั้งสองห่างกันเพียง 300 เมตร เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงทั้งคู่ แต่น้ำตกริวเซนั้นถูกตั้งให้เป็นตัวแทนบุรุษเพศ ด้วยสายน้ำที่ไหลแรงดูแข็งแกร่ง เด็ดเดี่ยว รุนแรง เที่ยงตรง แต่งดงาม กว่าน้ำตกกินกะที่เมื่อถึงฤดูร้อนน้ำจะไหลลงมาเป็นริ้วเล็กดูอ้อนช้อยสวยงามจึงให้น้ำตกกินกะเป็นตัวแทนของสตรีเพศ สายธารที่ไหลลงมานั้นสวยงาม อ่อนช้อย มีจังหวะจะโคน ประหนึ่งการแสดงของเกอิชาในชนชั้นสูง น้ำตกทั้งสองนี้จะอยู่ทางตะวันออกของหมู่บ้านโซอุนเคียว
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า ราเมนของที่นี่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่าได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว เสมือนเป็นไฮไลท์หมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังขั้นเทพไว้ในที่เดียว และยังมีห้องเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านแห่งนี้ให้สำหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย ทุกๆ ร้านจะสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้านตนเองขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า เช่น ร้าน Asahikawa Ramen Aoba ที่แสนภาคภูมิใจในความเป็นราเมนเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในอาซาฮิคาว่า หรือจะเป็นร้าน Ramen Shop Tenkin ที่เชื่อมั่นในน้ำซุปของตัวเองว่าเป็นหนึ่งไม่แพ้ใครที่สำคัญ ราเมง ถือเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญี่ปุ่น เพราะด้วยความที่กินง่ายและมีรสชาติที่หลากหลายจึงเป็นที่ถูกใจของคนญี่ปุ่นทุกเพศทุกวัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันแบบราเมน (Ramen) ถือเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญี่ปุ่น เพราะด้วยความที่กินง่ายและมีรสชาติที่หลากหลายจึงเป็นที่ถูกใจของคนญี่ปุ่นทุกเพศทุกวัย
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุ เป็นเมืองท่าสำคัญของซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนที่ลาดต่ำของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง “คลองโอตารุ” หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบซึ่งได้รับการปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์ของที่นี่ คือ บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 จากการถมทะเล เพื่อใช้สำหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลอง ครึ่งหนึ่งเพื่อทำถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร อิสระเดินชมตามอัธยาศัย
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เป็นไฮไลท์หนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมือง ชมนาฬิกาไอน้ำโบราณ ตั้งอยู่ด้านหน้าของตัวอาคาร
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก WATERMARK SAPPORO HOTEL // T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
ศาลเจ้าฮอกไกโด - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล (ไม่รวมค่ากระเช้าและค่าเข้า) - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า - สวนโอโดริ - หอนาฬิกาซัปโปโร - ถนนทานุกิโคจิ - บุฟเฟต์ปู 3 ชนิด (B / อิสระ / D)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร ในปีค.ศ.1869 จากพระบรมราชโองการของจักรพรรดิ เมจิที่โปรดเกล้าให้สร้าง สถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนยุคบุกเบิกและสักการะเทพเจ้าแห่งการบุกเบิกทั้งสาม คือจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของศาลเจ้าฮอกไกโด โดยในสมัยนั้นชิมาโยชิทาเกะ ทูตบุกเบิกผู้เป็นคนดำเนินการออกแบบวางผังเมืองซัปโปโรเป็นผู้ตกลงใจที่จะสร้างศาลเจ้าขึ้น ณ พื้นที่ของมารุยามะที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาทั้งสามด้านและอีกด้านแผ่ขยายออกสู่ทุ่งราบ ในปีค.ศ.1964 ได้มีการสถาปนาจักรพรรดิเมจิขึ้นเป็นเทพพิทักษ์โดยได้รับพระบรมราชานุญาตจากจักรพรรดิโชวะ ในปัจจุบันจึงมีการสักการะเทพสี่องค์ เทพพิทักษ์ผู้เฝ้ามองการพัฒนาของฮอกไกโดและความสงบสุขของผู้คน แม้ในปัจจุบันก็ยังคงมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวฮอกไกโดอย่างลึกซึ้ง เริ่มตั้งแต่การมาสักการะในวันปีใหม่ การปัดเป่ารังควาญ วันเซ็ตสึบุน พิธีสมรสและอื่นๆ เป็นต้น
จากนั้นนำชม ภูเขาไฟโชวะชินซัง ในอดีตเป็นภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี ค.ศ. 1943 และอยู่ข้างๆ ภูเขาไฟอุซุซัง ซึ่งเป็นภูเขาที่เกิดการประทุและระเบิดตลอดเวลาติดต่อกันเป็นเวลานานถึง 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาโชวะชินซังที่ตั้งชื่อตามช่วงเวลาที่เกิดการระเบิดครั้งนั้น ซึ่งก็คือช่วงปีโชวะนั่นเอง และล่าสุดภูเขาไฟแห่งนี้ก็เกิดการระเบิดขึ้นอีกครั้งในปี 2000 และหากใครต้องการที่จะชมปากปล่องภูเขาไฟก็ต้องนั่งเคเบิลคาร์ที่อยู่เชิงเขาขึ้นไป
จากนั้นชม ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล (ค่าเข้าฟาร์มหมี 800 เยน และค่ากระเช้า 1,500 เยน) ตั้งอยู่ภายในเกาะฮอกไกโด ซึ่งหมีสีน้ำตาลนั้นเป็นหมีพันธุ์ที่หายาก มีถิ่นกำนิดในดินแดนแถบไซบีเรียและเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันพบได้ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น แต่ก็ค่อนข้างจะหาดูได้ยากเพราะใกล้สูญพันธุ์แล้ว โดยศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาลแห่งนี้ภายในมีฝูงหมีสีน้ำตาลนับร้อยตัวท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์และเหมาะสม รวมทั้งยังมีหมีสีน้ำตาลที่ทางศูนย์สต๊าฟเอาไว้ มีข้อมูลเกี่ยวกับหมีสีน้ำตาล และยังมีร้านขายของที่ระลึกที่เกี่ยวกับหมีอีกด้วย
เที่ยง
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
นำท่านไปชมโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ชมด้านนอก) เป็นโรงงานผลิตช็อคโกแลตยี่ห้อ "ชิโร่ย โคยบิโตะ" (Shiroi Koibito) ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกาะฮอกไกโด
นำท่านชม ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่าหรืออะคะเร็งงะ ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจำนวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ.2429 ซึ่งผู้ว่าราชการคนแรกที่ได้ทำงานในตึกนี้คือ มิจิโตชิ อิวามูระ (Michitoshi Iwamura) แล้วใช้งานต่อเนื่องยาวนานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่ ซึ่งเป็นอาคาร ทันสมัยสูง 10 ชั้น และตั้งอยู่ด้านหลังตึกเกานั้นเอง
จากนั้นนำท่านชม สวนโอโดริ เป็นสวนที่ได้ถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ สามารถดูด นักท่องเที่ยวทำรายได้ให้แก่ฮอกไกโดมากมาย ผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นจากไม้ ตั้งอยู่ในเขตจูโอ เมืองซัปโปโร เมืองใหญ่ที่สุดของจังหวัดฮอกไกโด
จากนั้นชม ถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้อนดองกี ร้อน100 เยน นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์ปู 3 ชนิด (ปูขน ปูซูไว ปูทาราบะ) พร้อม เบียร์ ไวน์ สาเก ไม่อั้น
ที่พัก WATERMARK SAPPORO HOTEL // T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า
อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
>>>>> อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และช้อปปิ้งได้อย่างเต็มอิ่ม หรือถ้าหากท่านต้องการที่จะสัมผัสเมืองซัปโปโรแบบมุมสูงๆ แนะนำต้องเป็น JR TOWER เป็นจุดชมวิวของเมืองจากระดับความสูงถึง 160 เมตร (ไม่รวมตั๋วขึ้น จุดชมวิวราคาประมาณ700เยน) เป็นสถานที่ดึงดูดใจที่รวมทั้งห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าและโรงแรมไว้ด้วยกัน JR TOWER อยู่ติดกับสถานีรถไฟ JR และรถไฟใต้ดิน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการท่องเที่ยวหรือการเลือกซื้อสินค้า ท่านสามารถนั่งรถรางชมเมืองซัปโปโระ ด้วยตัวเอง แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สามารถเลือกเที่ยวได้ใน 1 วัน - ช้อปปิ้งสึสึกิโนะ - ตลาดปลายามเช้า - ร้านร้อยเยน - ช้อปปิ้ง JR TOWER - สวนสัตว์มารุยามะ -โรงงานเบียร์ซัปโปโระ - ภูเขาโมอิวะ - โรงงานซ็อกโกแลต - จุดชมวิวบนเขาโอคุระ -หอคอย ทีวีทาวเวอร์ - ตรอกราเมน - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ

(อิสระรับประทานอาหารกลางวันและเย็น)
ที่พัก WATERMARK SAPPORO HOTEL // T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก
สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.55 น.
ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซะ โดยสายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINES เที่ยวบินที่ HB7905 (บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)
16.10 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY IN HOKKAIDO 6วัน 4คืน HB // ราคา 34,900 บาท //
ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY IN HOKKAIDO 6วัน 4คืน HB // ราคา 34,900 บาท //
47,900.00.-