ขนมเทียนแก้ว

ขนมเทียนแก้ว

กล่องเล็ก ราคา 35 บาท กล่องใหญ่ ราคา 50 บาท **ขนาดใหญ่ต้องสั่งล่วงหน้า 2-3 วันค่ะ**

  • ราคา 50.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บ้านขนมไทย ชุมชนบ้านทุ่ง

ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านทุ่ง   ชุมชนบ้านทุ่งเดิมเรียกว่า “บ้านทุ่งเทครัว”  คนเก่าแก่ได้เล่าว่า เมื่อพม่าได้ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแตก และพระเจ้าตากสินมหาราชได้อพยพชาวบ้านโดยใช้เกวียนเป็นพาหนะในการเดินทาง เพื่อจะไปสมทบและรวมกำลังคนที่จันทบุรี เมื่อเดินทางมาถึงจุดนี้ ปรากฏว่าเกวียนที่บรรทุกเครื่องหม้อดิน  ถ้วย ชาม และของใช้เครื่องครัวได้หักลงเกวียนล่ม ทำให้ของใช้เครื่องครัวเทออกจากเกวียน  ตั้งแต่นั้นมาก็เลยเรียกกันว่า “บ้านทุ่งเทครัว”  ต่อมาชาวบ้านก็เรียกกันสั้นๆว่า “บ้านทุ่ง” และเมื่อกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้ประชาชน ในเขตเทศบาลรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการปกครองพัฒนาป้องกัน แก้ไขปัญหา ในพื้นที่ที่อยู่อาศัย จึงได้จัดตั้งพื้นที่ตรงนี้ ให้เป็น “ชุมชนบ้านทุ่ง” ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่  16 มกราคม พ.ศ.2537 ที่ตั้ง ชุมชนบ้านทุ่งตั้งอยู่หมู่2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  เป็นชุมชนในเขตการปกครองของเทศบาลนครแหลมฉบังที่ทำการชุมชนตั้งอยู่ที่สี่แยกบ้านทุ่ง  มีประชากร 1371 คน 255 ครัวเรือน  (ไม่รวมประชากรแฝง) นับถือศาสนาพุทธประชากรในชุมชนบ้านทุ่งประกอบอาชีพ  ค้าขาย  ร้านอาหาร พนักงานบริษัทรับจ้างทั่วไป  ธุรกิจส่วนตัว เช่น ห้องเช่า อพาร์ตเม้นท์  และอื่นๆ   อาณาเขตทิศตะวันออก        ติด ติดถนนสุขุมวิท  อาณาเขตทิศตะวันตก       ติด  ติดโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์  อาณาเขตทิศเหนือ            ติด   ชุมชนตลาดอ่าว (บ.ไทยโตไลคาร์บอน,บ.ไทยออยล์) อาณาเขตทิศใต้                    ติด      นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  สภาพภูมิประเทศ   ส่วนใหญ่เป็นที่เนินต่ำๆ มีโรงกลั่นน้ำมันและโรงงานอยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านทุ่งและเขตใกล้เคียง นิคมอุตสาหกรรรมแหลมฉบัง บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ บริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค คลังน้ำมัน ป.ต.ท ศรีราชา โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ บริษัทไทยพาราไซลีน จำกัด ลักษณะดิน เป็นดินร่วนปนทรายหยาบ และดินร่วน  การเดินทางเข้า - ออก ชุมชนบ้านทุ่ง ได้โดย รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ สาธารณูปโภค มีไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่าง สถานศึกษาในชุมชน  เด็กและเยาวชนในชุมชน ส่วนใหญ่ จะเรียนที่โรงเรียนวัดมโนรมโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1   โรงเรียนแหลมฉบัง 2 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ซึ่งมีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนโรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชาจะเปิดสอนตั้งแต่ระดับ ปวช, ปวส จนถึงระดับปริญญาตรี ศาสนา/วัด                 ในชุมชนบ้านทุ่งไม่มีวัด แต่ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ จะไปทำบุญหรือประกอบศาสนาพิธีที่วัดมโนรม เนื่องจากเป็นวัดที่บรรพบุรุษของชาวบ้านทุ่งมีส่วนร่วมสร้างและบำเพ็ญกุสลมาตั้งแต่เริ่มสร้าง แต่เมื่อมีการแบ่งเขตการปกครอง วัดมโนรมจึงอยู่ในเขตการปกครองของชุมชนวัดมโนรม คณะกรรมการชุมชนมี 9 คนส่วนที่ปรึกษาแล้วแต่จะแต่งตั้งดำรงตำแหน่งวาระ 4 ปี ประธานชุมชนบ้านทุ่งคนแรกคือ นางวงเดือนจันทร์ไกรทอง ดำรงตำแหน่งครบ 4 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2537 – พ.ศ.2541 ประธานชุมชนบ้านทุ่งคนที่ 2 คือ นายสุจินต์ ตั้งเจริญประเสริฐ ดำรงตำแหน่งได้ 2 สมัยครึ่ง    

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ขนมเทียนมีอีกชื่อหนึ่งว่าขนมนมสาว ทางภาคเหนือเรียก ขนมจ็อก ซึ่งเป็นขนมที่นิยมใช้ในงานบุญของชาวเชียงใหม่ ชาวจีนใช้ขนมเทียนในการไหว้บรรพบุรุษช่วงวันตรุษและวันสารท ถ้าทำด้วยแป้งถั่วเรียกขนมเทียนแก้ว

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

ขนมเทียนแก้ว
ขนมเทียนแก้ว
50.00.-