SPC220TNMG

SPC220TNMG

Toner Cartridge Magenta SP C220 ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์โทเนอร์ สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์รุ่น SP C220N / 221N / 222DN, SP C220S / 221SF / 222SF/ 240DN/ 240SF

  • ราคา 3,300.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ตลาดอิ้งค์โทเนอร์ - หมึกพริ้นท์เตอร์,HP,Canon,Epson,Brother,Kyocera,Samsung, หมึกเติม ราคาโดนใจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมพิวเตอร์ ชิพ ผู้จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Printer) ทุกระบบโดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนบริษัทฯ เมื่อปี พ.ศ. 2535 นอกจากการจำหน่ายหมึกพิมพ์แล้ว ทางบริษัทยังจำหน่าย Accessories และวัสดุเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ด้วย ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดทำเว็บไซต์ของบริษัทขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการให้บริการสำหรับลูกค้าและเป็นการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆของทางบริษัทฯอีกทางหนึ่งด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมพิวเตอร์ ชิพ ดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายที่ชัดเจนดังนี้ จำหน่ายสินค้าที่ดีมีคุณภาพ และจะไม่จำหน่ายสินค้าปลอมแปลงหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์โดยเด็ดขาด จำหน่ายสินค้าและดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ให้บริการหลังการขายที่ดีกับลูกค้าผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ เสมอ บริษัทฯ พร้อมในการรับใช้และให้บริการลูกค้าผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ทุกท่าน และขอขอบคุณที่ท่านให้การสนับสนุนสินค้าของทางบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

Toner Cartridge Magenta SP C220 ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์โทเนอร์ สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์รุ่น SP C220N / 221N / 222DN, SP C220S / 221SF / 222SF/ 240DN/ 240SF

SPC220TNMG
SPC220TNMG
3,300.00.-