พัดรองงานพระราชพิธี (หนังสือดีเด่นประเภทสวยงามปี 2557)
พัดรองงานพระราชพิธี (หนังสือดีเด่นประเภทสวยงามปี 2557)
พัดรองงานพระราชพิธี (หนังสือดีเด่นประเภทสวยงามปี 2557)
พัดรองงานพระราชพิธี (หนังสือดีเด่นประเภทสวยงามปี 2557)
พัดรองงานพระราชพิธี (หนังสือดีเด่นประเภทสวยงามปี 2557)

พัดรองงานพระราชพิธี (หนังสือดีเด่นประเภทสวยงามปี 2557)

พัดรองงานพระราชพิธี ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  • ราคา 1,600.00.-

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

 

ชื่อหนังสือ พัดรองงานพระราชพิธี ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้แต่ง -
สำนักพิมพ์  รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์ 2556
จำนวนหน้า 308 หน้า
ขนาดหนังสือ (กว้างXยาว) ซ.ม. 22x29
สภาพหนังสือ ปกแข็งสภาพดีเยี่ยม พร้อมกล่องบรรจุ
รายละเอียดเนื้อหาโดยย่อ 
จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ได้จัดพิมพ์หนังสือ พัดรองงานพระราชพิธี ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นหนังสือที่กล่าวถึงตาลปัตร ซึ่งเป็นสมณบริขารที่จำเป็นของพระสงฆ์ และพัดยศที่พระมหากษัตริย์องค์เอกคัครศาสนูปถัมภกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นเครื่องหมาย เครื่องสักการะแด่พระสงฆ์ที่รับพระราชภาระแทนในการปฏิบัติและปกครองดูแลการดำเนินศาสนกิจในพระพุทธศาสนา และถวายพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์ อันเป็นโบราณราชประเพณี พัดแต่ละเล่มแต่ละโอกาสจึงนับเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในโอกาสนั้น 
พัดรองงานพระราชพิธี (หนังสือดีเด่นประเภทสวยงามปี 2557)
พัดรองงานพระราชพิธี (หนังสือดีเด่นประเภทสวยงามปี 2557)
1,600.00.-
ติดต่อร้านค้า