คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วุฒิป.ตรี กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 56

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วุฒิป.ตรี กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 56

รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2556

  • ราคา 250.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วุฒิป.ตรี กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 56
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2556 
จำนวนหน้า 256 หน้า 
รูปแบบ : เอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
 
สารบัญ
ประวัติกรมส่งเสริมการเกษตร
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีการวิเคราะห์งบการเงินและการธนาคาร
การวิเคราะห์งบดุล
การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี
องค์ประกอบของงบการเงิน
แนวคิดเกี่ยวกับทุนและการรักษาระดับทุน
ประโยชน์ของข้อมูลทางบัญชี
งบแสดงฐานะการเงิน
หลักการวิเคราะห์รายการค้า
ผังบัญชี
สมุดลงรายการขั้นต้น
สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย
สรุปหลักในการผ่านราชการ
แนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี ชุดที่ 3
 
 
ราคา 250 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วุฒิป.ตรี กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 56
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วุฒิป.ตรี กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 56
250.00.-