คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม 3 อบต. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม 3 อบต. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม 3 อบต. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ ตำราทอง

  • ราคา 250.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม 3 อบต. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ ตำราทอง
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2556 
จำนวนหน้า 235 หน้า 
รูปแบบ : เข้าเล่ม ไสกาว 
 
สารบัญ
พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553
ความรู้เรื่องสังคมและวัฒนธรรม
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ปัญหาสังคมไทยและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม/การส่งเสริมวัฒนธรรม
การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น
แนวทางการจัดทำมาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น
ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา
ประเพณีและวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม
ลักษณะร่วมทางสังคม - วัฒนธรรมไทย
การดำเนินงานชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วัฒนธรรมไทยและประเพณีท้องถิ่น
แนวข้อสอบ วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตามรัฐธรรมนูญ 2550
แนวข้อสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม
 
ราคา 250 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม 3 อบต. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม 3 อบต. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท
250.00.-